Davacı Duruşmada Nerede Durur? Davalı Nerede Durur?
Yazı

Davacı Duruşmada Nerede Durur? Davalı Nerede Durur?

Davacı Duruşmada Nerede Durur? Davalı Nerede Durur? Davacı ve vekili, hakimin sağ tarafında davalı ve vekili ise hakimin sol tarafında bulunur. Söz konusu bir ceza davası ise sanık hakimin karşısında yer alırken, müşteki/mağdur hakimin sağ tarafında, sanık vekili ise hakimin solunda bulunur. Diğer bir deyişle yüzünüz hakime dönükken sol tarafınız davacı ve vekilinin sağ tarafınız...

Ankara Avukat Telefon Numaraları
Yazı

Ankara Avukat Telefon Numaraları

Ankara Avukat Telefon Numaraları Ankara’da avukatlık yapmakta olan avukatların telefon numaralarını Ankara Baro Levhasından edinebilirsiniz. Avukatlarla iletişime geçmek birçok hukuki sorunun çözümü için önemlidir. Gerek hukuki bir hizmet alabilmek için gerekse de tarafı olduğunuz dosyaların karşı taraf vekilleriyle iletişime geçebilmek adına telefon numarası büyük önem taşımaktadır. Bu telefon numaralarını Ankara Baro Levhasından edinebilirsiniz. Avukatlık Hizmeti...

Ankara Boşanma Avukatı – Ankara Aile Hukuku Avukatı Serhan Cantaş
Yazı

Ankara Boşanma Avukatı – Ankara Aile Hukuku Avukatı Serhan Cantaş

Ankara Boşanma Hukuku – Aile Hukuku Avukatı Cantaş Avukatlık & Danışmanlık olarak müvekkillerimize sağlamaya çalıştığımız nitelikli ve hızlı hizmetin en önemli alanlarından birisi Aile Hukukudur. Aile Hukuku içerisinde barındırdığı Boşanma Hukuku ile birlikte titizlikle takip edilmesi ve verilecek avukatlık hizmetin önemi büyüktür Aile Hukuku 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında değerlendirelecek olan Aile Hukuku, sanılanın...

Yabancıların Türkiye’de İkamet İzni Başvurusu
Yazı

Yabancıların Türkiye’de İkamet İzni Başvurusu

Yabancıların Türkiye’de İkamet İzni Başvurusu GİRİŞ 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, yabancıların Türkiye’ye girişleri, kalışları ve çıkışlarıyla başta olmak üzere yabancıların talep ettiği koruma ve sağlanacak korumanın kapsamı ve uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. İşbu yasanın konusu ve amacı budur. MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve...

Ankara Ceza Avukatı – Ceza Hukuku Avukatı Serhan Cantaş
Yazı

Ankara Ceza Avukatı – Ceza Hukuku Avukatı Serhan Cantaş

Ankara Ceza Avukatı – Ceza Hukuku Avukatı Cantaş Avukatlık & Danışmanlık olarak ceza hukuku alanında çalışmalar göstermekle birlikte müvekkillerimiz için en olumlu sonucu en hızlı alma gayreti içerisindeyiz. Ceza Hukuku, diğer hukuk dallarının aksine farklı bir önem taşımaktadır. Genel olarak özetlemek gerekirse insan yaşantısını ve özgürlüklerini koruma altına alması ve bunun sonucunda belli yaptırımlar öngörmesi...

Ankara İş Hukuku- İşçi Avukatı Serhan Cantaş
Yazı

Ankara İş Hukuku- İşçi Avukatı Serhan Cantaş

Ankara İş Hukuku Avukatı Ankara’da avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekte olan Cantaş Avukatlık & Danışmanlık, işçi ve işveren uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalarda hizmet vermektedir. İşçilerin haksız nedenle işten çıkarılmaları, işe iade davaları veyahut işçilik alacaklarına ilişkin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, hafta sonu tatili ücreti, fazla çalışma – mesai ücreti, agi, yol parası, yemek parası vb. gibi...

Denetimli Serbestlik İl Değişim Dilekçesi
Yazı

Denetimli Serbestlik İl Değişim Dilekçesi

Denetimli Serbestlik İl Değişim Nedir? Denetimli serbestlik tedbiri uygulanan kişinin bağlı bulunduğu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nü belirli sebeplerden ötürü değişmek istemesi sonucu kişinin verdiği dilekçedir. Denetimli Serbestlik İl Değişim Dilekçesi   ANKARA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE   Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde tarafıma uygulanan denetimli serbestlik tedbirlerinin, iş hayatımın gerekleri nedeniyle İstanbul’da çalışmaya başlamış ve geçimimi sağlamak için...

Tüketici Mahkemesi Dilekçe Örneği
Yazı

Tüketici Mahkemesi Dilekçe Örneği

Tüketici Mahkemesi Dilekçe Örneği Nedir? Tüketici Mahkemesi dilekçe örneği, tüketici mahkemesinde dava açacak kişilerin, davayı açabilmeleri için mahkemeye sunacakları dilekçedir. Bu dilekçe, dava dilekçesinde bulunması gereken zorunlu unsurları taşımalıdır. Tüketici Mahkemesi Dilekçe Örneği   ANKARA NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ”NE DAVACI                : Şener Akyol (TC:         ) Tıp...

Vekalet Sunma Dilekçesi Örneği
Yazı

Vekalet Sunma Dilekçesi Örneği

Vekalet Sunma Dilekçesi Nedir? Vekalet sunma dilekçesi, belirli bir dosyaya vekil kaydının yapılabilmesini için ekli vekaletname uyarınca başvurulan birimden vekil kaydının istenilmesidir. Vekalet Sunma Dilekçesi Örneği   ANKARA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE Dosya No:2018/15019 Yukarıda dosya numarasını belirtmiş olduğumuz dosyaya ekli vekaletname uyarınca, UYAP sistemine vekil kaydımızın yapılmasını saygılarımızla diler ve isteriz. 22.08.2019 Alacaklı/Borçu Vekili Av....

Apart Kira Sözleşmesi Örneği
Yazı

Apart Kira Sözleşmesi Örneği

Apart Kira Sözleşmesi Nedir? Apart kira sözleşmesi, bir kiracı ve kiraya verenin, apart olarak kullanılan bir konutun kiralanmasına ilişkin aralarında yaptığı sözleşmedir. Apart Kira Sözleşmesi Örneği     APART KİRA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Taraflar Kiracı: Adı Soyadı                        : Adresi                               : Kiraya Veren: Adı Soyadı                        :            ….. Adresi                               :            ….. Kira Başlangıç Tarihi       :            .. /...