Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi ve tasfiyesi başta olmak üzere ticaret şirketlerinin hukuki ihtilaflarını inceler.
Anasayfa/Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku içeriğinde birçok dava türünü barındırmaktadır.

Birleşme

Şirket birleşmesi, bir şirketin başka bir şirketi satın alması veya birden fazla şirketin aynı çatı altında bir araya gelmesi durumudur.

Bölünme

Bir şirketin varlığının tamamının veya bir kısmının yeni kurulacak veya mevcut bir şirkete, kendisine veya ortaklarına devredilmesi durumudur.

Tasfiye

Bir şirketin faaliyetlerini durdurma kararı almasının ardından tüm malvarlığını nakite çevirerek faaliyetlerini durdurması durumudur.

Danışmanlık

Şirketlerin faaliyetleri devamında ihtiyaçları olan hukuki belge ve bilginin düzenli olarak şirkete hukuki danışmanlık olarak aktarılması durumudur.

Hizmetler

Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

Müvekkillerimize, müvekkillerimizin iş hedeflerine ve gereksinimlerine göre şekillendirilmiş kararlı, proaktif ve pratik tavsiyeler sağlamaktayız. Bu kapsamda vermiş olduğumuz bazı hizmetler şunlardır;

  • Şirketinizin ihtiyaç duyduğu her türlü hukuki iş ve işlemlerin takibi,
  • Doğabilecek anlaşmazlıklarla ilgili önleyici hukuki tedbirlerinin zamanında alınması,
  • Uyuşmazlıkların çözümü konusunda mütalaa verilmesi,
  • Şirketinizin gerek duyduğu ve duyacağı tüm sözleşmelerin hazırlanması,
  • Şirketin tüm arabuluculuk işlemlerinin yönetilmesi,

Sık Sorulan Sorular

Avukat, yıllar süren bilgi ve deneyimlerin bir bütünü olarak hizmet verir. Oldukça karmaşık bir hukuk düzeni olan ülkemizde yasalarla, sürelerle ve iletişim halinde olunması gereken birçok yargı personeli ile uğraşmak oldukça zor ve önemli bir iştir. Yapacağınız çok ufak bir hata sizi çok kötü sonuçlara götürebilir. Bu sebeple sürekli bu kargaşanın içinde bulunan ve bunu defalarca kez deneyimlemiş bir avukatla çalışmanız sizin için en doğru tercih olacaktır

Danışmanlık ücreti ülkemizde henüz pek alışılmış bir uygulama değildir. Fakat avukatın, bir konu hakkında mesleki bilgi ve tecrübesine dayanarak hizmet sunması söz konusu olduğu için ücrete tabi olacaktır. Türkiye Barolar Birliği’nin de bu konuda yayınlamış olduğu bir ücret tarifesi bulunmaktadır. Nitekim bu ücret tarifesi de avukatların danışmanlık ücreti istemesinin yasa dışı bir uygulama olmadığının göstergesidir.

Türk Hukuku’nda avukat ile temsil zorunluluğu yoktur. Herkesin mahkemeler önünde kendisi temsil hakkı bulunmaktadır. Her mahkeme önünde avukat tutmaksızın kendini temsil etmek hakkın her bireyin vardır. Fakat hukuki işlemler uzmanlık gerektiren işlerdir. O sebeple avukat ile temsil oldukça önem arz etmektedir.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte dava ile ilgili yapılan çoğu işlem internet üzerinden yapılmaktadır. Ülkemizde oluşturulan UYAP platformu üzerinden dava iş ve işlemleri yürütülmektedir. Ayrıca e-devlet sisteminin de oldukça gelişmesi ile beraber dava sorgusu da e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Avukatlık sözleşmesi bir nevi vekalet sözleşmesidir. Bir kişi ve avukatın aralarındaki ilişkinin başlaması kişinin, avukata vekaletname vermesi ile başlar. Vekaletname herhangi bir şekil şartına bağlı değildir. Fakat uygulamada sıkıntılar yaşamamak adına Noter’den çıkarılmaktadır.

Avukatlık sözleşmesi, kurumsal veya bireysel kişilerin avukat ile aralarında oluşturdukları sözleşmedir. Sözleşmenin içeriğini aralarında kurulan vekalet ilişkisinden doğan yükümlülükler oluşturmaktadır. Genelde kişilerin bir ücret ödemeyi, bunun karşılığında avukatın ise avukatlık hizmeti sunduğu sözleşmelerdir.