Kategori: Dilekçe Örnekleri

Anasayfa/Dilekçe Örnekleri
taksirli yaralama suçu dilekçesi

ANKARA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE Dosya No:2018/750 MÜŞTEKİ/SANIK          : Hakan ..................... (TC:.....................) MÜŞTEKİ/SANIK          : Mustafa ..................... MÜŞTEKİLER                : …

fesih ibra protokol örneği

FESİH – İBRA PROTOKOLÜ Madde 1- Taraflar İşbu Fesih ibra Protokol'ü “Protokol”, ........................................................................Çankaya/Ankara adresinde faaliyet gösteren ................................................... Güzellik …

devamsızlık işçi ihtarname örneği

İHTARNAME - İHTAR EDEN                : ..................................................................... A.Ş. ADRES                         : ....................................................................................................................... …

Arama Yap