EVLENME YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL KAZANILIR?
Yazı

EVLENME YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL KAZANILIR?

TÜRK VATANDAŞLIĞININ EVLİLİK YOLUYLA KAZANILMASI GİRİŞ Vatandaşlık, devletin tek taraflı, egemenlik hakkını kullanarak, şartlarını ve hükümlerini tespit ettiği bir hukuki statüyü gerçekleştiren kişi ile arasında kurulan siyasi ve hukuki bağdır.  Birey, şartları devlet tarafından önceden belirlenmiş olan statüye dâhil olmakla vatandaş sıfatını kazanmış olur. Vatandaşlık 3 şekilde kazanılabilir. Bunlardan ilki doğum yoluyla vatandaşlığın kazanılmasıdır. İkincisi,...

GAYRİMENKUL SATIN ALARAK TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI
Yazı

GAYRİMENKUL SATIN ALARAK TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

GAYRİMENKUL SATIN ALARAK TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI 19/9/2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Kararın 1 inci maddesiyle, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulama Yönetmeliği m.21’de öngörülen sermaye miktarları azaltılmıştır. Yapılan değişikliğe göre, Türkiye’de; 500.000 Amerikan Doları değerinde şirket kuran veya satın alan veya üç yıl tutma şartıyla devlet borçlanma araçlarına veya Türkiye’de...

Ankara Sosyal Medya Avukatı Telefon Numaraları
Yazı

Ankara Sosyal Medya Avukatı Telefon Numaraları

Ankara Sosyal Medya Avukatı Telefon Numaraları Ankara sosyal medya avukatı telefon numaralarını bulmak için bu alanda çalıştığını bildiğiniz avukatların isim ve soy isimlerini Ankara Baro Levhası’na yazarak bulabilirsiniz. Ankara sosyal medya avukatları iletişim bilgileri ve büro adreslerine ulaşmak için de aynı yöntemleri izleyebilirsiniz. Sosyal medya avukatlığı ciddi özen gerektiren ve uzmanlık gerektiren bir alandır. Bu...

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir? Adli Sicil Kaydı Ne Zaman Silinir?
Yazı

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir? Adli Sicil Kaydı Ne Zaman Silinir?

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir? Adli Sicil Kaydı Ne Zaman Silinir? Adli Sicil Kaydı Nedir? (Sabıka Kaydı) Kesinleşmiş mahkeme kararları sonucunda kişilere uygulanan ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kayıtların tutulduğu sisteme “adli sicil” adı verilmektedir. Adli sicil kaydı, halk arasında Sabıka kaydı olarak da bilinmektedir. Adli sicil kaydında bir ceza ve güvenlik tedbirinin bulunabilmesinin en...

Ankara İşçi Avukatı Telefon Numaraları
Yazı

Ankara İşçi Avukatı Telefon Numaraları

Ankara İşçi Avukatı Telefon Numaraları Ankara işçi avukatı telefon numaralarını bulmak için bu alanda çalıştığını bildiğiniz bir avukata başvurabilir, numarasını bilmiyor iseniz Ankara Baro Levhasından bulabilirsiniz. Ankara’da sayısı oldukça fazla olan işçi-işveren uyuşmazlıkları yani İş Davalarında deneyimli ve güvenilir bir avukat bulmak dava süreci açısından oldukça önemli. İşçinin haketmiş olduğu tazminat miktarını tam olarak alabilmesi...

SINAİ MÜLKİYET DAVALARINDA TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ
Yazı

SINAİ MÜLKİYET DAVALARINDA TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ

 YABANCI UNSURLU SINAİ MÜLKİYET DAVALARINDA TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ I. GİRİŞ 5738 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun‟un 40.maddesi uyarınca, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisini, iç hukukun yer itibariyle yetki kuralları tayin eder. Yani ortaya çıkan bir uyuşmazlık durumunda Türk mahkemelerinin iç hukukta yetkisi bulunması halinde milletlerarası alanda da yetkisi bulunacaktır. 6100 sayılı...

Ankara Boşanma Avukatı Telefon Numaraları
Yazı

Ankara Boşanma Avukatı Telefon Numaraları

Ankara Boşanma Avukatı Telefon Numaraları Ankara boşanma avukatı telefon numaraları, Ankara’da avukatlık yapmakta olan ve boşanma hukuku ile ilgilenen avukatların telefon numaralarını bulmak için eğer avukat isim ve soy ismi biliniyorsa Ankara Baro Levhasından bakılabilir. Boşanma hukuku içerisinde birçok önemli ve detaylı bilgiyi barındıran bir alandır. Boşanma hukuku, uzmanlık gerektiren bir alan olması nedeniyle boşanma...

Avukat Telefon Numaraları
Yazı

Avukat Telefon Numaraları

Avukat Telefon Numaralarına Nasıl Ulaşabilirim? Avukatların telefon numaralarına ve diğer bilgilerine ulaşmak için her Baro’nun kendine ait bir levhası bulunmaktadır. Avukatın bağlı olduğu baronun, baro levhasına avukat isim soyismini yazarak avukatın iletişim bilgileri ve adresine ulaşılabilir. Örneğin; Ankara Barosuna kayıtlı bir avukatın bilgilerine ulaşmak için Ankara Barosu Baro levhası yazarak (Ankara Barosu Baro Levhası) Baro...

Türk Vatandaşlığını Kazanma ve Başvuru Şartları
Yazı

Türk Vatandaşlığını Kazanma ve Başvuru Şartları

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, Türk vatandaşlığının kazanılması hallerini, doğumla yani aslen kazanma ve sonradan kazanma şeklinde sınıflandırma yoluna gitmiştir. TÜRK VATANDAŞLIĞININ ASLEN KAZANILMASI  Aslen kazanma, kişinin doğum anında veya doğum sebebiyle vatandaşlığın kazanılmasıdır. Türk Vatandaşlığı Kanunu 6.maddesinde “Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla...

Ceza Avukatı Telefon Numaraları
Yazı

Ceza Avukatı Telefon Numaraları

Ceza Avukatı Telefon Numaraları Ceza avukatları telefon numaraları, ceza hukuku ile ilgilenen avukatların telefon numaralarını avukatın bağlı bulunduğu baro levhasından edinebilirsiniz. Bir ceza davasını avukat ile takip etmek büyük önem arz etmektedir. Hukuki bir hizmetin yanı sıra ceza hukuku içerisinde barındırdığı birçok dinamikle birlikte önemli bir hukuk dalıdır. Ceza avukatı telefon numarası bulmak için avukatın...