Veraset İlamı Dava Dilekçe Örneği – Mirasçılık Belgesi Dilekçe Örneği

…………………………….NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE
DAVACI                                      : ……………………………… T.C.K.N:
                                                           Emirler Mah. Alaaddin Fersafi Sk. No:4 Yahşihan/KIRIKKALE
VEKİLİ                                        : Av. Serhan CANTAŞ
                                                           Kızılırmak Mah. Dumlupınar Blv. YDA Center 9A No:342 Çankaya/ANKARA
DAVALI                                       : Hasımsız
KONU                                         : Mirasçılık belgesi verilmesi isteminden ibarettir.
MİRAS BIRAKAN                        :…………… Oğlu/kızı ……………………………..  (T.C.K.N…………………..)
AÇIKLAMALAR                           :
Müvekkil ……………………..’ın babası/annesi …………………….’ın 01.07.2020 tarihinde vefat etmiştir.  Mahkemenizden muris ………………………’ın mirasçılarını ve miras paylarını gösteren mirasçılık belgesinin düzenlenmesini talep etme zorunluluğumuz doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER                  : Türk Medeni Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair mevzuat
DELİLLER ve EKLER                 : 
  • Nüfus kayıtları (Mahkemenizce celbi gerekmektedir.)
  • Sair yasal deliller
SONUÇ İSTEM                     : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re’sen gözetilecek nedenlerle muris …………………………’ın mirasçılarını ve miras paylarını gösterir mirasçılık belgesinin tanzim olunarak tarafımıza verilmesini saygılarımızla diler ve isteriz. 17.11.2023
Davacı Vekili
Av. Serhan CANTAŞ