Israrlı Takip Suçu Nedir? (TCK madde 123/A)
Yazı

Israrlı Takip Suçu Nedir? (TCK madde 123/A)

ISRARLI TAKİP SUÇU NEDİR?  TCK m. 123/A Israrlı Takip (1)Israrlı bir şekilde; fiziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile altı aydan iki yıla kadar...

Suçluların İadesi (Geri Verilmesi) Nedir?
Yazı

Suçluların İadesi (Geri Verilmesi) Nedir?

SUÇLULARIN İADESİ (GERİ VERİLMESİ) NEDİR? GİRİŞ Suç işledikten sonra yabancı bir ülkeye ya da ülkemize kaçan failin cezasız kalmaması, suçluların iade yoluyla teslimi ile mümkündür. Burada devletlerin birbirleriyle  karşılıklı bir yardımı söz konusudur. Bu şekilde ülkelerin suç işleyip kaçan faillere sığınak olması önlenmiş olacaktır. Suçluların iadesi, yabancı ülkede işlenen bir suç nedeniyle hakkında adli merciler...

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu (Mukavemet) Nedir?
Yazı

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu (Mukavemet) Nedir?

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU (MUKAVEMET) NEDİR? GİRİŞ Görevi yaptırmamak için direnme suçu, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanılması ile meydana gelir. Bu durum 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu m. 265’te düzenlenmektedir. Kamu görevlisinin görevini yapmasını engellemeye yönelik hareket, ister görevini yapmaya başlamasından önce ister başladıktan sonra yapılsın görevi yaptırmamak...

İyi Hal İndirimi (Takdiri İndirim) Nedir? Kravat İndirimi Nedir?
Yazı

İyi Hal İndirimi (Takdiri İndirim) Nedir? Kravat İndirimi Nedir?

TAKDİRİ İNDİRİM (İYİ HAL İNDİRİMİ) GİRİŞ  Uygulamada iyi hal indirimi olarak bilinen takdiri indirim, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 62. maddesinde düzenlenmektedir. Takdiri indirim nedenlerinin uygulanıp uygulanmayacağı konusu tamamen hakimin takdirindedir. Takdir yetkisi, hakime cezayı somut olayın özellikleri ve failin kişisel özelliklerine daha uygun hale getirme olanağı sağlamaktadır. Takdiri indirim nedenleri, kanun tarafından belirlenmeyerek hakimin...

Haksız Tahrik Nedir? Haksız Tahrik Unsurları Nelerdir?
Yazı

Haksız Tahrik Nedir? Haksız Tahrik Unsurları Nelerdir?

HAKSIZ TAHRİK GİRİŞ Kusurluluğu azaltan veyahut da tamamen ortadan kaldıran haller Türk Ceza Kanunu’nda sayılmıştır. Kusurun tamamen ortadan kalktığı hallerde faile ceza verilemeyeceği; kusurun azaldığı hallerde ise kusurla orantılı olarak failin cezasında indirime gidileceği düzenlenmiştir. Yaş küçüklüğü, sağır ve dilsizlik, akıl hastalığı, zorunluluk hali, haksız tahrik, geçici nedenler, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olma halleri...

Davanın Durması Kararı Nedir?
Yazı

Davanın Durması Kararı Nedir?

DAVANIN DURMASI KARARI GİRİŞ Ceza muhakemesine konu olan uyuşmazlığın esas ve usulden çözülmesine ve yargılamanın sonlanmasına sebep olan karara hüküm adı verilir. Ancak muhakeme aslında hüküm ile sona ermeyip, verilen hükmün kesinleşmesi gerekmektedir. Kesin hüküm, şekli ve maddi kesin hüküm şeklinde ayrılmaktadır. Şekli kesin hüküm, uyuşmazlık ile ilgili verilen hükmün değişmeyeceği ve bu hükme karşı...

Orman Yangını Suçu ve Cezası Nedir?
Yazı

Orman Yangını Suçu ve Cezası Nedir?

ORMAN YANGINI SUÇU VE CEZASI GİRİŞ Ülkemiz dört mevsimin yaşanmasından dolayı oldukça zengin bitki örtüsüne sahiptir. Geniş bir alana yayılan ormanlar ülkemizde çok büyük bir alan kaplamaktadır. Ormanlar sadece bölgesel olarak değil, küresel olarak da oldukça büyük bir önem taşımaktadır. İnsan yaşamının devamının sağlanabilmesi için ne derece önemli olduğu herkesçe bilinmektedir.  Son dönemlerde çıkan yangınlar...

Etkin Pişmanlık Nedir?
Yazı

Etkin Pişmanlık Nedir?

ETKİN PİŞMANLIK GİRİŞ Etkin pişmanlık, şüpheli veya sanığın işlediği suçtan veya suçlardan dolayı özgür iradesiyle suçu işleyip tamamlamasının ardından sonradan pişman olması, suç teşkil eden fiilin meydana getirdiği zararı ya da olumsuzlukları gidermesi ve böylece ceza adaletine olumlu ve etkin davranışlarıyla katkı sağlamaları halinde atıfet hükümlerinin uygulanmasını sağlayan bir ceza hukuku kurumudur. Şüpheli veya sanığın...

Uzaklaştırma Kararı Nedir? Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?
Yazı

Uzaklaştırma Kararı Nedir? Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

UZAKLAŞTIRMA KARARI NEDİR? GİRİŞ Aile, toplum için en önemli sosyal kurumlardan biridir ve bilinen bütün toplumlarda da muhakkak bir şekilde bulunan bir kurumdur. Aile içi şiddet ise hem toplumun temeli kabul edilen aile birliğini temelden sarsmakta hem de bu ortamda yetişen bireylerin toplumda faydalı, sağlıklı birer birey olmalarının önüne geçmektedir. Şiddet bedensel yönde zarar verici...

Tutuklama Nedir? Tutuklama Nasıl Yapılır?
Yazı

Tutuklama Nedir? Tutuklama Nasıl Yapılır?

TUTUKLAMA GİRİŞ Ceza yargılaması sürecinde delilleri ele geçirmek, maddi gerçeğe ulaşmak ve verilen kararın daha etkin bir şekilde sağlanması amacıyla birtakım tedbirlere başvurulmaktadır. Ceza muhakemesinin yapılmasını veya yapılan muhakemenin sonunda verilecek kararların etkin bir şekilde uygulanmasını ve muhakeme masraflarının karşılanmasını sağlamak amacıyla yetkili merci tarafından gecikmede sakınca bulunan hallerde, geçici olarak başvurulan ve hükmün verilmesinden...