Kategori: Borçlar Hukuku

Anasayfa/Borçlar Hukuku
ibra nedir

İbra, temize çıkarma, aklama anlamlarına gelmektedir. Türk Borçlar Kanununca İbra, borçlunun borcunu ödemekten kurtulması için alacaklının borçluyu borçtan …

tahliye taahhütnamesi

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralananı belirlenmiş olan tarihte boşaltacağını ifade ettiği yazılı irade açıklamasıdır. Hukukumuzda kiraya verenin, kiralananın boşaltılabilmesi …

Arama Yap