Maluliyet Aylığına İlişkin Davalar
Yazı

Maluliyet Aylığına İlişkin Davalar

MALULİYET AYLIĞINA İLİŞKİN DAVALAR GİRİŞ  Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını,...

SGK İşten Çıkış Kodları – SGK İşten Çıkarma Kodları
Yazı

SGK İşten Çıkış Kodları – SGK İşten Çıkarma Kodları

SGK İşten Çıkış Kodları İşten Çıkış Kodu İşten Çıkış ve Fesih Nedenleri Kıdem Tazminatı İhbar Tazminatı İşsizlik Maaşı 1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi – – – 2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi – – – 3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) – – – 4 Belirsiz süreli iş...

Arabuluculuk Nedir? Ticari Arabuluculuk Nedir? Dava Şartı Arabuluculuk Nedir?
Yazı

Arabuluculuk Nedir? Ticari Arabuluculuk Nedir? Dava Şartı Arabuluculuk Nedir?

ARABULUCULUK GİRİŞ Anayasa’nın 9. Maddesine göre yargılama yetkisi bağımsız mahkemelere aittir. Ancak özel hukuktan doğan uyuşmazlıklarda mahkeme dışı alternatif uyuşmazlık çözüm yolları bulunmaktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın uzmanlık eğitimi almış tarafsız ve bağımsız üçüncü bir kişinin katılımıyla gönüllü bir şekilde yürütülen hızlı ve kesin bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Ek olarak, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na...

İşçi – İşveren İbraname Geçerlilik Şartları
Yazı

İşçi – İşveren İbraname Geçerlilik Şartları

İşçi – İşveren İbraname Geçerlilik Şartları GİRİŞ İşveren ve işçi arasında kurulan iş akdi nedeniyle tarafların yükümlü oldukları bazı durumlar mevcuttur. Bunlardan biri işverenin, işçiye karşı olan ücret borcuna ilişkindir. İşbu ücret borcu yasada ve uygulamada bölümler haline gelmiş ve işveren tarafından yerine getirilmesi gereken unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlar; Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık...

İşçinin Rekabet Etme Yasağı Nedir?
Yazı

İşçinin Rekabet Etme Yasağı Nedir?

İŞ HUKUKUNDA REKABET YASAĞI GİRİŞ İş  sözleşmesi,  karşılıklı  borç  doğuran  ve  sürekli  borç ilişkisi  kuran  bir  sözleşmedir. Sözleşmenin  karşılıklı  borç  doğurmasının  anlamı,  sözleşmenin  her  iki  tarafının  da  hem alacaklı  hem  de  borçlu  sıfatına  sahip  olmasıdır.  Sürekli bir  borç  ilişkisi  kurması  ise,  iş sözleşmesinden doğan borcun ifa edilmesi ile birlikte sözleşmeden doğan borcun sona ermemesi anlamına...

Kıdem Tazminatı Nedir? Nasıl Hesaplanır? Nasıl Hak Kazanılır?
Yazı

Kıdem Tazminatı Nedir? Nasıl Hesaplanır? Nasıl Hak Kazanılır?

KIDEM TAZMİNATI NEDİR? NASIL HESAPLANIR? NASIL HAK KAZANILIR? KIDEM TAZMİNATI NEDİR? İş sözleşmesinin sona ermesi taraflar bakımından bir takım sonuçlar doğurur. İş sözleşmesinin feshinin önemli sonuçlarından biri de kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı, asgari bir çalışma süresini dolduran işçinin iş sözleşmesi kanunda sayılan nedenlerden biriyle son bulması halinde, işverence işçiye ya da mirasçılarına kıdeminin karşılığı olarak...

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI
Yazı

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI GİRİŞ Ülkemizin kanayan ve durdurulamayan bir sorunu olan iş kazaları farklı şekillerde gündeme gelebiliyor. Genel olarak iş kazası, işverenin yükümlülüklerini tam yerine getirmemesi veya işçinin dikkatsiz davranışları sonucunda ortaya çıkabiliyor. İş kazasının, işçinin hayatı ve yaralanmasıdan sonra gündeme gelebilecek en önemli sonucu ise “İş Kazası Tazminatıdır.” İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI NEDİR?...

Sigorta Primi Asgari Ücretten Yatırılan İşçinin Hakları
Yazı

Sigorta Primi Asgari Ücretten Yatırılan İşçinin Hakları

Sigorta Primi Asgari Ücretten Yatırılan İşçinin Hakları Nelerdir? GİRİŞ Ülkemizde işverenlerin sıklıkla başvurduğu ve tam anlamı ile bir çözüm üretilemeyen konuların başında işçilerin sigortasız çalıştırılması veya çalışan işçinin sigorta priminin maaşına göre değil asgari ücretten yatırılmasıdır. İşverenler, işçilik maliyetinin yüksek ücretli olmasından kaynaklı bu şekilde hukuka uygun olmayan davranışlar sergilemektedir. İşveren, işçinin sigorta primini aldığı...

Sigortasız Çalıştırılan İşçinin Hakları Nelerdir?
Yazı

Sigortasız Çalıştırılan İşçinin Hakları Nelerdir?

Sigortasız Çalıştırılan İşçinin Hakları Nelerdir? GİRİŞ Ülkemizde işverenlerin sıklıkla başvurduğu ve tam anlamı ile bir çözüm üretilemeyen konuların başında işçilerin sigortasız çalıştırılması veya çalışan işçinin sigorta priminin maaşına göre değil asgariden yatırılmasıdır. İşverenler, işçilik maliyetinin yüksek ücretli olmasından kaynaklı nedeniyle bu şekilde hukuka uygun olmayan davranışlar sergilemektedir. Sigorta, işçinin en büyük haklarından biri olmakla beraber...

Corona Virüsü Salgının İş Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi
Yazı

Corona Virüsü Salgının İş Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi

Corona Virüsü Salgının İş Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde hızlı bir şekilde yayılmakta olan ve herkes için oldukça endişe verici bir düzeye ulaşan Corona virüsü iş hukuku açısından da oldukça önem arz etmektedir. Corona Virüs nedeniyle evden çalışma, mücbir sebep nedeni ile iş akdi feshi, işçiye ücretli veya ücretsiz izin verilmesi, kısa çalışma...

  • 1
  • 2