Çocuk Teslimi İle Alakalı İlamların İcrası
Yazı

Çocuk Teslimi İle Alakalı İlamların İcrası

Çocuk Teslimi İle Alakalı İlamların İcrası GİRİŞ Genelde icra takibi denilince akla ilk gelen husus bunun bir para borcuna ilişkin olduğudur. Fakat icra takipleri yalnızca para borçlarını içermemektedir. Bir işin yapılmasına, çocuk teslimine vb. birçok konu ile alakalı da icra takibi başlatılabilmektedir. Çocuk teslimine ilişkin ilamların icrası İcra İflas Kanunu’nun 25. maddesinde düzenlenmiştir. Madde 25-...

Haczedilemeyen Mallar ve Haklar
Yazı

Haczedilemeyen Mallar ve Haklar

Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar  Giriş Bir gerçek veya tüzel kişiye karşı herhangi bir borcundan dolayı icra takibi yapılmasının ardından, borçlu yan tebliğe rağmen borcunu ifa etmezse, alacaklı yan icra takibinin kesinleşmesinin ardından takibin devamını talep edebilir. Bu takip devamı genelde haciz işlemi ile devam etmektedir. Haciz işlemi, icra dairesi tarafından kişinin mal ve...