İşçi – İşveren İbraname Geçerlilik Şartları
Yazı

İşçi – İşveren İbraname Geçerlilik Şartları

İşçi – İşveren İbraname Geçerlilik Şartları GİRİŞ İşveren ve işçi arasında kurulan iş akdi nedeniyle tarafların yükümlü oldukları bazı durumlar mevcuttur. Bunlardan biri işverenin, işçiye karşı olan ücret borcuna ilişkindir. İşbu ücret borcu yasada ve uygulamada bölümler haline gelmiş ve işveren tarafından yerine getirilmesi gereken unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlar; Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık...

İşçinin Rekabet Etme Yasağı Nedir?
Yazı

İşçinin Rekabet Etme Yasağı Nedir?

İŞ HUKUKUNDA REKABET YASAĞI GİRİŞ İş  sözleşmesi,  karşılıklı  borç  doğuran  ve  sürekli  borç ilişkisi  kuran  bir  sözleşmedir. Sözleşmenin  karşılıklı  borç  doğurmasının  anlamı,  sözleşmenin  her  iki  tarafının  da  hem alacaklı  hem  de  borçlu  sıfatına  sahip  olmasıdır.  Sürekli bir  borç  ilişkisi  kurması  ise,  iş sözleşmesinden doğan borcun ifa edilmesi ile birlikte sözleşmeden doğan borcun sona ermemesi anlamına...

Kıdem Tazminatı Nedir? Nasıl Hesaplanır? Nasıl Hak Kazanılır?
Yazı

Kıdem Tazminatı Nedir? Nasıl Hesaplanır? Nasıl Hak Kazanılır?

KIDEM TAZMİNATI NEDİR? NASIL HESAPLANIR? NASIL HAK KAZANILIR? KIDEM TAZMİNATI NEDİR? İş sözleşmesinin sona ermesi taraflar bakımından bir takım sonuçlar doğurur. İş sözleşmesinin feshinin önemli sonuçlarından biri de kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı, asgari bir çalışma süresini dolduran işçinin iş sözleşmesi kanunda sayılan nedenlerden biriyle son bulması halinde, işverence işçiye ya da mirasçılarına kıdeminin karşılığı olarak...

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI
Yazı

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI GİRİŞ Ülkemizin kanayan ve durdurulamayan bir sorunu olan iş kazaları farklı şekillerde gündeme gelebiliyor. Genel olarak iş kazası, işverenin yükümlülüklerini tam yerine getirmemesi veya işçinin dikkatsiz davranışları sonucunda ortaya çıkabiliyor. İş kazasının, işçinin hayatı ve yaralanmasıdan sonra gündeme gelebilecek en önemli sonucu ise “İş Kazası Tazminatıdır.” İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI NEDİR?...

Sigorta Primi Asgari Ücretten Yatırılan İşçinin Hakları
Yazı

Sigorta Primi Asgari Ücretten Yatırılan İşçinin Hakları

Sigorta Primi Asgari Ücretten Yatırılan İşçinin Hakları Nelerdir? GİRİŞ Ülkemizde işverenlerin sıklıkla başvurduğu ve tam anlamı ile bir çözüm üretilemeyen konuların başında işçilerin sigortasız çalıştırılması veya çalışan işçinin sigorta priminin maaşına göre değil asgari ücretten yatırılmasıdır. İşverenler, işçilik maliyetinin yüksek ücretli olmasından kaynaklı bu şekilde hukuka uygun olmayan davranışlar sergilemektedir. İşveren, işçinin sigorta primini aldığı...

Sigortasız Çalıştırılan İşçinin Hakları Nelerdir?
Yazı

Sigortasız Çalıştırılan İşçinin Hakları Nelerdir?

Sigortasız Çalıştırılan İşçinin Hakları Nelerdir? GİRİŞ Ülkemizde işverenlerin sıklıkla başvurduğu ve tam anlamı ile bir çözüm üretilemeyen konuların başında işçilerin sigortasız çalıştırılması veya çalışan işçinin sigorta priminin maaşına göre değil asgariden yatırılmasıdır. İşverenler, işçilik maliyetinin yüksek ücretli olmasından kaynaklı nedeniyle bu şekilde hukuka uygun olmayan davranışlar sergilemektedir. Sigorta, işçinin en büyük haklarından biri olmakla beraber...

Corona Virüsü Salgının İş Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi
Yazı

Corona Virüsü Salgının İş Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi

Corona Virüsü Salgının İş Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde hızlı bir şekilde yayılmakta olan ve herkes için oldukça endişe verici bir düzeye ulaşan Corona virüsü iş hukuku açısından da oldukça önem arz etmektedir. Corona Virüs nedeniyle evden çalışma, mücbir sebep nedeni ile iş akdi feshi, işçiye ücretli veya ücretsiz izin verilmesi, kısa çalışma...

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi? İstifa Eden İşçinin Hakları
Yazı

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi? İstifa Eden İşçinin Hakları

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi? İstifa Eden İşçinin Hakları GİRİŞ Kıdem tazminatı, yasada belirtilen çalışma süresini dolduran işçinin, yasada belirtilen durumlardan biriyle iş sözleşmesinin sonlanması sonucu olarak işverence işçiye ödenmesi gereken bir tazminat kalemidir. İstifa, kendi isteğiyle işten veya bir hizmetten ayrılma anlamına gelmektedir. İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir Mi? Yürürlükte bulunan...

İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Formu
Yazı

İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Formu

İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Nedir? İş hukukundan doğan davalardan önce arabulucuya başvuru şartı, dava şartıdır. Arabulucuya başvurmadan İş Mahkemesinde açılacak davalar usulden reddedilecektir. Bu nedenle iş mahkemesinde bir dava açmadan önce arabulucuya başvurmak gerekmektedir. Arabulucuya başvururken doldurmanız gereken bir form bulunmaktadır. Asıl davada yetkili mahkeme neresi ise yetkili arabulucu da orasıdır. İş Uyuşmazlıklarında Dava...

İşe İade(Dönüş) Davası
Yazı

İşe İade(Dönüş) Davası

İşe İade(Dönüş) Davası Nedir? İşe iade davası, işçinin işveren tarafından işten çıkarılmasının ardından, söz konusu işten çıkarmanın geçersiz olduğu ve haklı bir nedene dayanmadığını düşündüğü durumlarda açtığı “tespit davasıdır.” İşe iade davasının bir tespit davası olması, işten çıkarmanın tespitini gerektirmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi işe iade davasını düzenlemektedir. İş Kanunu 21. madde:“İşverence geçerli...