Organ veya Doku Ticareti Suçu ve Cezası (TCK madde 91)
Yazı

Organ veya Doku Ticareti Suçu ve Cezası (TCK madde 91)

Organ veya Doku Ticareti Suçu ve Cezası GİRİŞ Türk Hukuku’nda hukuken geçerli rızaya dayanmayan organ veya doku ticareti suçu ve cezası, Türk Ceza Kanunu’nun 91. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; “(1) Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, kişiden organ alan kimse, beş yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun konusunun doku olması halinde, iki yıldan...

TÜRK MİLLETİNİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ, DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA SUÇU NEDİR? (TCK Madde 301)
Yazı

TÜRK MİLLETİNİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ, DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA SUÇU NEDİR? (TCK Madde 301)

TÜRK MİLLETİNİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ, DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA SUÇU NEDİR? GİRİŞ  Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesinde, “Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmektedir. TCK Madde 301- (1) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini,...

Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu ve Cezası (TCK madde 109)
Yazı

Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu ve Cezası (TCK madde 109)

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU NEDİR? GİRİŞ  Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, bir kimsenin hukuka aykırı olarak “bir yere gitmek” veya “bir yerde kalmak” özgürlüğünden yoksun bırakılmasıdır. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 109. maddesinde, “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmektedir. Suç ile korunan hukuksal yarar, kişinin iradesine göre o anda...

Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlali (TCK madde 175)
Yazı

Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlali (TCK madde 175)

Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlali GİRİŞ Türk Hukuku’nda, akıl hastası üzerinde bakım ve gözetim yükümlülüğü bulanan kişinin yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde Türk ceza Kanunu’na göre cezalandırılması öngörülmüştür. TCK Madde 175 “Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünü, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal eden kişi, altı aya kadar...

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu ve Cezası (TCK madde 117)
Yazı

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu ve Cezası (TCK madde 117)

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu ve Cezası GİRİŞ Uluslararası hukukta iş ve çalışma hürriyeti güvence altına alınmıştır. Türk Hukuku’nda ise iş ve çalışma hürriyetinin ihlali TCK m. 117’de suç olarak düzenlenerek cezası da belirlenmiştir. Buna göre: TCK madde 117 “(1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve çalışma...

Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası (TCK madde 155)
Yazı

Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası (TCK madde 155)

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU NEDİR? GİRİŞ  Güveni kötüye kullanma, başkasına ait olup da muhafazası veya belirli bir şekilde kullanılması için zilyetliği devredilen malı devralan şahsın, zilyetliğin devri amacı dışında kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyetliğin devri amacı dışında malı kullanması veya bu devir olgusunu inkar etmesidir.  Bu suç ile korunan hukuki yarar mülkiyettir. Suçun faili,...

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası (TCK madde 104)
Yazı

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası (TCK madde 104)

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU NEDİR? GİRİŞ  Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, cebir, tehdit ve hile olmaksızın, 15-18 yaş grubunda olan reşit olmayan çocuklar ile karşılıklı rızaya dayalı olarak cinsel ilişkiye girilmesi ile oluşur. Cebir, tehdit ve hile olmaksızın mağdurun 15 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşından küçük olması durumunda karşı taraf açısından suç teşkil edecektir....

Yardım ve Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçu (TCK madde 98)
Yazı

Yardım ve Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçu (TCK madde 98)

Yardım ve Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçu GİRİŞ Tük Hukuku’nda yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 98. maddesinde düzenleme alanı bulmuştur. yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu, bir yapma eyleminden değil, yapılması istenen bir fiilin yapılmamasından dolayı cezalandırılmaktadır. TCK m. 98/2’de ise yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçunun neticesi...

İşkence Suçu ve Cezası (TCK madde 94)
Yazı

İşkence Suçu ve Cezası (TCK madde 94)

İşkence Suçu GİRİŞ Türk Hukuku’nda işkence suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 94. maddesinde düzenlenmiş olup 95. Maddede ise neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence suçu düzenleme alanı bulmuştur. Türk Ceza Kanunu’nun yanında Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle de işkence suçu düzenlenmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesindeki düzenlemeye göre “hiç kimse işkenceye, zalimane gayri insani yahut onur kırıcı...

Genital Muayene Suçu ve Cezası Nedir? (TCK madde 287)
Yazı

Genital Muayene Suçu ve Cezası Nedir? (TCK madde 287)

GENİTAL MUAYENE SUÇU NEDİR? GİRİŞ  Genital muayene suçu, yargı kararı olmaksızın kişiyi genital muayeneye göndermek veya genital muayeneyi yapmaktır. Genital muayene suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 287. maddesinde “Adliyeye Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmektedir. Madde 287- (1) Yetkili hakim ve savcı kararı olmaksızın, kişiyi genital muayeneye gönderen veya bu muayeneyi yapan fail hakkında üç...