Çalışma Alanları

Cantaş + Partners Avukatlık Ofisi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında değerlendirelecek olan Aile Hukuku, sanılanın aksine içerisinde birçok farklı konuyu barındırmaktadır.

Bilişim Hukuku avukatının teknoloji ve bilişim sistemleri ile arasının iyi olmasının yanı sıra dinamik ve değişkenlik gösteren bu alan için gelişime açık kendini yenileyen bir yapıda olması gerekmektedir.

Ceza Hukuku, ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir alandır. Avukatın gerek yıllar içerisinde kazandığı tecrübesi gerekse bilgi ve birikimi ile yeterli bir avukat olması gerekmektedir.

Gayrimenkul hukuku: Arazi, arsa, ev, daire, apartman vb. taşınmazların kişiler veya kurumlar arasındaki uyuşmazlıkları düzenleyen hukuk dalıdır.

Kişilerin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde  bu kişilerin devlet yardımı ile cebren bu işlemlere nasıl müdahale edeceğini düzenleyen hukuk dalına icra hukuku denir.

İş hukuku içerisinde: İşe iade, işçi alacakları, iş kazaları, işçi hizmet tespiti, işçinin sendikal hakları vb. gibi birçok konu ve durumu düzenlemektedir.

Miras Hukuku, insanların ölümü sonrasında sahip olduğu mal varlık ve borçlarının ne olacağını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Ölüm dışında mirasa konu olabilecek iki durum daha vardır.

Ticaret hukuku 6 bölümden oluşmaktadır; ticari işletme, ticaret şirketleri, kıymetli evrak, deniz ticareti, taşıma ve sigorta.

Çalışmalarımız

Güvenilir ve Etkili Çözümler Sunuyoruz

Hukuki kaygılarınıza doğru çözüm için, becerili, dürüst ve deneyimli hukuk uzmanlarına ihtiyacınız var.

Danışmanlık Hizmeti

Hukuki destek almak isteyen kişilere iletişim araçları ile veya istedikleri takdirde büromuzda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Avukatlık Hizmeti

Hukukun hemen hemen her alanında en iyi şekilde sunmaya çalıştığımız avukatlık hizmeti ile her zaman en iyi sonucu hedefliyoruz.

Avukat, yıllar süren bilgi ve deneyimlerin bir bütünü olarak hizmet verir. Oldukça karmaşık bir hukuk düzeni olan ülkemizde yasalarla, sürelerle ve iletişim halinde olunması gereken birçok yargı personeli ile uğraşmak oldukça zor ve önemli bir iştir. Yapacağınız çok ufak bir hata sizi çok kötü sonuçlara götürebilir. Bu sebeple sürekli bu kargaşanın içinde bulunan ve bunu defalarca kez deneyimlemiş bir avukatla çalışmanız sizin için en doğru tercih olacaktır.

Danışmanlık ücreti ülkemizde henüz pek alışılmış bir uygulama değildir. Fakat avukatın, bir konu hakkında mesleki bilgi ve tecrübesine dayanarak hizmet sunması söz konusu olduğu için ücrete tabi olacaktır. Türkiye Barolar Birliği’nin de bu konuda yayınlamış olduğu bir ücret tarifesi bulunmaktadır. Nitekim bu ücret tarifesi de avukatların danışmanlık ücreti istemesinin yasa dışı bir uygulama olmadığının göstergesidir.

Türk Hukuku’nda avukat ile temsil zorunluluğu yoktur. Herkesin mahkemeler önünde kendisi temsil hakkı bulunmaktadır. Her mahkeme önünde avukat tutmaksızın kendini temsil etmek hakkın her bireyin vardır. Fakat hukuki işlemler uzmanlık gerektiren işlerdir. O sebeple avukat ile temsil oldukça önem arz etmektedir.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte dava ile ilgili yapılan çoğu işlem internet üzerinden yapılmaktadır. Ülkemizde oluşturulan UYAP platformu üzerinden dava iş ve işlemleri yürütülmektedir. Ayrıca e-devlet sisteminin de oldukça gelişmesi ile beraber dava sorgusu da e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Avukatlık sözleşmesi bir nevi vekalet sözleşmesidir. Bir kişi ve avukatın aralarındaki ilişkinin başlaması kişinin, avukata vekaletname vermesi ile başlar. Vekaletname herhangi bir şekil şartına bağlı değildir. Fakat uygulamada sıkıntılar yaşamamak adına Noter’den çıkarılmaktadır.

Avukatlık sözleşmesi, kurumsal veya bireysel kişilerin avukat ile aralarında oluşturdukları sözleşmedir. Sözleşmenin içeriğini aralarında kurulan vekalet ilişkisinden doğan yükümlülükler oluşturmaktadır. Genelde kişilerin bir ücret ödemeyi, bunun karşılığında avukatın ise avukatlık hizmeti sunduğu sözleşmelerdir.

Danışmak ve Ön Bilgi Almak İçin 0 506 964 52 47

Telefon ile hukuki danışmanlık, sorununuzun tamamı hakkında bir bilgi alışverişini içermemektir. Ön bilgi verilmesi ve genel anlamda bir değerlendirme yapılmaktadır.