İcra Hukuku

İcra hukuku, borçların tahsil edilmesi, alacak ve borç ilişkilerinin yasal yollarla çözülmesini içeren hukuk dalıdır.
Anasayfa/İcra Hukuku

İcra Hukuku

İcra hukuku içeriğinde birçok dava türünü barındırmaktadır.

İcra Takibi

İcra takibi, bir borcun tahsili için icra müdürlüğüne başvurma ile başlayan süreçtir. İcra takibi, takip talebi ile başlar. Ödeme ile son bulur.

Haciz

Haciz, bir alacağın tahsili amacıyla borçluya karşı yapılan işlemlere verilen isimdir. Taşınmaz haczi, araç haczi, banka haczi vb. türlerde hacizler bulunmaktadır.

Borca İtiraz

İcra müdürlüğü tarafından borçluya tebliğ edilen ödeme veya icra emrine karşı borçlunun borca, imzaya veya yetkiye ilişkin itirazdır.

Danışmanlık

Borçlu veya alacaklının, varolan veya ileride var olacak bir borca ilişkin icra sürecine dair hukuki danışmanlıktır.

Hizmetler

İcra Hukuku Davaları

Müvekkillerimize, müvekkillerimizin iş hedeflerine ve gereksinimlerine göre şekillendirilmiş kararlı, proaktif ve pratik tavsiyeler sağlamaktayız. Bu kapsamda vermiş olduğumuz icra hukuku alanında bazı hizmetler;

  • İlamlı ve İlamsız İcra Takibi,
  • Borca İtiraz, İtirazın İptali ve İtirazın Kaldırılması Davaları,
  • Ödeme Emrinin İptali Davaları,
  • İhalenin Feshi Davası ve İhale Davaları,
  • Önleyici Hukuki Mütalaa Verilmesi

Sık Sorulan Sorular

Avukat, yıllar süren bilgi ve deneyimlerin bir bütünü olarak hizmet verir. Oldukça karmaşık bir hukuk düzeni olan ülkemizde yasalarla, sürelerle ve iletişim halinde olunması gereken birçok yargı personeli ile uğraşmak oldukça zor ve önemli bir iştir. Yapacağınız çok ufak bir hata sizi çok kötü sonuçlara götürebilir. Bu sebeple sürekli bu kargaşanın içinde bulunan ve bunu defalarca kez deneyimlemiş bir avukatla çalışmanız sizin için en doğru tercih olacaktır

Danışmanlık ücreti ülkemizde henüz pek alışılmış bir uygulama değildir. Fakat avukatın, bir konu hakkında mesleki bilgi ve tecrübesine dayanarak hizmet sunması söz konusu olduğu için ücrete tabi olacaktır. Türkiye Barolar Birliği’nin de bu konuda yayınlamış olduğu bir ücret tarifesi bulunmaktadır. Nitekim bu ücret tarifesi de avukatların danışmanlık ücreti istemesinin yasa dışı bir uygulama olmadığının göstergesidir.

Türk Hukuku’nda avukat ile temsil zorunluluğu yoktur. Herkesin mahkemeler önünde kendisi temsil hakkı bulunmaktadır. Her mahkeme önünde avukat tutmaksızın kendini temsil etmek hakkın her bireyin vardır. Fakat hukuki işlemler uzmanlık gerektiren işlerdir. O sebeple avukat ile temsil oldukça önem arz etmektedir.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte dava ile ilgili yapılan çoğu işlem internet üzerinden yapılmaktadır. Ülkemizde oluşturulan UYAP platformu üzerinden dava iş ve işlemleri yürütülmektedir. Ayrıca e-devlet sisteminin de oldukça gelişmesi ile beraber dava sorgusu da e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Avukatlık sözleşmesi bir nevi vekalet sözleşmesidir. Bir kişi ve avukatın aralarındaki ilişkinin başlaması kişinin, avukata vekaletname vermesi ile başlar. Vekaletname herhangi bir şekil şartına bağlı değildir. Fakat uygulamada sıkıntılar yaşamamak adına Noter’den çıkarılmaktadır.

Avukatlık sözleşmesi, kurumsal veya bireysel kişilerin avukat ile aralarında oluşturdukları sözleşmedir. Sözleşmenin içeriğini aralarında kurulan vekalet ilişkisinden doğan yükümlülükler oluşturmaktadır. Genelde kişilerin bir ücret ödemeyi, bunun karşılığında avukatın ise avukatlık hizmeti sunduğu sözleşmelerdir.