Miras Hukuku

Miras hukuku, mirasbırakanın ölümü ile sona ermeyen hak ve borçları düzenleyen hukuk dalıdır.
Anasayfa/Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras hukuku içeriğinde birçok dava türünü barındırmaktadır.

Terekenin Taksimi

Terekenin taksimi davası, mirasbırakanın mallarının mirasçılar arasında paylaşılamaması sonucu paylaşım için açılan dava türüdür.

Vasiyetname

Vasiyetname, mirasbırakanın ölümünün ardından son arzuları ile mirasın paylaştırılmasını isteğini içeren yazıdır.

Mirasın Reddi

Mirasçı olmak istemeyen mirasçının mahkeme kararıyla mirasın reddini talep ettiği dava türüdür.

Danışmanlık

Miras hukuku alanına giren konularda önleyici hukuki tedbirlerin ve mirasçıların talep ettiği hukuki danışmanlıktır.

Hizmetler

Miras Hukuku Davaları

Müvekkillerimize, müvekkillerimizin iş hedeflerine ve gereksinimlerine göre şekillendirilmiş kararlı, proaktif ve pratik tavsiyeler sağlamaktayız. Bu kapsamda hizmet verdiğimiz bazı miras hukuku davaları;

  • Terekenin Tespiti ve Taksimi Davaları,
  • Muris Muvazaası Davaları,
  • Mirasın Hükmen veya Gerçek Reddi Davaları,
  • Mirastan Çıkma veya Çıkarılma Davaları,
  • Vasiyet Davaları ve Ölüme Bağlı Tasarruflarla İlgili Davalar,

Sık Sorulan Sorular

Avukat, yıllar süren bilgi ve deneyimlerin bir bütünü olarak hizmet verir. Oldukça karmaşık bir hukuk düzeni olan ülkemizde yasalarla, sürelerle ve iletişim halinde olunması gereken birçok yargı personeli ile uğraşmak oldukça zor ve önemli bir iştir. Yapacağınız çok ufak bir hata sizi çok kötü sonuçlara götürebilir. Bu sebeple sürekli bu kargaşanın içinde bulunan ve bunu defalarca kez deneyimlemiş bir avukatla çalışmanız sizin için en doğru tercih olacaktır

Danışmanlık ücreti ülkemizde henüz pek alışılmış bir uygulama değildir. Fakat avukatın, bir konu hakkında mesleki bilgi ve tecrübesine dayanarak hizmet sunması söz konusu olduğu için ücrete tabi olacaktır. Türkiye Barolar Birliği’nin de bu konuda yayınlamış olduğu bir ücret tarifesi bulunmaktadır. Nitekim bu ücret tarifesi de avukatların danışmanlık ücreti istemesinin yasa dışı bir uygulama olmadığının göstergesidir.

Türk Hukuku’nda avukat ile temsil zorunluluğu yoktur. Herkesin mahkemeler önünde kendisi temsil hakkı bulunmaktadır. Her mahkeme önünde avukat tutmaksızın kendini temsil etmek hakkın her bireyin vardır. Fakat hukuki işlemler uzmanlık gerektiren işlerdir. O sebeple avukat ile temsil oldukça önem arz etmektedir.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte dava ile ilgili yapılan çoğu işlem internet üzerinden yapılmaktadır. Ülkemizde oluşturulan UYAP platformu üzerinden dava iş ve işlemleri yürütülmektedir. Ayrıca e-devlet sisteminin de oldukça gelişmesi ile beraber dava sorgusu da e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Avukatlık sözleşmesi bir nevi vekalet sözleşmesidir. Bir kişi ve avukatın aralarındaki ilişkinin başlaması kişinin, avukata vekaletname vermesi ile başlar. Vekaletname herhangi bir şekil şartına bağlı değildir. Fakat uygulamada sıkıntılar yaşamamak adına Noter’den çıkarılmaktadır.

Avukatlık sözleşmesi, kurumsal veya bireysel kişilerin avukat ile aralarında oluşturdukları sözleşmedir. Sözleşmenin içeriğini aralarında kurulan vekalet ilişkisinden doğan yükümlülükler oluşturmaktadır. Genelde kişilerin bir ücret ödemeyi, bunun karşılığında avukatın ise avukatlık hizmeti sunduğu sözleşmelerdir.