Aile Hukuku

Aile hukuku, aileye ilişkin konuları ele alan medeni hukuk içerisinde bulunan bir hukuk dalıdır.
Anasayfa/Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile hukuku içeriğinde birçok dava türünü barındırmaktadır.

Boşanma

Boşanma davası, evlilik birliğini eşlerden birinin haklı gerekçelerle veya iki tarafca anlaşmalı bir şekilde sona erdirmek üzere açtığı davadır.

Velayet

Velayet davaları, ergin olmayan çocuğun eşlerden hangisinde kalacağının belirlenmesi için açılan dava türüdür.

Nafaka

Nafaka davaları, boşanma davası sırasında veya sonrasında diğer eşe veya müşterek çocuğa maddi destek sağlanması için açılan dava türüdür.

Danışmanlık

Aile hukuku alanına giren davalardan önce kişilerin önleyici hukuki tedbirler alabilmek adına veya süreci doğru yönetmek için talep edilen hukuki danışmanlık hizmetidir.

Hizmetler

Aile Hukuku Davaları

Müvekkillerimize, müvekkillerimizin gereksinimlerine göre şekillendirilmiş kararlı, proaktif ve pratik tavsiyeler sağlamaktayız. Bu kapsamda hizmet verdiğimiz bazı aile hukuku davaları;

  • Boşanma Davaları,
  • Mal Rejimi Davaları ve Mal Rejimi Sözleşmeleri,
  • Nafaka Davaları,
  • Velayet Davaları
  • Dava Öncesi Önleyici Hukuki Mütalaa Verilmesi,

Sık Sorulan Sorular

Avukat, yıllar süren bilgi ve deneyimlerin bir bütünü olarak hizmet verir. Oldukça karmaşık bir hukuk düzeni olan ülkemizde yasalarla, sürelerle ve iletişim halinde olunması gereken birçok yargı personeli ile uğraşmak oldukça zor ve önemli bir iştir. Yapacağınız çok ufak bir hata sizi çok kötü sonuçlara götürebilir. Bu sebeple sürekli bu kargaşanın içinde bulunan ve bunu defalarca kez deneyimlemiş bir avukatla çalışmanız sizin için en doğru tercih olacaktır

Danışmanlık ücreti ülkemizde henüz pek alışılmış bir uygulama değildir. Fakat avukatın, bir konu hakkında mesleki bilgi ve tecrübesine dayanarak hizmet sunması söz konusu olduğu için ücrete tabi olacaktır. Türkiye Barolar Birliği’nin de bu konuda yayınlamış olduğu bir ücret tarifesi bulunmaktadır. Nitekim bu ücret tarifesi de avukatların danışmanlık ücreti istemesinin yasa dışı bir uygulama olmadığının göstergesidir.

Türk Hukuku’nda avukat ile temsil zorunluluğu yoktur. Herkesin mahkemeler önünde kendisi temsil hakkı bulunmaktadır. Her mahkeme önünde avukat tutmaksızın kendini temsil etmek hakkın her bireyin vardır. Fakat hukuki işlemler uzmanlık gerektiren işlerdir. O sebeple avukat ile temsil oldukça önem arz etmektedir.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte dava ile ilgili yapılan çoğu işlem internet üzerinden yapılmaktadır. Ülkemizde oluşturulan UYAP platformu üzerinden dava iş ve işlemleri yürütülmektedir. Ayrıca e-devlet sisteminin de oldukça gelişmesi ile beraber dava sorgusu da e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Avukatlık sözleşmesi bir nevi vekalet sözleşmesidir. Bir kişi ve avukatın aralarındaki ilişkinin başlaması kişinin, avukata vekaletname vermesi ile başlar. Vekaletname herhangi bir şekil şartına bağlı değildir. Fakat uygulamada sıkıntılar yaşamamak adına Noter’den çıkarılmaktadır.

Avukatlık sözleşmesi, kurumsal veya bireysel kişilerin avukat ile aralarında oluşturdukları sözleşmedir. Sözleşmenin içeriğini aralarında kurulan vekalet ilişkisinden doğan yükümlülükler oluşturmaktadır. Genelde kişilerin bir ücret ödemeyi, bunun karşılığında avukatın ise avukatlık hizmeti sunduğu sözleşmelerdir.