Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma – Hapishanede Açığa Alınma Nedir?
Yazı

Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma – Hapishanede Açığa Alınma Nedir?

Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma GİRİŞ Türk Hukuku’nda hükümlülerin açık ceza infaz kurumlarına ayrılması Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Kanunda açık ceza infaz kurumlarının tanımı yapılmıştır. Buna göre; “Açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış...

Siyasi Hakların Engellenmesi Suçu ve Cezası (TCK madde 114)
Yazı

Siyasi Hakların Engellenmesi Suçu ve Cezası (TCK madde 114)

Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu nedir? (TCK 114) GİRİŞ Siyasi haklar, vatandaşın devlet yönetimine katılmasını sağlayan haklardır. Siyasi haklar engellenmesine ilişkin suçlar Türk ceza kanununun 114. maddesinde düzenlenmiştir. Suçun mağduru herkes olamayacağından farklı olarak fail herkes olabilir. Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu davasının zaman aşımına uğrama süresi 8 yıl olarak belirtilmiştir. Görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir....

Ses ve Görüntülerin Kayda Alınması Suçu (TCK madde 286)
Yazı

Ses ve Görüntülerin Kayda Alınması Suçu (TCK madde 286)

SES VE GÖRÜNTÜLERİN KAYDA ALINMASI SUÇU GİRİŞ Ses veya görüntülerin kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal etmektedir. TCK madde 134’te de belirtildiği üzere özel hayatın ihlalinin kayda alınması suretiyle işlenmesinde bu cezanın ağırlığı arttırılır. Madde 286- (1) Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar...

Dezenformasyon ile Mücadele Yasası Nedir? Sosyal Medya Yasası Nedir?
Yazı

Dezenformasyon ile Mücadele Yasası Nedir? Sosyal Medya Yasası Nedir?

Sosyal Medya Yasası – Dezenformasyon İle Mücadele Yasası Dezenformasyon Nedir? Dezenformasyon TDK’ye göre çarpıtma anlamına gelmektedir. Yanlış ve kasıtlı olarak yayılan bilgi de denilebilir. Dezenformasyon İle Mücadele Yasası ve Sosyal Medya Yasası Nedir? Dezenformasyon ile mücadele yasası 13.10.22 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiş; 18.10.22 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yanlış ve kasıtlı olarak yayılan bilgileri önleme...

Kuran’ın Yakılması Suçu – Kuran Yırtma Suçu Nedir?
Yazı

Kuran’ın Yakılması Suçu – Kuran Yırtma Suçu Nedir?

KURAN’IN YAKILMASI HANGİ SUÇLARI OLUŞTURUR VE KORUNAN HUKUKİ DEĞER NEDİR? GİRİŞ İnanç hürriyeti hem ulusal hem de uluslararası düzenlemelerle koruma altına alınmıştır. Hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9. Maddesinde hem de T.C. Anayasası’nın 24. Maddesinde düzenlenmiş olup TCK 216 ile de cezalandırılması öngörülmüştür. Din ve vicdan hürriyeti T.C. Anayasa Madde 24 – “Herkes, vicdan, dini...

Adli Para Cezası Nedir? Adli Para Cezası Nasıl Ödenir?
Yazı

Adli Para Cezası Nedir? Adli Para Cezası Nasıl Ödenir?

ADLİ PARA CEZASI NEDİR? GİRİŞ Türk Ceza Kanunu (TCK) bir suç oluşumu durumunda hapis ve/veya adli para cezasının uygulanabileceğini hükmetmektedir (Sanığa hem hapis cezası hem adli para cezası verilebildiği gibi yalnızca hapis cezası veya yalnızca adli para cezası da verilebilmektedir.). Adli para cezasının uygulanacağını veya uygulanamayacağına MAHKEME karar verir. Adli para cezası ödenmedi taktirde hapis...

Adli Arama Nedir? Aramada Ele Geçirilen Belgeler Delil Olur mu?
Yazı

Adli Arama Nedir? Aramada Ele Geçirilen Belgeler Delil Olur mu?

Adli Arama Giriş Türk Hukukunda arama Ceza Muhakemeleri Kanunu ile Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nde arama, adli arama ve önleme araması olmak üzere ikiye ayrılmıştır. CMK’da düzenlenen arama ise adli arama olarak karşımıza çıkmaktadır. Adli aramanın tanımı Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde yapılmıştır. Buna göre “Adlî arama,...

Organ veya Doku Ticareti Suçu ve Cezası (TCK madde 91)
Yazı

Organ veya Doku Ticareti Suçu ve Cezası (TCK madde 91)

Organ veya Doku Ticareti Suçu ve Cezası GİRİŞ Türk Hukuku’nda hukuken geçerli rızaya dayanmayan organ veya doku ticareti suçu ve cezası, Türk Ceza Kanunu’nun 91. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; “(1) Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, kişiden organ alan kimse, beş yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun konusunun doku olması halinde, iki yıldan...

TÜRK MİLLETİNİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ, DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA SUÇU NEDİR? (TCK Madde 301)
Yazı

TÜRK MİLLETİNİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ, DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA SUÇU NEDİR? (TCK Madde 301)

TÜRK MİLLETİNİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ, DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA SUÇU NEDİR? GİRİŞ  Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesinde, “Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmektedir. TCK Madde 301- (1) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini,...

Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu ve Cezası (TCK madde 109)
Yazı

Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu ve Cezası (TCK madde 109)

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU NEDİR? GİRİŞ  Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, bir kimsenin hukuka aykırı olarak “bir yere gitmek” veya “bir yerde kalmak” özgürlüğünden yoksun bırakılmasıdır. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 109. maddesinde, “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmektedir. Suç ile korunan hukuksal yarar, kişinin iradesine göre o anda...