Tüketici Mahkemesi Dilekçe Örneği

Tüketici Mahkemesi dilekçe örneği, tüketici mahkemesinde dava açacak kişilerin, davayı açabilmeleri için mahkemeye sunacakları dilekçedir. Bu dilekçe, dava dilekçesinde bulunması gereken zorunlu unsurları taşımalıdır.

ANKARA NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ”NE

DAVACI                : Şener ……………………. (TC:         )
Tıp Fakültesi Cad. No:1 Abidinpaşa Mamak/ANKARA

VEKİLİ                  : Av.Serhan CANTAŞ
Neorama Plaza Yaşam Cad.13/66 Söğütözü /ANKARA

DAVALI                  : …………………….. İLETİŞİM DAY.TÜK.MALL.İNŞ.LTD.ŞTİ.
Şehit Kubilay Mah. 1801.Sok. No:1/1 Keçiören/ANKARA

TEBLİĞ TARİHİ        :16.04.2018

KONU : Ankara İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’nın 27.11.2017
tarihli ……………………. numaralı kararının iptali talebimizden ibarettir. (Harca Tabi Değer :            TL)

AÇIKLAMALARIMIZ :

1.Ankara İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’nın 27.11.2017 tarihli …………………
numaralı kararı (Ek 1), 16.04.2018 tarihinde tebellüğ alınmış olup, işbu haksız ve hukuka aykırı karara karşı itirazlarımızı yasal süresi içerisinde aşağıdaki gibi sunarız.

2. Tüketicinin şikayetine konu talebi doğru değildir. Şöyle ki, söz konusu Iphone 6 model ve 359279064837237 IMEI numaralı cihazın satış tarihi 30.07.2015’tir. Tüketicinin uyuşmazlık konusu ürüne ilişkin şikayet tarihi ise 17.08.2017 ‘dir.

Bu itibarla, ilgili tarihte 2 yıllık üretici Garanti süresi şikayet tarihinde dolmuştur.

3.Tüketici garantisinin dolmasına 2 gün kala cihazı 28.07.2017’de servise getirmiş , servis tarafından, arızalı olduğu idda edilen cihaz Garanti Kapsamında yenisi ile değiştirilerek (…………………… IMEI no’lu) 12.08.2017’de teslime hazır bir şekilde tüketiciye sunulmuştur.

Ancak tüketici cihazı, 17.08.2017 tarihinde teslim almıştır.

Bu nedenledir ki, garanti süresinin dolması üzerine teknik servise getirilen uyuşmazlık konusu cihaz 20 iş günü içerisinde tüketiciye teslim edilmiş olduğundan serviste geçen sürenin uzunluğuna dayanarak da davalı tüketicinin hak iddiasında bulunması olanaklı değildir.

Zira, Garanti Belgesi Yönetmeliği’nin 9. Maddesine göre;

“Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın
a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması c)Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.”

Bu bağlamda, Garanti Belgesi Yönetmeliği’nin 9. Maddesinde yer alan şartların somut olayda mevcut olmaması nedeniyle hakem heyeti kararının iptalının gerektiği izahtan varestedir.

4.Yukarıda detaylı olarak açıkladığımız sebeplere binaen; Garanti Belgesi Yönetmeliği’nin 11. maddesinde belirtilen şartlar yerine getirilmediğinden davalının söz konusu cihazın ücret iade talep etme hakkı bulunmamaktadır.

Bu doğrultuda Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’nın cihazın satıcısı olan firmamız aleyhine vermiş olduğu haksız ve hukuka aykrı kararın iptal edilmesi gerekmektedir. İşbu nedenle Sayın Mahkemenizde dava açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER                   : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, İlgili  Yönetmelikler, İşbu dilekçemiz ve ekleri ile                                                                 Bilirkişi ve sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                     : Teknik Servis kayıtları, Garanti belgesi, gerektiğinde bilirkişi incelemesi, tanık, yemin ve her türlü yasal                                                             delil.

İSTEM SONUCU :Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re’sen gözönünde bulundurulacak gerektirici sebepler etrafında; davanın kabulü ile Ankara İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’nın 27.11.2017 tarihli ……………….. numaralı kararının iptaline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı yana yüklenmesine karar verilmesini saygılarımızla diler ve isteriz. 24.06.2020

Şener Akyol vekili
Av. Serhan CANTAŞ

EK 1 :Ankara İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’nın 27.11.2017 tarihli …………  numaralı kararı
EK 2 : İthalatçı Firmaya yönelik İhbar Dilekçesi

Pratik Bilgiler: VEKALET SUNMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ