Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, ticaret ile ilgili mevzuatı kapsayan hukuk dalıdır. Şirketler ve bireyler arasındaki ticari ilişkilerin hukuksal boyutunu inceler.
Anasayfa/Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku içeriğinde birçok dava türünü barındırmaktadır.

Alacak Davaları

Ticari yaşamda işletmeler veya tacirler arasında doğan ve alacaklı tarafından borçluya karşı açılan dava türüne alacak davası denir.

Haksız Rekabet

Rakipler arasındaki aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı davranışlar haksız rekabet davalarını meydana getirmektedir.

Kambiyo Senetleri

Çek, bono ve poliçe olarak 3 adet kambiyo senedi bulunmaktadır. Ticari hayatta sıklıkla kullanılan bu senetlerden doğan davalar ve icra takipleri bulunmaktadır.

Danışmanlık

İşletmelerin veya tacirlerin, ticari hayatta gereksinim duydukları hukuki konulara ilişkin danışmanlık hizmeti durumudur.

Hizmetler

Ticari Dava Avukatlığı

Müvekkillerimize, müvekkillerimizin iş hedeflerine ve gereksinimlerine göre şekillendirilmiş kararlı, proaktif ve pratik çözümler sağlamaktayız. Bu kapsamda sunmuş olduğumuz avukatlık hizmetleri;

  • Ticari davaların takibi ve sonuçlandırılması,
  • Çek, bono ve poliçenin tahsil edilememesi durumunda icra takibi ile tahsil edilmesi,
  • Uyuşmazlıkların çözümü konusunda mütalaa verilmesi,
  • Haksız rekabet davalarının takibi ve sonuçlandırılması,
  • Hukuki uyuşmazlık öncesi gerekli tedbirlerin alınması konusunda hukuki danışmanlık,

Sık Sorulan Sorular

Avukat, yıllar süren bilgi ve deneyimlerin bir bütünü olarak hizmet verir. Oldukça karmaşık bir hukuk düzeni olan ülkemizde yasalarla, sürelerle ve iletişim halinde olunması gereken birçok yargı personeli ile uğraşmak oldukça zor ve önemli bir iştir. Yapacağınız çok ufak bir hata sizi çok kötü sonuçlara götürebilir. Bu sebeple sürekli bu kargaşanın içinde bulunan ve bunu defalarca kez deneyimlemiş bir avukatla çalışmanız sizin için en doğru tercih olacaktır

Danışmanlık ücreti ülkemizde henüz pek alışılmış bir uygulama değildir. Fakat avukatın, bir konu hakkında mesleki bilgi ve tecrübesine dayanarak hizmet sunması söz konusu olduğu için ücrete tabi olacaktır. Türkiye Barolar Birliği’nin de bu konuda yayınlamış olduğu bir ücret tarifesi bulunmaktadır. Nitekim bu ücret tarifesi de avukatların danışmanlık ücreti istemesinin yasa dışı bir uygulama olmadığının göstergesidir.

Türk Hukuku’nda avukat ile temsil zorunluluğu yoktur. Herkesin mahkemeler önünde kendisi temsil hakkı bulunmaktadır. Her mahkeme önünde avukat tutmaksızın kendini temsil etmek hakkın her bireyin vardır. Fakat hukuki işlemler uzmanlık gerektiren işlerdir. O sebeple avukat ile temsil oldukça önem arz etmektedir.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte dava ile ilgili yapılan çoğu işlem internet üzerinden yapılmaktadır. Ülkemizde oluşturulan UYAP platformu üzerinden dava iş ve işlemleri yürütülmektedir. Ayrıca e-devlet sisteminin de oldukça gelişmesi ile beraber dava sorgusu da e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Avukatlık sözleşmesi bir nevi vekalet sözleşmesidir. Bir kişi ve avukatın aralarındaki ilişkinin başlaması kişinin, avukata vekaletname vermesi ile başlar. Vekaletname herhangi bir şekil şartına bağlı değildir. Fakat uygulamada sıkıntılar yaşamamak adına Noter’den çıkarılmaktadır.

Avukatlık sözleşmesi, kurumsal veya bireysel kişilerin avukat ile aralarında oluşturdukları sözleşmedir. Sözleşmenin içeriğini aralarında kurulan vekalet ilişkisinden doğan yükümlülükler oluşturmaktadır. Genelde kişilerin bir ücret ödemeyi, bunun karşılığında avukatın ise avukatlık hizmeti sunduğu sözleşmelerdir.