Kategori: Pratik Bilgiler

Anasayfa/Pratik Bilgiler

12

Haz

İcracı sanatçı, fikri bir eseri, eser sahibinin onayı ile onun haklarına zarar vermeksizin özgünce icra eden kişidir. İcracı sanatçı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 80/1’nci maddesinde düzenlenir buna göre Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla ve eser sahibinin izniyle bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde …

10

Haz

Erginlik, Türk Medeni Kanunu’na göre fiil ehliyetinin koşullarından birisidir. Buna göre 18 yaşını dolduran her gerçek kişi ergin sayılır. Bununla beraber fiil ehliyetini bizzat kullanarak hak ve borç sahibi olma ve hukuki tasarruflarda bulunma hakkına haiz olur. Ayrıca, Türk Medeni Kanunu erginlik ile ilgili bir istisna da öngörmüştür. Buna göre 18 yaşını doldurmamış bir kişi …

9

Haz

Fiil ehliyeti kişilere hak ve borç altına girebilme ve hukuki tasarruflarda bulunabilme hakkı tanıyan kavramdır. Fiil ehliyetinin şartları: ayırt etme gücüne sahip olmak, kısıtlı olmamak ve ergin olmaktır. Bazı hallerde kişi mahkemece ergin kılınabilir. Bu durum Türk Medeni Kanun’unun 12’nci maddesinde düzenlenmiştir. Mahkeme küçüğü ergin kılarken mahkeme bazı şartları göz önünde bulundurur. Kazai Rüşt Davası, …

4

Haz

Fiil ehliyeti, kişilerin hukuki işlem yapabilmesini, hak ve borç altına girebilmesini sağlayan hukuki bir kavramdır. Türk Medeni Kanun'una göre bireylerin fiil ehliyetine sahip olabilmesi için üç temel koşul aranmaktadır. Bunlar, ayırt etme gücüne sahip olmak, kısıtlı olmamak ve ergin olmaktır. Bu koşulların tamamını sağlayan kişiler artık bir başka kişiye ihtiyaç olmaksızın hak kazanabilir, borç altına …

14

May

Ceza davası, bir bireyin veya bireylerin işlediği suçlarla ilgili olarak yasal bir sürecin başlatılmasıdır. Bu süreç, suçun işlendiğine dair yeterli kanıtın toplanması ve mahkeme önünde yargılamanın yapılmasını içerir. Türk hukukunda, ceza davaları Türk Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen prosedürlere göre yürütülür. Ceza Davası Nasıl Açılır? Ceza davasının başlaması genellikle bir suçun işlendiğine dair bir ihbar veya …

13

May

Hak ehliyeti, gerçek ve tüzel kişilerin haklara ve borçlara sahip olabilmelerine imkan tanıyan ehliyete verilen isimdir. Hak ehliyeti tam ve sağ doğumla başlar ve ölümle sona erer. Türk hukukunda her insana hukuk sınırları çerçevesinde hak ehliyeti eşit şekilde tanınmıştır. Türk Medeni Kanunu'nun 8'inci maddesinde  iki ilke üzerinde durulmuştur bunlardan birincisi genellik ilkesi diğeri ise eşitlik …

28

Nis

Hâkimin takdir yetkisi, kanunda hâkimin takdirine bırakılan durumlarda hâkimin durumun gereklerini dikkate alarak ve haklı sebeplere dayanarak hüküm vermesi gereken hallerde hâkim takdir yetkisine sahiptir. Hâkim yalnızca Türk Medeni Kanunu madde 4’te belirtilen hallerde takdir yetkisi kullanacak değildir, hâkime takdir yetkisi tanınan haller oldukça kapsamlıdır. Kanunun hakkaniyete göre hüküm verilmesini aradığı hallerde, hâkimin uygun miktarda …

13

Şub

47/1-d trafik ceza kodu, trafikte tehlikeli hareketlerde bulunmak doğrudan suç teşkil eder. Özellikle trafik güvenliğini tehlikeye sokmak 47/1-D kapsamına girer ve sürücü belirli bir ceza ile cezalandırılır. Trafikte her zaman ciddiyetle davranmak gereklidir. Küçük bir hatanın bile trafik akışını bozabileceği ve hatta ölümlere yol açabileceği bilinmektedir. Bu nedenle, trafikte güvenli ve düzenli davranmak büyük önem …

11

Şub

47/1-c trafik ceza kodu, trafik işaret levhalarına, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uyulmadığını gösteren koddur. Karayolları Trafik Kanunu, insanların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla bir dizi kural belirlemiştir. Bu kuralların uygulanmasını kolaylaştırmak için belirli kodlar atanmıştır. Bu kodlardan biri de 47/1-c trafik cezası kodudur. Trafik işaretlerine uyma: c) Trafik işaret …

9

Şub

Karayolları Trafik Kanunu m. 47/1-b’de belirtildiği üzere, sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekmektedir. 47/1-b trafik ceza koduna göre kırmızı ışığa rağmen durmayıp yoluna devam eden sürücülere trafik cezası kesilir. EDS tarafından bu trafik cezası tespit edilir ve sürücünün adresine gönderilir. Trafik işaret ve kurallarına uyma zorunluluğu: b) Trafik ışıklarına… Uymak zorundadırlar. 47/1-b Para Cezası Ne …