Kategori: Dilekçe Örnekleri

Anasayfa/Dilekçe Örnekleri

28

Kas

ANKARA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE Dosya No:2018/750 MÜŞTEKİ/SANIK          : Hakan ..................... (TC:.....................) MÜŞTEKİ/SANIK          : Mustafa ..................... MÜŞTEKİLER                : 1)Elif ..................... 2)Arife ..................... KONU                          : İddialarımızın ve Savunmalarımızın Sunulmasından İbarettir. OLAYIN ÖZETİ 27.10.2017 tarihinde gerçekleşen olayda aracımla seyir halinde ilerlerken önümde bulunan Mustafa ..................... isimli şahsın kontrolündeki aracın bir anlık fren yapması sonucu duramayıp hafif bir …

24

Kas

FESİH – İBRA PROTOKOLÜ Madde 1- Taraflar İşbu Fesih ibra Protokol'ü “Protokol”, ........................................................................Çankaya/Ankara adresinde faaliyet gösteren ................................................... Güzellik Merkezi (bundan böyle şirket olarak anılacaktır.) adına yetkilisi ortak Batuhan ......................(TC:.................. ) ile Buse .................. (T.C.:..................  ) arasında 10.08.2022 tarihinde imzalanmıştır. Madde 2- Konu İşbu Protokol'ün konusu, taraflar arasında imzalanmış olan 12.04.2022 tarihli Adi Ortaklık Sözleşmesi’nin feshine ve tarafların …

22

Kas

İHTARNAME - İHTAR EDEN                : ..................................................................... A.Ş. ADRES                         : ....................................................................................................................... /ANKARA İHTAR EDİLEN             : ............................................................... T.C. Kimlik No              : ............................................................... ADRES                          : ........................................................................................................................ /ANKARA …

19

Kas

Avukatlık Hizmet Sözleşmesi Nedir? Avukatlık Hizmet Sözleşmesi, avukat ile müvekkili arasında imzalanan ve tarafların haklarını koruyan sözleşmedir. Avukatlık sözleşmesi, kural olarak yazılı olması şart değildir. Fakat yazılı olmasının avantajı tarafların bir uyuşmazlık halinde ellerinde bulunacak bir yazılı belge niteliğindedir. Avukatlık hizmet sözleşmesinde belirtilen bir çok hüküm 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda bulunmaktadır. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu …

30

Eki

Süre Tutum Dilekçesi Nedir? İstinaf başvurusu, birinci derece mahkemeler tarafından verilen kararların maddi olay veya hukuki yönlerden Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) tarafından denetlenmesi amacıyla yapılan bir hukuki taleptir. İstinaf başvurusu, davanın sonucunu etkileyen hukuki veya maddi unsurların yanlış veya hatalı bir şekilde değerlendirildiğine inanan taraflar tarafından başvurulabilir. İlk derece mahkemelerindeki yetki ve görev uyuşmazlıklarının da …

30

May

Kasten işlenen suçlarda 3 yıl, taksirle işlenen suçlarda 5 yıl veya daha az süreli hapis cezalarının infazı çağrı üzerine gelen hükümlünün istemi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir. Cezanın infazının ertelenmesi halleri; Hastalık nedeniyle geri bırakılması, Gebelik veya doğum nedeniyle geri bırakılması, Hükümlünün istemi üzerine ertelenmesi veya ara verilmesi, Askerlik nedeniyle erteleme, Mahkeme kararı ile infazın ertelenmesi …

10

Tem

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanan kişinin bağlı bulunduğu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nü belirli sebeplerden ötürü değişmek istemesi sonucu kişinin verdiği dilekçedir.   ANKARA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde tarafıma uygulanan denetimli serbestlik tedbirlerinin, iş hayatımın gerekleri nedeniyle İstanbul’da çalışmaya başlamış ve geçimimi sağlamak için İstanbulda hayatıma devam etmek durumundayım. Kaydımın Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nden, İstanbul …

24

Haz

Tüketici Mahkemesi dilekçe örneği, tüketici mahkemesinde dava açacak kişilerin, davayı açabilmeleri için mahkemeye sunacakları dilekçedir. Bu dilekçe, dava dilekçesinde bulunması gereken zorunlu unsurları taşımalıdır. ANKARA NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ''NE DAVACI                : Şener ......................... (TC:         ) Tıp Fakültesi Cad. No:1 Abidinpaşa Mamak/ANKARA VEKİLİ          …