Hırsızlık Suçu ve Cezası (TCK 141)
Yazı

Hırsızlık Suçu ve Cezası (TCK 141)

HIRSIZLIK SUÇU NEDİR? Başkasının zilyedi olduğu taşınır malı, zilyedinin rızası olmadığı halde kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alınmasıyla hırsızlık suçu oluşacaktır. Hırsızlık suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 141 ve 147. maddeleri arasında düzenlenmektedir. Hırsızlık suçu “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir ve koruduğu hukuksal yarar zilyetlik ve mülkiyettir. Suçun oluşması için malın ekonomik...

Konut Dokunulmazlığı İhlal Suçu ve Cezası Nedir?
Yazı

Konut Dokunulmazlığı İhlal Suçu ve Cezası Nedir?

 KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU ve CEZASI  GİRİŞ Konut dokunulmazlığını ihlal suçu, bir kimsenin konutuna, işyerine veya bunların eklentilerine rızaya aykırı olarak girme veya rıza ile girdikten sonra çıkmama fiilleriyle işlenen bir suçtur. Konut, insanın sığınma yeri ve kendi benliğinin oluşturduğu yer olduğu için Anayasanın 21. maddesi ile de koruma altına alınmış ve dokunulmaz sayılmıştır. Anayasa ...

Cinsel Taciz Suçu Nedir? Sosyal Medya Yoluyla Cinsel Taciz Suçu ve Cezası
Yazı

Cinsel Taciz Suçu Nedir? Sosyal Medya Yoluyla Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

CİNSEL TACİZ SUÇU NEDİR? Giriş Kişinin vücut dokunulmazlığını cinsel yönden ihlal etmeden o kişiye karşı cinsel amaçlı davranışlarda bulunması durumunda cinsel taciz suçu oluşacaktır. Cinsel taciz suçu Türk Ceza Kanunu m. 105’de düzenlenmiştir.  CİNSEL TACİZ SUÇUNUN OLUŞMA ŞARTLARI NELERDİR? 1-) Failin yaptığı fiil, cinsel amaçlı davranışlarla kişinin rahatsız olacağı, kişiyi sıkıntıya sokacak, genel ahlaka aykırı,...

Taksirle Yaralama Suçu ve Cezası
Yazı

Taksirle Yaralama Suçu ve Cezası

Taksirle Yaralama Suçu Giriş Kasten yaralama suçu Türk Ceza Kanunu 89. maddesinde düzenlenmiştir. Bu suçta korunan değer, kişinin fiziki ve psikolojik bütünlüğüdür. Taksirli fiil bir fiille bir başkasını yaralayan, yani birinin vücuduna acı veren, sağlığını veya algılama yeteneğini bozan kişi bu maddeye göre cezalandırılacaktır.  Taksirle Yaralama Suçu Nedir? Taksirle yaralama suçu, aşağıdaki maddede belirtildiği gibi;...

FETÖ/PYD KAPSAMINDA ANKESÖRLÜ TELEFON VE HTS KAYITLARININ DELİL DEĞERİ
Yazı

FETÖ/PYD KAPSAMINDA ANKESÖRLÜ TELEFON VE HTS KAYITLARININ DELİL DEĞERİ

FETÖ/PYD KAPSAMINDA ANKESÖRLÜ TELEFON VE HTS KAYITLARININ DELİL DEĞERİ GİRİŞ FETÖ/PYD terör örgütüne üye olma suçu ve örgüt kurma suçu nedeniyle yürütülen soruşturmalar ve kovuşturmalar neticesinde “Ankesörlü Telefon” ve “HTS Kayıtları”nın delil niteliği büyük bir önem taşımaktadır. Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması Ankesörlü telefon ve HTS kayıtlarının delil olma niteliği Ceza Muhakemesi...

Örgüte Üye Olma Suçu (FETÖ / PYD)
Yazı

Örgüte Üye Olma Suçu (FETÖ / PYD)

ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU (FETÖ/PYD) GİRİŞ Kamu barışına karşı suçlar başlığında düzenlenen terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçu TCK’nın 220. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu suç ile korunan hukuki değer, kamu güvenliği ve barışıdır. Terör örgütüne üye olma suçunu oluşturan temel unsur, örgütün amacını benimseyen ve örgüt hiyerarşisine dahil olma oluşturur. Ülkemizde 15 Temmuz hain...

Swinger Suç Mudur?
Yazı

Swinger Suç Mudur?

GİRİŞ Son yıllarda gündemde oldukça yer eden ve birçok tutuklamanın yapıldığı “swinger partisi” adı altında medyada gündeme gelen swinger suç mudur? Swinger kelime anlamı itibariyle “swing” kelimesinden gelmektedir. Swing, Türkçe karşılığı olarak sallanmak şeklinde çevirilebilir. Swinger ise sallanan kişi anlamına gelen bir kelime olarak kabul edilmektedir. Fakat medyada swinger olarak gündeme gelen swinger kelimesi burada...

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası
Yazı

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası GİRİŞ Kasten Yaralama Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinde düzenlenmiştir. Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar altında düzenlenen kasten yaralama suçunda korunan, bireyin fiziki ve psikolojik bütünlüğüdür. Kasten bir başkasının vücuduna acı veren veya sağlığına ya da algılama yeteneğini bozan kişi bu maddeye göre cezalandırılmaktadır. Kasten Yaralama Suçu Nedir? Kasten Yaralama suçu,...

İntihara Yönlendirme Suçu ve Cezası
Yazı

İntihara Yönlendirme Suçu ve Cezası

İntihara Yönlendirme Suçu ve Cezası GİRİŞ İntihara yönlendirme suçu Türk Ceza Kanunu’nun 84. Maddesinde düzenlenmiştir. Türk Hukuku’na göre intihar suç değildir fakat intihara yönlendirme suç olarak kabul edilmiştir. İntihara yönlendirme içerisinde; azmettirme, teşvik etme, başkasının intiharına yardım etme şeklinde gerçekleşebilir. İntihara Yönlendirme Suçu Nedir? Madde 84- (1) Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını...

Kasten Öldürme Suçunun İhmali Davranışla İşlenmesi
Yazı

Kasten Öldürme Suçunun İhmali Davranışla İşlenmesi

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi GİRİŞ Kasten Öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, Türk Ceza Kanunu’nun 83. Maddesinde düzenlenmiştir. Kasten insan öldürme ihmali davranış ile de işlenebilir. Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi Nedir? Madde 83/1 –  Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren...