Arşivler

Anasayfa/No breadcrumbs

12

Haz

İcracı sanatçı, fikri bir eseri, eser sahibinin onayı ile onun haklarına zarar vermeksizin özgünce icra eden kişidir. İcracı sanatçı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 80/1’nci maddesinde düzenlenir buna göre Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla ve eser sahibinin izniyle bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde …

10

Haz

Erginlik, Türk Medeni Kanunu’na göre fiil ehliyetinin koşullarından birisidir. Buna göre 18 yaşını dolduran her gerçek kişi ergin sayılır. Bununla beraber fiil ehliyetini bizzat kullanarak hak ve borç sahibi olma ve hukuki tasarruflarda bulunma hakkına haiz olur. Ayrıca, Türk Medeni Kanunu erginlik ile ilgili bir istisna da öngörmüştür. Buna göre 18 yaşını doldurmamış bir kişi …

9

Haz

Fiil ehliyeti kişilere hak ve borç altına girebilme ve hukuki tasarruflarda bulunabilme hakkı tanıyan kavramdır. Fiil ehliyetinin şartları: ayırt etme gücüne sahip olmak, kısıtlı olmamak ve ergin olmaktır. Bazı hallerde kişi mahkemece ergin kılınabilir. Bu durum Türk Medeni Kanun’unun 12’nci maddesinde düzenlenmiştir. Mahkeme küçüğü ergin kılarken mahkeme bazı şartları göz önünde bulundurur. Kazai Rüşt Davası, …

6

Haz

Şirket hisselerinin paylaşımı mümkündür. Zira, Türk Medeni Kanunu'nun 202'nci maddesinde "Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kanunda belirlenen diğer rejimlerden birini kabul edebilirler." denilmektedir. Eğer eşler evlilik birliğinin kurulmasından önce veya sonra sözleşme ile özel bir mal rejimi belirlememişlerse aralarında kural olarak edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktır. Hangi malların …

4

Haz

Fiil ehliyeti, kişilerin hukuki işlem yapabilmesini, hak ve borç altına girebilmesini sağlayan hukuki bir kavramdır. Türk Medeni Kanun'una göre bireylerin fiil ehliyetine sahip olabilmesi için üç temel koşul aranmaktadır. Bunlar, ayırt etme gücüne sahip olmak, kısıtlı olmamak ve ergin olmaktır. Bu koşulların tamamını sağlayan kişiler artık bir başka kişiye ihtiyaç olmaksızın hak kazanabilir, borç altına …

28

May

Türk Ceza Kanunu’nun ikinci bölümünde düzenlenen ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlerin ilki “kanunun hükmü ve amirin amri”dir. Kanundan kaynaklanan bir hak ve yetkiyi kullanan kişiye bu eylemi nedeniyle ceza verilemez. Kanunun hükmünü yerine getirmek bir hukuka uygunluk nedenidir. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler Kanunun hükmü ve amirin emri Madde 24- (1) Kanunun hükmünü …

16

May

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç, kasten işlenen bir suçun sonucunda meydana gelen başka ya da ağır neticeden failin ancak taksir seviyesinde bir kusurunun varlığı halinde sorumlu tutulasıdır. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarda faile temel suça göre daha ağır bir ceza verilir. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç kavramı, 5237 sayılı TCK ile, 23. maddede düzenlenmiştir. TCK Madde 23 Gerekçesi …

15

May

Fiil ehliyeti, kişinin hak edinebilmesi ve borç altına girebilmesi için başka bir gerçek kişiye ihtiyaç duymaksızın, hareket edebilme yeteneği olarak tanımlanır. Başka bir anlatımla, kişinin iradi davranışıyla hukuki bir sonuç meydana getirebilmesini ifade eder. Hak ehliyeti, bir kişinin haklara ve borçlara sahip olabilme ehliyetidir. TMK m.8'de düzenlenen hak ehliyetine göre tüm insanlar eşit hak ehliyetine …

14

May

Ceza davası, bir bireyin veya bireylerin işlediği suçlarla ilgili olarak yasal bir sürecin başlatılmasıdır. Bu süreç, suçun işlendiğine dair yeterli kanıtın toplanması ve mahkeme önünde yargılamanın yapılmasını içerir. Türk hukukunda, ceza davaları Türk Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen prosedürlere göre yürütülür. Ceza Davası Nasıl Açılır? Ceza davasının başlaması genellikle bir suçun işlendiğine dair bir ihbar veya …

13

May

Hak ehliyeti, gerçek ve tüzel kişilerin haklara ve borçlara sahip olabilmelerine imkan tanıyan ehliyete verilen isimdir. Hak ehliyeti tam ve sağ doğumla başlar ve ölümle sona erer. Türk hukukunda her insana hukuk sınırları çerçevesinde hak ehliyeti eşit şekilde tanınmıştır. Türk Medeni Kanunu'nun 8'inci maddesinde  iki ilke üzerinde durulmuştur bunlardan birincisi genellik ilkesi diğeri ise eşitlik …