Yabancı Kişilerin Boşanmasında Uygulanacak Hukuk
Yazı

Yabancı Kişilerin Boşanmasında Uygulanacak Hukuk

YABANCI UNSURLU BOŞANMA DAVALARINA UYGULANACAK HUKUK GİRİŞ Evlenme, hukukumuza göre, hayatlarını birleştirmek amacı ile iki farklı cinsiyete sahip kişilerin yetkili makam önünde beyanlarını dile getirmek suretiyle yapılmaktadır. Türk Medeni Kanunu m185’e göre evlenme ile eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle...

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Nedir?
Yazı

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Nedir?

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI NEDİR? GİRİŞ Boşanma sebepleri özel sebepleri ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılır. Özel sebepler; zina, hayata kast ve pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı. Genel sebepler ; evlilik birliğinin sarsılması, ortak hayatın yeniden kurulamaması ve eşlerin anlaşmasından oluşmaktadır. Biz bu...

Velayet Durumunda Çocukla Kişisel İlişki Kurma
Yazı

Velayet Durumunda Çocukla Kişisel İlişki Kurma

Velayet Durumunda Çocukla Kişisel İlişki Kurma GİRİŞ Boşanma sonucunda velayet diğer tarafa verilse dahi velayete sahip olmayan taraf çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkına sahiptir.Bu hususu da TMK m. 323’de düzenlenmiştir. TMK m. 323 – Ana ve babadan her biri, velâyeti altında bulunmayan veya kendisine bırakılmayan çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir....

Velayet Davası Nedir? Velayetin Değiştirilmesi Davası Nedir?
Yazı

Velayet Davası Nedir? Velayetin Değiştirilmesi Davası Nedir?

Velayet Davası Nedir? Velayetin Değiştirilmesi Davası Nedir? GİRİŞ Velayet davası ve velayetin değiştirilmesi davasına değinmeden önce genel olarak velayetin ne olduğu, velayet hakkına kimlerin sahip olduğu, devir edilebilir bir hak olup olmadığı, kaldırma usulünün ne olduğu gibi konulara değinmekte fayda olduğunu düşünmekteyiz. Velayet Nedir? Velayet, küçüklerin ve kimi zaman kısıtlı ergin çocukların hem şahıslarına hem...

SOYBAĞININ REDDİ- BABALIK DAVASI VE TANIMA
Yazı

SOYBAĞININ REDDİ- BABALIK DAVASI VE TANIMA

SOYBAĞININ REDDİ- BABALIK DAVASI VE TANIMA BABALIK DAVASI Çocuk ile baba arasındaki soybağı evlilik, tanıma ve babalık davası ile kurulur. Babalık davası Türk Medeni Kanunu 301. Madde ve devamında düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, ana ve çocuk babalık davasını açma hakkına sahipken; babanın babalık davası açma hakkı yoktur. Çünkü baba tanıma yoluyla soybağını kurabilmektedir. Dava babaya...

İsim Değiştirme ve Soyadı Değiştirme Davası
Yazı

İsim Değiştirme ve Soyadı Değiştirme Davası

İsim Değiştirme ve Soyadı Değiştirme Davası GİRİŞ Günümüzde git gide yaygınlaşan isim veya soyadı değişikliğinin nedenleri farklı şekilde sıralanabilir. Kişi kimliğinin en önemli sembolü olan isim ve soyadıdır. İsim veya soy ismi değiştirme hakkı, kişiye sıkı sıkıya bağlanmış bir haktır. Kişilerin toplum içinde bilinirliğini ve kişiliğini temsil eden isim ve soyadı kişilerin açacağı bir dava...