Gaiplik Nedir? Gaiplik Kararı Nasıl Alınır?
Yazı

Gaiplik Nedir? Gaiplik Kararı Nasıl Alınır?

GAİPLİK NEDİR? GİRİŞ TDK’ye göre gaip nerede olduğu, ne durumda bulunduğu bilinmeyen, göz önünde olmayan, hazır bulunmayan anlamına gelmektir. Hukuki anlamda ise gaiplik bir kimsenin ölüm tehlikesi içinde olduğunun bilinmesi ama ondan çok uzun bir süre haber alınamaması ya da çok uzun bir süre yitip gitmiş bulunması durumunda, ilgili kişilerin başvurusuyla, yitikliği yargıç kararıyla onaylanıp...

6284 Sayılı Kanundaki Tedbirler, Evli Kadın Uzaklaştırma Kararını Nasıl Alır?
Yazı

6284 Sayılı Kanundaki Tedbirler, Evli Kadın Uzaklaştırma Kararını Nasıl Alır?

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamındaki Tedbirler GİRİŞ Tük Hukuku’nda 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu ile şiddet mağduru olanlar için önleme ve koruma tedbirleri düzenlenmiştir. Kanun kapsamında düzenlenen şiddet kavramı, sadece fiziksel şiddet olmayıp psikolojik ve ekonomik şiddet mağdurlarını da gözetmektedir. Bunun yanında kanunda...

Ortak Velayet Nedir? Eşler Ortak Velayet Hakkını Nasıl Kullanır?
Yazı

Ortak Velayet Nedir? Eşler Ortak Velayet Hakkını Nasıl Kullanır?

Ortak Velayet GİRİŞ Türk Hukuku’nda velayet Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. TMK 335. maddede ifade edildiği üzere “Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velâyeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velâyet ana ve babadan alınamaz. Hâkim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velâyeti altında kalırlar.”  Velayet, çocuğun yetiştirilmesi, bakımlarının yapılması ve gözetilmesi konularında...

Nafaka Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi (İcra İflas Kanunu 344)
Yazı

Nafaka Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi (İcra İflas Kanunu 344)

Nafaka Yükümlülüğü Yerine Getirilmezse Ne Olur? GİRİŞ Türk Hukuku’nda belirli durumlarda nafaka yükümlülüğünün getirilebileceği düzenlenmiştir. Bir boşanma davalarında talep edilebilecek nafakalar; Tedbir nafakası, İştirak nafakası Yoksulluk nafakası olarak karşımıza çıkmaktadır. Tedbir nafakasına, boşanma davası sürdüğü müddetçe hükmedilebilir. İştirak nafakası ve yoksulluk nafakası ise boşanma davasının sona ermesinden itibaren söz konusu olur. Tedbir nafakası, boşanma davası...

Vesayetin Kaldırılması Davası Nedir? Vesayet Nedir?
Yazı

Vesayetin Kaldırılması Davası Nedir? Vesayet Nedir?

Vesayetin Kaldırılması Vesayet Nedir? Türk Hukuku’nda vesayet, velâyet altında bulunmayan küçükler ile kısıtlanmış kişilerin menfaatini, özel hukuk çerçevesinde, haklarının koruması maksadıyla düzenlenmiştir. Düzenlemenin amacı, hukuken ehil olmayanların kişisel ve maddi menfaatlerinin korunarak temsil edilmesidir. Vesayet kurumu bazen hukuki zorunluluk arz ederken bazen de kişinin kendi rızasına dayalı olarak mahkemeden talebiyle uygulama alanı bulur. Vesayeti gerektiren...

Nafaka Artırım ve Azaltım Davası Nedir?
Yazı

Nafaka Artırım ve Azaltım Davası Nedir?

NAFAKA ARTIRIM VE AZALTIM DAVASI NEDİR?  Nafaka Nedir? Nafaka kelime anlamı ile bir kimsenin geçindirmekle, bakıp gözetmekle yükümlü bulunduğu kimseye ya da kimselere, mahkeme kararıyla verdiği aylıktır. Türk Medeni Kanunu’nda dört çeşit nafaka düzenlenmektedir: Tedbir Nafakası İştirak Nafakası Yoksulluk Nafakası Yardım Nafakası 1. Tedbir Nafakası Boşanma davasının açılmasıyla dava süresince eşlerin birbirine olan bakım yükümlülüğü...

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Nafaka İstenmemesine Rağmen Sonradan Nafaka İstenebilir mi?
Yazı

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Nafaka İstenmemesine Rağmen Sonradan Nafaka İstenebilir mi?

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Nafaka İstenmemesine Rağmen Sonradan Nafaka İstenebilir mi? GİRİŞ Türk Hukuku’nda boşanma davaları, anlaşmalı veya çekişmeli olarak ayrılabilir. Çekişmeli boşanmanın süreci, anlaşmalı boşanmaya nazaran daha uzun bir sürece ve yıpranmaya yol açabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının şartları TMK m. 166/3’te düzenlenmiştir buna göre: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya...

Vasi Atanması Talebi ve Vesayetin Değiştirilmesi Davası
Yazı

Vasi Atanması Talebi ve Vesayetin Değiştirilmesi Davası

Vasi Atanması Talebi ve Vesayetin Değiştirilmesi Davası Vesayet Nedir? Türk Hukuku’nda vesayet, velâyet altında bulunmayan küçükler ile kısıtlanmış kişilerin menfaatini, özel hukuk çerçevesinde, haklarının koruması maksadıyla düzenlenmiştir. Düzenlemenin amacı, hukuken ehil olmayanların kişisel ve maddi menfaatlerinin korunarak temsil edilmesidir. Vesayet kurumu bazen hukuki zorunluluk arz ederken bazen de kişinin kendi rızasına dayalı olarak mahkemeden talebiyle...

Yaş Küçültme Davası Nedir? Yaş Büyültme Davası Nedir?
Yazı

Yaş Küçültme Davası Nedir? Yaş Büyültme Davası Nedir?

YAŞ DÜZELTME (KÜÇÜLTME, BÜYÜTME) DAVASI NEDİR? GİRİŞ Nüfus kaydında yer alan bilgilerin gerçek durumu yansıtmaması daha çok doğum tarihi ve buna bağlı olarak yaş hususlarında söz konusu olmaktadır. Yakın geçmişe kadar, özellikle kırsal kesimlerde çocuklar nüfusa geç veya erken kaydetme ya da diğer kardeşleri ile birlikte kaydedilme gibi nedenlerle kayıtlar kişinin gerçek yaş durumunu yansıtmayabilmekteydi....

Evlat Edinme ve Koruyucu Aile Nedir?
Yazı

Evlat Edinme ve Koruyucu Aile Nedir?

KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİ VE KORUYUCU AİLE GİRİŞ  Küçüğün evlat edinilmesi Türk Medeni Kanunu’nun 305-312 maddelerinde düzenlenen, mahkeme kararıyla neticelenen bir süreç iken, koruyucu ailelik Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 24. maddesi ve Koruyucu Aile Yönetmeliği kapsamında kuruluş bakımına alternatif koruma altındaki çocukların aile yanında bakımlarına yönelik süreli ve geçici bir hizmet yöntemidir. KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİ Evlat edinme...