FETÖ/PYD KAPSAMINDA ANKESÖRLÜ TELEFON VE HTS KAYITLARININ DELİL DEĞERİ
Yazı

FETÖ/PYD KAPSAMINDA ANKESÖRLÜ TELEFON VE HTS KAYITLARININ DELİL DEĞERİ

FETÖ/PYD KAPSAMINDA ANKESÖRLÜ TELEFON VE HTS KAYITLARININ DELİL DEĞERİ GİRİŞ FETÖ/PYD terör örgütüne üye olma suçu ve örgüt kurma suçu nedeniyle yürütülen soruşturmalar ve kovuşturmalar neticesinde “Ankesörlü Telefon” ve “HTS Kayıtları”nın delil niteliği büyük bir önem taşımaktadır. Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması Ankesörlü telefon ve HTS kayıtlarının delil olma niteliği Ceza Muhakemesi...

Örgüte Üye Olma Suçu (FETÖ / PYD)
Yazı

Örgüte Üye Olma Suçu (FETÖ / PYD)

ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU (FETÖ/PYD) GİRİŞ Kamu barışına karşı suçlar başlığında düzenlenen terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçu TCK’nın 220. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu suç ile korunan hukuki değer, kamu güvenliği ve barışıdır. Terör örgütüne üye olma suçunu oluşturan temel unsur, örgütün amacını benimseyen ve örgüt hiyerarşisine dahil olma oluşturur. Ülkemizde 15 Temmuz hain...

Swinger Suç Mudur?
Yazı

Swinger Suç Mudur?

GİRİŞ Son yıllarda gündemde oldukça yer eden ve birçok tutuklamanın yapıldığı “swinger partisi” adı altında medyada gündeme gelen swinger suç mudur? Swinger kelime anlamı itibariyle “swing” kelimesinden gelmektedir. Swing, Türkçe karşılığı olarak sallanmak şeklinde çevirilebilir. Swinger ise sallanan kişi anlamına gelen bir kelime olarak kabul edilmektedir. Fakat medyada swinger olarak gündeme gelen swinger kelimesi burada...

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası
Yazı

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası GİRİŞ Kasten Yaralama Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinde düzenlenmiştir. Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar altında düzenlenen kasten yaralama suçunda korunan, bireyin fiziki ve psikolojik bütünlüğüdür. Kasten bir başkasının vücuduna acı veren veya sağlığına ya da algılama yeteneğini bozan kişi bu maddeye göre cezalandırılmaktadır. Kasten Yaralama Suçu Nedir? Kasten Yaralama suçu,...

İntihara Yönlendirme Suçu ve Cezası
Yazı

İntihara Yönlendirme Suçu ve Cezası

İntihara Yönlendirme Suçu ve Cezası GİRİŞ İntihara yönlendirme suçu Türk Ceza Kanunu’nun 84. Maddesinde düzenlenmiştir. Türk Hukuku’na göre intihar suç değildir fakat intihara yönlendirme suç olarak kabul edilmiştir. İntihara yönlendirme içerisinde; azmettirme, teşvik etme, başkasının intiharına yardım etme şeklinde gerçekleşebilir. İntihara Yönlendirme Suçu Nedir? Madde 84- (1) Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını...

Kasten Öldürme Suçunun İhmali Davranışla İşlenmesi
Yazı

Kasten Öldürme Suçunun İhmali Davranışla İşlenmesi

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi GİRİŞ Kasten Öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, Türk Ceza Kanunu’nun 83. Maddesinde düzenlenmiştir. Kasten insan öldürme ihmali davranış ile de işlenebilir. Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi Nedir? Madde 83/1 –  Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren...

Memnu Hakların İadesi – Yoksun Bırakılan Hakların İadesi Nedir?
Yazı

Memnu Hakların İadesi – Yoksun Bırakılan Hakların İadesi Nedir?

Memnu Hakların İadesi – Yoksun Bırakılan Hakların İadesi Nedir? GİRİŞ Kişi hakkında bir ceza mahkemesi tarafından, yürürlükte bulunan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesine göre “belirli haklardan yoksun bırakılmasına dair karar” verilmişse kişinin yasada sayılan ve TCK dışındaki yasalarda meydana gelen yasaklılıkların kalkması için “Memnu hakların iadesi davası” açılır. Memnu Hakların İadesi Nedir? Memnu...

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası
Yazı

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

KASTEN YARALAMA SUÇU VE CEZASI GİRİŞ Kasten yaralama suçunun asıl koruduğu kişilerin vücut dokunulmazlığıdır. Bu nedenle kasten yaralama suçu TCK’da Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar bölümünde hükme alınmıştır. Toplumda yaşayan bireylerin fiziki veya psikolojik bütünlüğünün korunması asıl amaçtır. Kasten Yaralama Suçu Nedir? Kasten yaralama suçu Türk Ceza Kanunu’nun 86. Maddesinde hükme alınmıştır. Madde 86/1 – Kasten...

Taksirle Adam Öldürme Suçu ve Cezası
Yazı

Taksirle Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Taksirle Adam Öldürme Suçu ve Cezası GİRİŞ Bir insanın ölümüne neden olan fiil, kasti veya kasıtsız olabilir. Kasıtlı bir fiil ile insan öldürmeyi daha önceki “KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇU VE CEZASI” yazımızda açıklamıştık. Bu yazımızda kasıtsız olarak bir insanın ölümüne neden olma suçunu açıklayacağız. Taksir Nedir? Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın...

Uyuşturucu Madde Kullanma Veya Bulundurma Suçu ve Cezası
Yazı

Uyuşturucu Madde Kullanma Veya Bulundurma Suçu ve Cezası

Uyuşturucu Madde Kullanma & Bulundurma Suçu ve Cezası GİRİŞ Günümüz dünyasının en büyük sorunlarından biri olan uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığı özellikle gençler için büyük bir tehlike arz etmektedir. Bu nedenle uyuşturucu madde kullanımı yasaklanmıştır. Uyuşturucu madde kullanımı Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu Nedir? Uyuşturucu maddeyi kullanma, bulundurma,...

  • 1
  • 2