İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI
Yazı

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI GİRİŞ Ülkemizin kanayan ve durdurulamayan bir sorunu olan iş kazaları farklı şekillerde gündeme gelebiliyor. Genel olarak iş kazası, işverenin yükümlülüklerini tam yerine getirmemesi veya işçinin dikkatsiz davranışları sonucunda ortaya çıkabiliyor. İş kazasının, işçinin hayatı ve yaralanmasıdan sonra gündeme gelebilecek en önemli sonucu ise “İş Kazası Tazminatıdır.” İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI NEDİR?...

Sigorta Primi Asgari Ücretten Yatırılan İşçinin Hakları
Yazı

Sigorta Primi Asgari Ücretten Yatırılan İşçinin Hakları

Sigorta Primi Asgari Ücretten Yatırılan İşçinin Hakları Nelerdir? GİRİŞ Ülkemizde işverenlerin sıklıkla başvurduğu ve tam anlamı ile bir çözüm üretilemeyen konuların başında işçilerin sigortasız çalıştırılması veya çalışan işçinin sigorta priminin maaşına göre değil asgari ücretten yatırılmasıdır. İşverenler, işçilik maliyetinin yüksek ücretli olmasından kaynaklı bu şekilde hukuka uygun olmayan davranışlar sergilemektedir. İşveren, işçinin sigorta primini aldığı...

Sigortasız Çalıştırılan İşçinin Hakları Nelerdir?
Yazı

Sigortasız Çalıştırılan İşçinin Hakları Nelerdir?

Sigortasız Çalıştırılan İşçinin Hakları Nelerdir? GİRİŞ Ülkemizde işverenlerin sıklıkla başvurduğu ve tam anlamı ile bir çözüm üretilemeyen konuların başında işçilerin sigortasız çalıştırılması veya çalışan işçinin sigorta priminin maaşına göre değil asgariden yatırılmasıdır. İşverenler, işçilik maliyetinin yüksek ücretli olmasından kaynaklı nedeniyle bu şekilde hukuka uygun olmayan davranışlar sergilemektedir. Sigorta, işçinin en büyük haklarından biri olmakla beraber...

Corona Virüsü Salgının İş Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi
Yazı

Corona Virüsü Salgının İş Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi

Corona Virüsü Salgının İş Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde hızlı bir şekilde yayılmakta olan ve herkes için oldukça endişe verici bir düzeye ulaşan Corona virüsü iş hukuku açısından da oldukça önem arz etmektedir. Corona Virüs nedeniyle evden çalışma, mücbir sebep nedeni ile iş akdi feshi, işçiye ücretli veya ücretsiz izin verilmesi, kısa çalışma...

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi? İstifa Eden İşçinin Hakları
Yazı

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi? İstifa Eden İşçinin Hakları

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi? İstifa Eden İşçinin Hakları GİRİŞ Kıdem tazminatı, yasada belirtilen çalışma süresini dolduran işçinin, yasada belirtilen durumlardan biriyle iş sözleşmesinin sonlanması sonucu olarak işverence işçiye ödenmesi gereken bir tazminat kalemidir. İstifa, kendi isteğiyle işten veya bir hizmetten ayrılma anlamına gelmektedir. İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir Mi? Yürürlükte bulunan...

İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Formu
Yazı

İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Formu

İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Nedir? İş hukukundan doğan davalardan önce arabulucuya başvuru şartı, dava şartıdır. Arabulucuya başvurmadan İş Mahkemesinde açılacak davalar usulden reddedilecektir. Bu nedenle iş mahkemesinde bir dava açmadan önce arabulucuya başvurmak gerekmektedir. Arabulucuya başvururken doldurmanız gereken bir form bulunmaktadır. Asıl davada yetkili mahkeme neresi ise yetkili arabulucu da orasıdır. İş Uyuşmazlıklarında Dava...

İşe İade(Dönüş) Davası
Yazı

İşe İade(Dönüş) Davası

İşe İade(Dönüş) Davası Nedir? İşe iade davası, işçinin işveren tarafından işten çıkarılmasının ardından, söz konusu işten çıkarmanın geçersiz olduğu ve haklı bir nedene dayanmadığını düşündüğü durumlarda açtığı “tespit davasıdır.” İşe iade davasının bir tespit davası olması, işten çıkarmanın tespitini gerektirmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi işe iade davasını düzenlemektedir. İş Kanunu 21. madde:“İşverence geçerli...