Mirasın Reddi
Yazı

Mirasın Reddi

Mirasın Reddi GİRİŞ Mirasbırakanın vefatının ardından miras gündeme gelir. Mirasbırakanın malvarlığı çoğu kez açık ve net bir biçimde bellidir. Fakat bazı durumlarda terekenin durumu belirli olmayabilir. Terekenin borca batık olabilir. Yasa koyucu bu durumda mirasçıların işini kolaylaştıracak hükümler getirmiştir. Mirasçılar, mirası kabul edebileceği gibi mirası reddedebilir. Mirasın Reddi Nedir? Mirasın reddi,  hukuksal niteliği itibariyle bir...

Miras Paylaşımı Davası | Terekenin Taksimi Davası
Yazı

Miras Paylaşımı Davası | Terekenin Taksimi Davası

Miras Paylaşımı Davası Nedir? Mirasçılar genel olarak mirasın paylaşımının nasıl olacağını serbestçe kararlaştırırlar. Fakat miras paylaşımı sırasında çıkan uyuşmazlıklar sonucu mirasın paylaşılamaması durumunda her mirasçının açmaya yetkili olduğu “Terekenin Taksimi Davası” açılır. Terekenin taksimi davasının halk arasındaki ismi miras paylaşımı davasıdır. Tereke, miras bırakanın ölümünden sonra ondan geriye kalan mirasa konu olabilecek her türlü değerin...