Denetimli Serbestlik İl Değişim Dilekçesi
Yazı

Denetimli Serbestlik İl Değişim Dilekçesi

Denetimli Serbestlik İl Değişim Nedir? Denetimli serbestlik tedbiri uygulanan kişinin bağlı bulunduğu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nü belirli sebeplerden ötürü değişmek istemesi sonucu kişinin verdiği dilekçedir. Denetimli Serbestlik İl Değişim Dilekçesi   ANKARA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE   Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde tarafıma uygulanan denetimli serbestlik tedbirlerinin, iş hayatımın gerekleri nedeniyle İstanbul’da çalışmaya başlamış ve geçimimi sağlamak için...

Tüketici Mahkemesi Dilekçe Örneği
Yazı

Tüketici Mahkemesi Dilekçe Örneği

Tüketici Mahkemesi Dilekçe Örneği Nedir? Tüketici Mahkemesi dilekçe örneği, tüketici mahkemesinde dava açacak kişilerin, davayı açabilmeleri için mahkemeye sunacakları dilekçedir. Bu dilekçe, dava dilekçesinde bulunması gereken zorunlu unsurları taşımalıdır. Tüketici Mahkemesi Dilekçe Örneği   ANKARA NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ”NE DAVACI                : Şener Akyol (TC:         ) Tıp...

Vekalet Sunma Dilekçesi Örneği
Yazı

Vekalet Sunma Dilekçesi Örneği

Vekalet Sunma Dilekçesi Nedir? Vekalet sunma dilekçesi, belirli bir dosyaya vekil kaydının yapılabilmesini için ekli vekaletname uyarınca başvurulan birimden vekil kaydının istenilmesidir. Vekalet Sunma Dilekçesi Örneği   ANKARA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE Dosya No:2018/15019 Yukarıda dosya numarasını belirtmiş olduğumuz dosyaya ekli vekaletname uyarınca, UYAP sistemine vekil kaydımızın yapılmasını saygılarımızla diler ve isteriz. 22.08.2019 Alacaklı/Borçu Vekili Av....

Apart Kira Sözleşmesi Örneği
Yazı

Apart Kira Sözleşmesi Örneği

Apart Kira Sözleşmesi Nedir? Apart kira sözleşmesi, bir kiracı ve kiraya verenin, apart olarak kullanılan bir konutun kiralanmasına ilişkin aralarında yaptığı sözleşmedir. Apart Kira Sözleşmesi Örneği     APART KİRA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Taraflar Kiracı: Adı Soyadı                        : Adresi                               : Kiraya Veren: Adı Soyadı                        :            ….. Adresi                               :            ….. Kira Başlangıç Tarihi       :            .. /...

Adi Ortaklık Sözleşmesi Örneği
Yazı

Adi Ortaklık Sözleşmesi Örneği

Adi Ortaklık Sözleşmesi Nedir? Adi ortaklık sözleşmesi, kişilerin belli bir iş veya amaç için aralarında yaptıkları bir sözleşme ile oluşturdukları şirkettir. Adi Ortaklık Sözleşmesi   ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ   İlgili standartlara uygun olarak hazırlanmış olan bu adi ortaklık anlaşması (bundan bu şekilde “antak kalma” olarak anılacaktır) … Tarihinde: Taraf: … Adresinde mukim (telefon numarası …Ve faks numarası …) A (bundan bu şekilde “A”)...

Abone Devir Sözleşmesi Örneği
Yazı

Abone Devir Sözleşmesi Örneği

Abone Devir Sözleşmesi Nedir? Başka bir kişi üzerinde bulunan elektrik,su veya doğalgaz aboneliğinin devri için kişilerin arasında yaptığı sözleşmedir. Abone Devir Sözleşmesi Örneği     ABONE DEVİR SÖZLEŞMESİ Devir Eden                        : TC                                     : Devir Alan       ...

İlamsız İcra takibi Nedir?
Yazı

İlamsız İcra takibi Nedir?

İlamsız İcra Takibi Nedir? İcra İflas Kanunu, ilamlı icradan başka, yalnız para ve teminat alacakları için ilamsız icra yollarını da kabul etmiştir. İlamsız icrada, kişilerin alacaklarının bir mahkeme ilamı ile tespit edilmiş olması şart değildir. Yani alacaklı kişi, borçludan alacağı para ve teminat alacağı hakkında, daha önce hiç dava açmadan doğrudan icra dairesine giderek ilamsız...

Ankara Hukuk Bürosu
Yazı

Ankara Hukuk Bürosu

Ankara Hukuk Bürosu Her şehirde adliyelerin yakın olduğu yerlerde hukuk büroları yoğunluk göstermektedir. Fakat gerek ülke genelinde gerekse Ankara avukat sayısının da artmasının etkisiyle hukuk bürolarının yerleşimleri çeşitlilik arz etmiştir. Ankara’nın en bilindik adliyesi olan Sıhhiye Adliyesi civarında Ankara Hukuk Bürosu yoğunluk arz etmektedir. Necatibey Caddesi ve Strazburg Caddesinde oldukça yoğun bir şekilde Ankara Hukuk...

Suç Duyurusu Dilekçe Örneği
Yazı

Suç Duyurusu Dilekçe Örneği

Suç Duyurusu Nedir? Suç duyurusu, Türk Ceza Kanunu’nda sayılı fiillerden birini gerçekleştiren kişi hakkında soruşturma ve devamında kovuşturma yapılması için Savcılığa yapılan bir bildirimdir. Ceza kanunumuzda sayılan suçların bazıları “şikayete bağlı” suçlardır. Eğer suç şikayete bağlı bir suç ise suç duyurusu yapılmazsa kişi hakkında herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Suç Duyurusu Dilekçe Örneği   ANKARA CUMHURİYET...

İcra Edilebilirlik Şerhi Talebi
Yazı

İcra Edilebilirlik Şerhi Talebi

İcra Edilebilirlik Şerhi Nedir? İcra edilebilirlik şerhi, arabulucuda anlaşma sağlayan taraflardan birinin edimini yerine getirmediği takdirde bunun icrasını başlatabilmek için sulh hukuk mahkemesinden talepte bulunduğu bir hukuku durumdur. Sulh hukuk mahkemesine icra edilebilirlik şerhi talebi ve ekleriyle dava açılmasının ardından söz konusu mahkeme davayı inceler ve hükmü verir. İcra Edilebilirlik Şerhi Talebi Dilekçe Örneği  ...