Devamsızlık İşçi İhtarname Örneği

İHTARNAME

İHTAR EDEN                : …………………………………………………………… A.Ş.

ADRES                         : ……………………………………………………………………………………………………….. /ANKARA

İHTAR EDİLEN             : ………………………………………………………

T.C. Kimlik No              : ………………………………………………………

ADRES                          : ………………………………………………………………………………………………………… /ANKARA

Sayın ……………………………,

…………………………………………………………/Ankara adresinde kurulu, ……………………………………………………………………………… A.Ş. ünvanlı işyerimizde Şoför görevinde çalışmaktasınız.19/04/2023, 20/04/2023 ve 24/04/2023 tarihlerinde amirlerinizden herhangi bir izin almaksızın veya amirlerinize bilgi vermeksizin işinize gelmediğiniz tespit edilmiştir. Hakkınızda yapılacak işlemlere esas olmak üzere;

  • Sağlık mazeretinizin olması halinde hastaneden alacağınız bir belgenin,
  • İşe gelmenizi önleyecek haklı bir sebebin olması halinde bunu belgeleyecek resmi bir evrakın,

3 gün içinde …………………………………………………………………………….. A.Ş.’nin, …………………………………………………………/Ankara adresindeki işyerine ibrazını, aksi takdirde, kabul edilebilir bir mazeretle işe gelmediğinizin anlaşılması halinde iş sözleşmenizin 4857 sayılı İş kanununun /25-II (g) bendine göre bildirimsiz ve tazminatsız olarak fesh edileceği hususunda bilginizi rica ederim.

İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ
İMZA

Sayın Noter;

İşbu ihtarnamenin bir suretini muhataba tebliğini, bir suretinin tebliğ şerhi ile birlikte tarafımıza iadesini ve bir suretinin de dairenizde saklanmasını saygılarımla diler ve isterim. 25.04.2023

İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ
İMZA

Blog Yazılarımız: İşveren İhtarname Örneği