Ceza Kanunu’nun Amacı Nedir? (TCK Madde 1)
Yazı

Ceza Kanunu’nun Amacı Nedir? (TCK Madde 1)

Ceza Kanununun Amacı Nedir? Ceza Kanununun amacı, en basit haliyle, cezalandırmayı sağlayacak yaptırımların belirlenmesidir. Bu amacın aslında ceza hukukunun amacı olduğu söylenilebilir. Ancak ceza kanunu da özü itibariyle ceza hukukunun gereklilikleri sonucunda doğduğundan, ikisinin varoluş amacı da aynı göreve hizmet eder: suçları önlemek ve suçlulara yaptırım uygulamak. TCK Madde 1 Ceza Kanununun amacı Madde 1- (1) Ceza...

Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik (Orantılılık) İlkesi Nedir? (TCK Madde 3)
Yazı

Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik (Orantılılık) İlkesi Nedir? (TCK Madde 3)

Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik (Orantılılık) İlkesi Nedir? Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi, geçmişten günümüze gelişen insan hakları ve bunun sonucunda devletlerin sosyal hukuk devletlerine dönüşmesiyle beraber birçok uluslararası sözleşme ve kanunla güvence altına alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti de sosyal bir hukuk devleti olduğudan devlet otoriteleri bütün vatandaşlarına karşı adaletli ve eşit davranmakla yükümlüdür. En...

Hakaret Suçu ve Cezası Nedir? (TCK Madde 125)
Yazı

Hakaret Suçu ve Cezası Nedir? (TCK Madde 125)

Hakaret Suçu ve Cezası Nedir? Hakaret suçu, 5237 sayılı TCK’nın 125-131. maddeleri arasında düzenlenen şerefe karşı işlenen suçlardan biridir. Şeref, bir bireye başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değerdir. TCK m. 125’te düzenlenen hakaret suçu da bireyi toplum huzurunda değersizleştirir, onun saygınlığına zarar verir, onurunu ve şerefini zedeler. Bu nedenle de hakaret suçu TCK’da şerefe karşı...

TCK madde 2 Suçta ve Cezada Kanunulik İlkesi Nedir?
Yazı

TCK madde 2 Suçta ve Cezada Kanunulik İlkesi Nedir?

Suçta Ve Cezada Kanunilik İlkesi Nedir? (TCK Madde 2) Suçta ve cezada kanunilik ilkesi, Türkiye’nin taraf olduğu birçok uluslararası sözleşmeyle, Anayasa’nın 38. maddesiyle ve Türk Ceza Kanunu’nun 2. maddesiyle güvence altına alınmıştır. Bu ilke sayesinde hiç kimse kanunda açıkça suç sayılmayan bir fiili sonucunda cezalandırılmayacaktır. Bu da insan hak ve özgürlüklerinin ve adaletin sağlanmasının bir...

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
Yazı

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU Kanun Numarası                    : 5237 Kabul Tarihi                           : 26/9/2004 Yayımlandığı Resmî Gazete  : Tarih  : 12/10/2004      Sayı  : 25611 Yayımlandığı Düstur             : Tertip : 5                      Cilt   : 43 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM Temel İlkeler ve Tanımlar Ceza Kanununun amacı Madde 1-...

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu (TCK madde 216)
Yazı

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu (TCK madde 216)

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA SUÇU (TCK 216) GİRİŞ Madde 216- (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç...

Nefret ve Ayrımcılık Suçu ve Cezası (TCK madde 122)
Yazı

Nefret ve Ayrımcılık Suçu ve Cezası (TCK madde 122)

 TCK 122: NEFRET VE AYRIMCILIK SUÇU GİRİŞ Madde 122- (Değişik: 2/3/2014-6529/15 md.) (1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle; a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini, b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir...

جرم و تنبیهات تجارت مواد مخدر در ترکیه
Yazı

جرم و تنبیهات تجارت مواد مخدر در ترکیه

جرم و تنبیهات تجارت مواد مخدر در ترکیه مشاهده شده است که بسیاری از افرادی که به ترکیه سفر می‌کنند، به خاطر چمدان‌هایی که با خود حمل می‌کنند، محکومیت به حبس در ترکیه می‌شوند. علت این اتفاق، قرار دادن مواد مخدر توسط دیگران در چمدان‌ها است. به دلیل خواستن یک نفر دیگر برای پول یا...

Cezanın Ertelenmesi Nedir?
Yazı

Cezanın Ertelenmesi Nedir?

CEZANIN ERTELEMESİ NEDİR? GİRİŞ TDK uyarıca erteleme: sonraya bırakmak, tehir etmek, tecil etmek, talik etmek anlamına gelmektedir. Hukuki anlamda cezanın ertelenmesi ise: mahkeme tarafından mahkûmiyet kararıyla belirlenen hapis cezasının cezaevinde infaz edilmesinden bazı şartlarla vazgeçilmesidir. Cezanın ertelenmesi Türk Ceza Kanunu 51. Maddede düzenlenmiştir. CEZANIN ERTELENMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR? HÜKMEDİLEN CEZANIN TÜRÜ BAKIMINDAN: Fail bu suçu alışkanlık...

Yurtdışı Çıkış Yasağı Nedir? Pasaport Tahdidi Nedir?
Yazı

Yurtdışı Çıkış Yasağı Nedir? Pasaport Tahdidi Nedir?

YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VE PASAPORT TAHDİDİ GİRİŞ Türk Hukukunda yurtdışı çıkış yasağı ve pasaport tahdidi bir idari işlem olup Pasaport Kanunu’nun 22. Maddesinde düzenlenmiştir. Tahdit’in tanımı TDK’ye göre çevresini daraltma, sınır koyma, sınırlama, kısıtlama, çevreleme anlamlarına gelmektedir. Pasaport tahdidi ise idare tarafından kişilerin pasaport işlemlerine gerekçeye dayalı olarak konulan kısıtlama anlamına gelmektedir. Pasaport tahdit işleminde yetkililer,...