Miras Paylaşımında Saklı Pay ve Tasarruf Özgürlüğü
Yazı

Miras Paylaşımında Saklı Pay ve Tasarruf Özgürlüğü

Miras Paylaşımında Saklı Pay ve Tasarruf Özgürlüğü Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır? Miras bırakanın ölümü üzerine mal varlığı bir bütün halinde kendisine geçen kişi veya kişiler mirasçı sıfatını alırlar. Miras bırakan yalnızca gerçek kişi iken mirasçı gerçek veya tüzel kişi olabilir. Medeni Kanunu’muzda Miras Hukuku bakımından yasal mirasçı ve iradi mirasçı olmak üzere iki tür mirasçı...

Mirasın Reddi
Yazı

Mirasın Reddi

Mirasın Reddi GİRİŞ Mirasbırakanın vefatının ardından miras gündeme gelir. Mirasbırakanın malvarlığı çoğu kez açık ve net bir biçimde bellidir. Fakat bazı durumlarda terekenin durumu belirli olmayabilir. Terekenin borca batık olabilir. Yasa koyucu bu durumda mirasçıların işini kolaylaştıracak hükümler getirmiştir. Mirasçılar, mirası kabul edebileceği gibi mirası reddedebilir. Mirasın Reddi Nedir? Mirasın reddi,  hukuksal niteliği itibariyle bir...

Miras Paylaşımı Davası | Terekenin Taksimi Davası
Yazı

Miras Paylaşımı Davası | Terekenin Taksimi Davası

Miras Paylaşımı Davası Nedir? Mirasçılar genel olarak mirasın paylaşımının nasıl olacağını serbestçe kararlaştırırlar. Fakat miras paylaşımı sırasında çıkan uyuşmazlıklar sonucu mirasın paylaşılamaması durumunda her mirasçının açmaya yetkili olduğu “Terekenin Taksimi Davası” açılır. Terekenin taksimi davasının halk arasındaki ismi miras paylaşımı davasıdır. Tereke, miras bırakanın ölümünden sonra ondan geriye kalan mirasa konu olabilecek her türlü değerin...