İş Hukuku

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki tüm uyuşmazlıkları konu alan hukuk dalıdır.
Anasayfa/İş Hukuku

İş Hukuku

İş hukuku içeriğinde birçok dava türünü barındırmaktadır.

İşçilik Alacağı

İşçilik alacağı davaları, işçinin kıdem, ihbar, ücret, fazla mesai ücreti, hafta sonu tatil ücreti, UBGT, yıllık izin ücreti gibi ücret taleplerini içeren dava türüdür.

İşe İade

İşe iade davası, işçinin geçerli bir fesih ile işten çıkarılması üzerine, eski işine iadesini talebini içeren dava türüdür.

İş Kazası

İş kazası davaları, işçinin yaptığı iş sırasında meydana gelen işçinin fiziksel olarak yaralanması veya ölmesi sonrası talep edilen ücreti içeren dava türüdür.

Danışmanlık

İş hukuku alanına giren her türlü dava ve işlerde, işveren veya işçi tarafından önleyici hukuki tedbirleri alabilmesi için alınan hukuki danışmanlıktır.

Hizmetler

İş Hukuku Davaları

İşçi veya işveren müvekkillerimize, müvekkillerimizin iş hedeflerine ve gereksinimlerine göre şekillendirilmiş kararlı, proaktif ve pratik tavsiyeler sağlamaktayız. Bu kapsamda hizmet verdiğimiz bazı iş hukuku davaları;

  • İşçilik Alacağı Davaları (Kıdem, İhbar, Ücret, Yıllık İzin, UBGT, Fazla Mesai Ücreti, Haftasonu Ücreti),
  • İşe İade Davaları,
  • İş Kazası Davaları,
  • Hizmet Tespit Davaları,
  • Önleyici Hukuki Mütalaaların Verilmesi,

Sık Sorulan Sorular

Avukat, yıllar süren bilgi ve deneyimlerin bir bütünü olarak hizmet verir. Oldukça karmaşık bir hukuk düzeni olan ülkemizde yasalarla, sürelerle ve iletişim halinde olunması gereken birçok yargı personeli ile uğraşmak oldukça zor ve önemli bir iştir. Yapacağınız çok ufak bir hata sizi çok kötü sonuçlara götürebilir. Bu sebeple sürekli bu kargaşanın içinde bulunan ve bunu defalarca kez deneyimlemiş bir avukatla çalışmanız sizin için en doğru tercih olacaktır

Danışmanlık ücreti ülkemizde henüz pek alışılmış bir uygulama değildir. Fakat avukatın, bir konu hakkında mesleki bilgi ve tecrübesine dayanarak hizmet sunması söz konusu olduğu için ücrete tabi olacaktır. Türkiye Barolar Birliği’nin de bu konuda yayınlamış olduğu bir ücret tarifesi bulunmaktadır. Nitekim bu ücret tarifesi de avukatların danışmanlık ücreti istemesinin yasa dışı bir uygulama olmadığının göstergesidir.

Türk Hukuku’nda avukat ile temsil zorunluluğu yoktur. Herkesin mahkemeler önünde kendisi temsil hakkı bulunmaktadır. Her mahkeme önünde avukat tutmaksızın kendini temsil etmek hakkın her bireyin vardır. Fakat hukuki işlemler uzmanlık gerektiren işlerdir. O sebeple avukat ile temsil oldukça önem arz etmektedir.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte dava ile ilgili yapılan çoğu işlem internet üzerinden yapılmaktadır. Ülkemizde oluşturulan UYAP platformu üzerinden dava iş ve işlemleri yürütülmektedir. Ayrıca e-devlet sisteminin de oldukça gelişmesi ile beraber dava sorgusu da e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Avukatlık sözleşmesi bir nevi vekalet sözleşmesidir. Bir kişi ve avukatın aralarındaki ilişkinin başlaması kişinin, avukata vekaletname vermesi ile başlar. Vekaletname herhangi bir şekil şartına bağlı değildir. Fakat uygulamada sıkıntılar yaşamamak adına Noter’den çıkarılmaktadır.

Avukatlık sözleşmesi, kurumsal veya bireysel kişilerin avukat ile aralarında oluşturdukları sözleşmedir. Sözleşmenin içeriğini aralarında kurulan vekalet ilişkisinden doğan yükümlülükler oluşturmaktadır. Genelde kişilerin bir ücret ödemeyi, bunun karşılığında avukatın ise avukatlık hizmeti sunduğu sözleşmelerdir.