Kategori: İş Hukuku

Anasayfa/İş Hukuku

3

May

İşçiler işten ayrıldıklarında işverenler tarafından işçilere “işten çıkış kodu” olarak adlandırılan bir belge verilir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen bu bildirgede yer alan unsurlardan biri de işçinin ne sebeple işten ayrıldığını gösteren işten çıkış kodlarıdır. Bu kodlarla belirtilen durumlara göre işçinin işsizlik maaşına hak kazanıp kazanmayacağı hususu tespit edilmektedir. İşten çıkış kodlarının işveren tarafından yanlış yazılması …

14

Eyl

Maluliyet aylığı, hali sebebiyle işçinin çalışma veya meslekte kazanma gücünü kısmi veya tamamen kaybetmesi durumunda bağlanan aylık ücrettir. Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya …

29

Ağu

İşten Çıkış Kodu İşten Çıkış ve Fesih Nedenleri Kıdem Tazminatı İhbar Tazminatı İşsizlik Maaşı 1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi - - - 2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi - - - 3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) - - - 4 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı …

13

Haz

Anayasa’nın 9. Maddesine göre yargılama yetkisi bağımsız mahkemelere aittir. Ancak özel hukuktan doğan uyuşmazlıklarda mahkeme dışı alternatif uyuşmazlık çözüm yolları bulunmaktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın uzmanlık eğitimi almış tarafsız ve bağımsız üçüncü bir kişinin katılımıyla gönüllü bir şekilde yürütülen hızlı ve kesin bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Ek olarak, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na göre “Sistematik …

31

Mar

İşveren ve işçi arasında kurulan iş akdi nedeniyle tarafların yükümlü oldukları bazı durumlar mevcuttur. Bunlardan biri işverenin, işçiye karşı olan ücret borcuna ilişkindir. İşbu ücret borcu yasada ve uygulamada bölümler haline gelmiş ve işveren tarafından yerine getirilmesi gereken unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlar; Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram …

31

Oca

İş  sözleşmesi,  karşılıklı  borç  doğuran  ve  sürekli  borç ilişkisi  kuran  bir  sözleşmedir. Sözleşmenin  karşılıklı  borç  doğurmasının  anlamı,  sözleşmenin  her  iki  tarafının  da  hem alacaklı  hem  de  borçlu  sıfatına  sahip  olmasıdır.  Sürekli bir  borç  ilişkisi  kurması  ise,  iş sözleşmesinden doğan borcun ifa edilmesi ile birlikte sözleşmeden doğan borcun sona ermemesi anlamına gelir. Çalışma ilişkisinden doğan borç …

21

Oca

İş sözleşmesinin sona ermesi taraflar bakımından bir takım sonuçlar doğurur. İş sözleşmesinin feshinin önemli sonuçlarından biri de kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı, asgari bir çalışma süresini dolduran işçinin iş sözleşmesi kanunda sayılan nedenlerden biriyle son bulması halinde, işverence işçiye ya da mirasçılarına kıdeminin karşılığı olarak ödenen tazminattır. İşçinin verdiği emek, sağladığı katkılar ve o işyerinde geçirdiği …

23

Haz

İş kazası, işçinin hayatı ve yaralanmasıdan sonra gündeme gelebilecek en önemli sonucu ise “İş Kazası Tazminatıdır.” Ülkemizin kanayan ve durdurulamayan bir sorunu olan iş kazaları farklı şekillerde gündeme gelebiliyor. Genel olarak iş kazası, işverenin yükümlülüklerini tam yerine getirmemesi veya işçinin dikkatsiz davranışları sonucunda ortaya çıkabiliyor. İş kazası davası, işveren emrinde çalışan işçinin, yerine getirdiği iş …

23

Eyl

Ülkemizde işverenlerin sıklıkla başvurduğu ve tam anlamı ile bir çözüm üretilemeyen konuların başında işçilerin sigortasız çalıştırılması veya çalışan işçinin sigorta priminin maaşına göre değil asgari ücretten yatırılmasıdır. İşverenler, işçilik maliyetinin yüksek ücretli olmasından kaynaklı bu şekilde hukuka uygun olmayan davranışlar sergilemektedir. İşveren, işçinin sigorta primini aldığı gerçek ücret üzerinden tam olarak ödemek zorundadır. Sigorta, işçinin …

18

Eyl

Ülkemizde işverenlerin sıklıkla başvurduğu ve tam anlamı ile bir çözüm üretilemeyen konuların başında işçilerin sigortasız çalıştırılması veya çalışan işçinin sigorta priminin maaşına göre değil asgariden yatırılmasıdır. İşverenler, işçilik maliyetinin yüksek ücretli olmasından kaynaklı nedeniyle bu şekilde hukuka uygun olmayan davranışlar sergilemektedir. Sigorta, işçinin en büyük haklarından biri olmakla beraber işverenin ise en büyük yükümlülüğüdür. Sigorta …