Ceza İnfazının Ertelenmesi Talebi Dilekçesi

Kasten işlenen suçlarda 3 yıl, taksirle işlenen suçlarda 5 yıl veya daha az süreli hapis cezalarının infazı çağrı üzerine gelen hükümlünün istemi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir. Cezanın infazının ertelenmesi halleri;

 • Hastalık nedeniyle geri bırakılması,
 • Gebelik veya doğum nedeniyle geri bırakılması,
 • Hükümlünün istemi üzerine ertelenmesi veya ara verilmesi,
 • Askerlik nedeniyle erteleme,
 • Mahkeme kararı ile infazın ertelenmesi veya durdurulması,
 • Yasama dokunulmazlığı nedeniyle ertelenmesi’dir.

 CEZANIN İNFAZININ ERTELENMESİ TALEBİ DİLEKÇESİ

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

İlamat No: ……

İNFAZI ERTELENMESİ İSTENEN

HÜKÜMLÜ                                                 : B….. C….

İNFAZ ERTELEME TALEP EDEN

VEKİLİ                                                         : Av. Serhan Cantaş

ERTELENMESİ İSTENEN KARAR       : Ankara … Asliye Ceza Mahkemesi’nin ….tarih ..Esas, ..Karar sayılı kararı

ERTELEME TALEP EDİLEN SÜRE      : 1 yıl

AÇIKLAMALAR                                       :

 

 1. Ankara … Asliye Ceza Mahkemesi’nin ….tarih ..Esas, ..Karar sayılı kararı, … tarihinde kesinleşmiş ve infazı için Cumhuriyet Başsavcılığınıza gönderilmiştir. İlamın infazı kapsamında … ilamat numarası üzerinden çıkarılan çağrı kağıdı … tarihinde müvekkile tebliğ edilmiştir. İşbu erteleme talebi, tebliğden sonraki 10 gün içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığınıza yapılmıştır.
 2. Müvekkilin mahkumiyetine karar verilen suç … olup, infazın ertelenmesine engel teşkil eden suçlardan değildir. Ayrıca müvekkil hakkında mükerrerlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına da karar verilmemiştir.
 3. Müvekkilin mahkumiyetine karar verilen netice hapis cezası, kasten işlenen suçlar için 3 ve taksirle işlenen suçlar için aranan 5 yıllık infaz erteleme sınırının altındadır.
 4. Müvekkil … A.Ş. isimli şirkette işçi olarak çalışmakta olup ailesinin geçimini sağlamaktadır. Bakıma muhtaç olan babası da müvekkil ile birlikte yaşamaktadır. Müvekkilin cezasının bu aşamada infazı, kendisi ve ailesi açısından telafisi imkansız zararların doğmasına sebebiyet verecektir.
 5. Yukarıda izah olunan sebeplerden dolayı, müvekkilin hapis cezasının infazının, maddi durumu gözetilerek mümkün ise teminatsız olarak, aksi halde uygun görülecek bir teminat karşılığında 5275 sayılı Yasanın 17/1. Maddesi uyarınca 1 yıl süreyle ertelenmesine karar verilmesini, talebin kabulü veya reddine dair kararın tarafımıza tebliğini arz ederim.

 

EKLER:

EK-1   :

Hükümlü Vekili
Av. Serhan CANTAŞ