Hukuki Yazılarımız

Home/Hukuki Yazılarımız

19

Şub

Manyak kelimesinin üç farklı anlamı bulunmaktadır. 1) Maniye yakalanmış (hasta) 2) Gülünç, garip, şaşırtıcı davranışları olan (kimse) 3) Aptal, çılgın, dengesiz, deli anlamlarına bir gelen seslenme sözü. Hakaret, bir kimsenin onurunu, şerefini rencide edici söylemlerde bulunmaktır. Hakaret kelimesinin sözlükte 2 anlamı vardır: 1-Onur kırma, onura dokunma 2-Küçültücü söz veya davranış Hakaret Suçu TCK’nin 125.maddesinde düzenlenmiştir. …

19

Şub

Türk Dil Kurumuna göre, gerizekalı; aklı, gerçeği görüp ona göre davranmaya elverişli olmayan, anlayışı kıt anlamına gelmektedir. Hakaret, bir kimsenin onurunu, şerefini rencide edici söylemlerde bulunmaktır. Hakaret kelimesinin sözlükte 2 anlamı vardır: 1-Onur kırma, onura dokunma 2-Küçültücü söz veya davranış Hakaret Suçu TCK’nin 125. maddesinde düzenlenmiştir. Gerizekalı Hakaret Suçunu Oluşturur mu? Geri zekalı kelimesi olumsuz …

19

Şub

Aptal kelime anlamı olarak; zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak anlamlarında kullanılmaktadır. Aptal  Kelimesi Hakaret Suçunu Oluşturur mu? Aptal kelimesi kişinin onurunu kırıcı, toplum içerisinde kişiyi küçük düşürücü nitelikte sayılan bir ifadedir. Yargıtay kararlarında da görüldüğü üzere aptal hakarettir. Sanık hakkında; olay günü hastanenin acil servisinde görev yapmakta olan şikayetçi Ş.. K..' u telefonla …

18

Şub

Türk Dil Kurumuna göre deli kelimesinin 3 anlamı vardır: Deli Kelimesi Hakaret Suçunu Oluşturur mu? Deli kelimesi toplum içerisinde en yaygın olarak kullanılan hakaretlerden biridir. Deli kelimesi kişiyi rencide eden toplum içerisinde değersizleştiren kelimelerdendir. Yargıtay kararlarında da görüldüğü üzere deli hakarettir. “suç tarihinde meydana gelen bir olay nedeniyle ifade vermek üzere bekledikleri polis merkezinde görevli komiser …

17

Şub

Aç köpek, bir kişinin çok istekli, doyumsuz her şeyi elde etmek istemesi anlamına gelen bir deyimdir. Bu deyim, olumsuz bir çağrışım taşımaktadır .Bu deyim kişinin bir hedefe ulaşmak için gözünü  karartmış  ve sınır tanımayan bir şekilde hareket ettiğini anlatan bir ifadedir. Hakaret, bir kimsenin onurunu, şerefini rencide edici söylemlerde bulunmaktır. Hakaret kelimesinin sözlükte 2 anlamı …

16

Şub

Soruşma koşulu olan cezanın hesaplanması, Ceza Kanunu’nun yer bakımından uygulamasıyla ilgili özellik gösteren hallerden birisidir. Eğer ceza miktarı soruşturma koşuluysa cezanın hesaplanması yapılırken kanuni ağırlaştırıcı ve hafifleştirici nedenler göz önünde bulundurulur. Bu durum TCK’nın 15.maddesinde açıklanmıştır. Soruşturma Koşulu Olan Cezanın Hesaplanması TCK Madde 15 Gerekçesi Ceza miktarının soruşturma koşulunu oluşturduğu hallerde, suçun ilgili olduğu kanun …

15

Şub

Takibi şikayete bağlı suçlar, işlenen bir suç hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için suç mağdurunun veya suçtan zarar gören kişinin şikayetçi olmasının arandığı suçlardır. Şikâyet kurumu, anayasal bir hak olması sebebiyle hem Türk Ceza Kanunu’nda hem de Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer almıştır. Şikâyet kurumu genel hatlarıyla TCK'nın 73. Maddesinde; “soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar” başlığı altında …

14

Şub

Türk Ceza Kanunu’nun 11 ve 12. maddeleri; vatandaş ve yabancı tarafından yabancı bir ülkede işlenen suçların Türkiye’de nasıl yargılanacağını açıklamaktadır. TCK m.14 de bu maddelere sınırlama getirmiştir. Buna göre yargılamanın Türkiye’de yapılabilmesi için işlenen suçun Türk Ceza Kanunlarına göre hapis cezası gerektiren bir suç olması gerekmektedir. TCK m.14’ün getirdiği sınırlamaya göre de Türkiye’de söz konusu …

13

Şub

47/1-d trafik ceza kodu, trafikte tehlikeli hareketlerde bulunmak doğrudan suç teşkil eder. Özellikle trafik güvenliğini tehlikeye sokmak 47/1-D kapsamına girer ve sürücü belirli bir ceza ile cezalandırılır. Trafikte her zaman ciddiyetle davranmak gereklidir. Küçük bir hatanın bile trafik akışını bozabileceği ve hatta ölümlere yol açabileceği bilinmektedir. Bu nedenle, trafikte güvenli ve düzenli davranmak büyük önem …