Davanın Açılmamış Sayılması Kararı Nedir?
Yazı

Davanın Açılmamış Sayılması Kararı Nedir?

DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI NEDİR? GİRİŞ  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda davanın açılmamış sayılmasını gerektiren sebepler birçok madde altında düzenlenmektedir. Bunlar: 1. Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Nedeniyle Davanın Açılmamış Sayılması Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise tebliğ tarihinden, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten;...

Menfi Tespit Davası Nedir?
Yazı

Menfi Tespit Davası Nedir?

Menfi Tespit Davası Nedir? GİRİŞ HMK m. 106 uyarınca tespit davası tanımlanmıştır ilgili maddeye göre mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesinin talep edilmesi tespit davasıdır. Mahkemeden icra takibi borçlusunun borcu ifa etmeden önce herhangi bir borcu olup olmadığını tespiti talebine menfi tespit davası denir....

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Nedir?
Yazı

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Nedir?

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI Giriş Geçmişten günümüze insanlar hayatın her alanında kendisine zarar verebilecek tehlikelerle karşılaşabilirler. Günümüzün pek çok saatini geçirdiğimiz trafik de tehlikeyle karşılaşabileceğimiz yerlerin başında gelmektedir. Öyle ki TÜİK verilerine göre ülkemizde 2021 yılında toplam 1 milyon 186 bin 353 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 998 bin 390 tanesi maddi hasarlı,...

Tahkim Nedir?
Yazı

Tahkim Nedir?

Tahkim Nedir? Bir uyuşmazlıkta tarafların anlaşarak, uyuşmazlığın bağımsız mahkemeler yerine alanında uzman tarafsız özel kişilerce incelendiği ve bu kişilerce karar verilip uyuşmazlığın çözümlenmesine tahkim denir. Tahkimde verilen karar aynı bağımsız mahkemelerce verilen kararlar gibi sonuçlar doğurur. Tahkim kurumsal tahkim ve ad hoc tahkim olarak ikiye ayrılır. Kurumsal Tahkim: Tarafların anlaşarak önceden belirli kuralları olan bir...

Arabuluculuk Nedir? Ticari Arabuluculuk Nedir? Dava Şartı Arabuluculuk Nedir?
Yazı

Arabuluculuk Nedir? Ticari Arabuluculuk Nedir? Dava Şartı Arabuluculuk Nedir?

ARABULUCULUK GİRİŞ Anayasa’nın 9. Maddesine göre yargılama yetkisi bağımsız mahkemelere aittir. Ancak özel hukuktan doğan uyuşmazlıklarda mahkeme dışı alternatif uyuşmazlık çözüm yolları bulunmaktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın uzmanlık eğitimi almış tarafsız ve bağımsız üçüncü bir kişinin katılımıyla gönüllü bir şekilde yürütülen hızlı ve kesin bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Ek olarak, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na...

Ceza İnfazının Ertelenmesi Talebi Dilekçesi
Yazı

Ceza İnfazının Ertelenmesi Talebi Dilekçesi

CEZANIN İNFAZININ ERTELENMESİ TALEBİ NEDİR Kasten işlenen suçlarda 3 yıl, taksirle işlenen suçlarda 5 yıl veya daha az süreli hapis cezalarının infazı çağrı üzerine gelen hükümlünün istemi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir. Cezanın infazının ertelenmesi halleri; Hastalık nedeniyle geri bırakılması, Gebelik veya doğum nedeniyle geri bırakılması, Hükümlünün istemi üzerine ertelenmesi veya ara verilmesi, Askerlik nedeniyle erteleme,...

Şufa (Önalım) Davası Nedir?
Yazı

Şufa (Önalım) Davası Nedir?

ŞUFA (ÖNALIM) DAVASI GİRİŞ Önalım davası, önalım hakkının kullanılmasıyla beraber ortaya çıkmaktadır. Önalım hakkı, taşınmaz malikinin taşınmazını bir üçüncü kişiye satması halinde önalım hakkı sahibinin bu malı öncelikli satın alma hakkı olup, yenilik doğuran bir hak çeşididir. Çünkü bu hakkın kullanılmasıyla birlikte yeni bir hukuki durum meydana gelmektedir. Önalım hakkı kullanıldığı zaman taşınmaz maliki, malı...

Apartmanda İşyeri Nasıl Açılır? Apartmanda Hangi İşyeri Türleri İçin İzin Gereklidir?
Yazı

Apartmanda İşyeri Nasıl Açılır? Apartmanda Hangi İşyeri Türleri İçin İzin Gereklidir?

APARTMANDA HANGİ İŞYERLERİ AÇILABİLİR? GİRİŞ Toplu konut kavramının hayatımıza daha yeni girdiği dönemlerde apartmanlar insanların barındığı yerler iken işyerleri de iş merkezlerinde bulunurdu. Zamanla barınma ve çalışma amaçlı kullanım birbirine yaklaştı ve apartmanların önce giriş katlarında ve sonrasında da neredeyse her katında işyerleri görünmeye başlandı. Bununla beraber bir apartmanın temel varlık amacı, insanların barınma ihtiyacının...

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir? Kısa Çalışma Ödeneği Nasıl Alınır?
Yazı

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir? Kısa Çalışma Ödeneği Nasıl Alınır?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ GİRİŞ Kısa çalışma ödeneği, İşsizlik Sigorta Fonu kapsamında sağlanan bir imkan olup, genel ekonomik kriz, sektörel kriz ya da bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin “geçici olarak” en az ⅓ oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en azı dört hafta süreyle durudulması...

Davalarda Verilen Kesin Süre Nedir? Kesin Süreye Riayet Edilmemesi Durumunda Ne Olur?
Yazı

Davalarda Verilen Kesin Süre Nedir? Kesin Süreye Riayet Edilmemesi Durumunda Ne Olur?

KESİN SÜRE GİRİŞ Süreler, yasanın kendisine hukuksal sonuç bağladığı belli zaman kesitleridir. Kesin süre, bir işlemin yapılması için verilen, verilen süre içinde yapılmadığı takdirde ilgili tarafın işlemi yapma hakkını ortadan kaldırır. Kesin süre,  kanunda düzenlenir veya hakim tarafından takdir edilir. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kanun tarafından belirtilen sürelerin kesin olduğunu düzenlemektedir. (HMK m. 94/1)...