Denetimli Serbestlik İl Değişim Dilekçesi

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanan kişinin bağlı bulunduğu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nü belirli sebeplerden ötürü değişmek istemesi sonucu kişinin verdiği dilekçedir.

 

ANKARA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde tarafıma uygulanan denetimli serbestlik tedbirlerinin, iş hayatımın gerekleri nedeniyle İstanbul’da çalışmaya başlamış ve geçimimi sağlamak için İstanbulda hayatıma devam etmek durumundayım. Kaydımın Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nden, İstanbul Kadıköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne aktarılmasını saygılarımla diler ve isterim.

                                                                                                                                              Serhan Cantaş

Dilekçe Örnekleri: Ceza İnfazının Ertelenmesi Talebi Dilekçesi