Cantaş + Partners Avukatlık Ofisi

Doğru avukatı mı arıyorsunuz?

Karşılaşabileceğiniz hukuki sorunların çözümünde size yardımcı olmaya hazırız.

Hoş geldiniz!

Ekibimiz hukukun her alanında bilgi ve deneyime sahip tecrübeli avukatlardan oluşmaktadır.

Misyonumuz

En hızlı ve etkin çözüm yolu.

Cantaş + Partners Avukatlık Ofisi olarak hukukun her alanında meslek etik ve ahlakına uygun bir şekilde müvekkillerimizi temsil ediyoruz.

Cantaş + Partners Avukatlık Ofisi

Hukuki Sorununuzu danışabileceğiniz birini mi arıyorsunuz ?

Ankara Avukat

Ankara Avukat Serhan Cantaş, Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde avukatlık faaliyeti yürüten birisidir. Ankara avukat büroları anlamında oldukça yoğun bir ildir. Ankara’da avukatlık yapan yaklaşık tahmini 35.000 avukat bulunmaktadır.

Ankara Avukat Hukuk Bürosu

Her şehirde adliyelerin yakın olduğu yerlerde hukuk büroları yoğunluk göstermektedir. Fakat gerek ülke genelinde gerekse Ankara avukat sayısının da artmasının etkisiyle hukuk bürolarının yerleşimleri çeşitlilik arz etmiştir. Ankara’nın en bilindik adliyesi olan Sıhhiye Adliyesi civarında Ankara Hukuk Bürosu yoğunluk arz etmektedir. Necati Bey Caddesi ve Strazburg Caddesinde oldukça yoğun bir şekilde Ankara Hukuk Bürosuna rastlamak mümkün. Fakat bunlardan bağımsız birçok Hukuk Bürosu da adliyenin konumunu dikkate almayıp farklı konumlarda müvekkillerini beklemektedir.

Balgat Adliyesi Ankara Avukat

Balgat Adliye olarak bilinen Muhsin Yazıcıoğlu caddesinde bulunan adliyede İş Mahkemeleri ve Ticaret Mahkemeleri bulunmaktadır. Bu civarda da adliyeye yakınlığı nedeniyle bulunan birçok hukuk bürosu vardır. Bunlara da Balgat Adliye Ankara Hukuk Bürosu olarak adlandırılmaktadır. Balgat ve Çukurambar civarında bulunan birçok hukuk bürosu vardır.

Çankaya Ankara Avukat

Çankaya bölgesi Ankara’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olmasından kaynaklı çok önemli bir yerdir. Çankaya Ankara Hukuk Bürosu olarak da birçok hukuk bürosu Çankaya bölgesinde hizmet vermektedir.

İcra Müdürlükleri Ankara Avukat

Ankara’da İcra Müdürlükleri diğer adliyelerden bağımsız bir yerde bulunmaktadır. İcra Müdürlükleri çevresinde de Ankara Hukuk Bürosu bulunmaktadır. Ankara’nın Söğütözü mahallesinde bulunmaktadır. Burada birçok yeni plaza birçok Ankara avukat için yerleşim sağlamaktadır.

Ceza Ankara Avukat

Ankara’da bulunan ceza davalarında Ankara Ceza Avukatı bulmak oldukça önemlidir. Ceza hukuku avukatın, sıkı sıkıya takip etmesi gereken ve mahkemeyle sıkı iletişimde kalacağı bir alandır. O nedenle Ankara hukuk büroları ve Ankara avukatları bu konuda daha doğru bir tercih olacaktır.

Boşanma Ankara Avukat

Boşanma davalarında Ankara’da davası olan kişilerin Ankara Boşanma Avukatı ile çalışması doğru olacaktır. Boşanma hukuku kişiler ile sık görüşmeyi gerektiren bir alandır. Boşanma Ankara Avukatınızla devamlı görüşebilmek için Ankara’dan avukat tutmak önemlidir.

İşçi Ankara Avukat

İşçilerin açacağı alacak, iş kazası, işe iade davası gibi Ankara’da görülecek davalarda İşçi Ankara Avukatı ile çalışmak önemlidir. İş hukukunun hızlı ilerleyişi ve dinamik yapısı nedeniyle Ankara avukatı ile çalışmak gerekmektedir.

İdare Hukuku Ankara Avukat

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. Ankara’da idare alanında çalışan birçok avukat bulunmaktadır. Niteliği itibariyle idare hukuku ile ilgili alanlarda tecrübeli avukatlarla çalışmak faydalı olacaktır.

Şirket Avukatı Ankara

Şirketler hukuku, Ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normları ihtiva eden ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır. Şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu vardır. Şirket avukatları, çalıştıkları yerdeki her türlü yasal süreçlerle ya da bu konulardaki gerekliliklerle ilgilenen kişilerdir. Yapılan her işten haberdar olur ve işlemlerin legal olup olmadığına dikkat ederler. Şirketin tüm hukuksal işleri ile şirket avukatları ilgilenir. Ankara’da da birçok hukuk bürosu şirketlere hukuki danışmanlık vermektedir.

Ticaret Hukuku Ankara Avukat

Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenler. Ticaret hukuku çok geniş kapsamlı bir hukuk dalıdır. Bu yüzden avukat desteğiyle davaları yürütmek faydalı olur. Ankara’da da bu hukuk dalıyla uğraşan birçok avukat bulunmaktadır.

Borçlar Hukuku Ankara Avukat

Borçlar hukuku, bir özel hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir. Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzenleyen bir kanundur. Borç ilişkileri çok basit görünse de hayatımızın her yerindedir ve çıkan uyuşmazlıkların avukat aracılığıyla çözülmesi doğru olacaktır. Ankara’da borçlar hukukuyla ilgilenen avukatlar bulunmaktadır. Onların verdiği hukuki danışmanlıklardan yararlanmak doğru olacaktır.

Tüketici Hukuku Ankara Avukat

Tüketici Hukuku, tüketicinin ekonomik çıkarlarının, sağlıklarının ve güvenliklerinin korunması amacıyla oluşturulan bir hukuk dalıdır. Son yıllarda gelişen e-ticaret le birlikte tüketici hukuku uyuşmazlıkları da artmıştır. Tüketicilerin haklarını bilmesinde fayda vardır. Bu yüzden uyuşmazlıkların avukat aracılığıyla çözülmesi yerinde olacaktır. Ankara’da da tüketici hukuku alanında çalışan avukatlar bulunmaktadır. Uyuşmazlık durumunda başvurulmalıdır.

Fikri Mülkiyet Ankara Avukat

Fikrî mülkiyet hukuku, iktisadi değer taşıyan fikrî emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır. Fikrî mülkiyet hukuku, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır.

Telif hakları, eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden doğar. Koruma, eserin kamuya sunuluşu ile kendiliğinden sağlanmaktadır. Bunun için bildirim ya da tescil gibi bir prosedüre ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınai mülkiyet haklarında ise korumanın sağlanması için, ilgili buluşun, tasarımın, markanın vs. tescil ettirilmesi gerekmektedir. Çıkan uyuşmazlıkların avukat nezdinde çözülmesi gereklidir. Ankara’da bulunan fikri mülkiyet hukukuyla ilgilenen avukatlardan hukuki danışmanlık alınmalıdır. Haklar bilinmediği takdirde ortaya çıkan uyuşmazlıklar mağdurun aleyhine sonuçlanabilecektir.

Ankara Çukurambar Avukat

Çukurambar, Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı bir mahalledir. Sıhhiye’ye yaklaşık 4 kilometre uzaklıktadır. Adliyeye ulaşım buradan çok kolaydır. 2000’li yıllara kadar gecekondu bölgesi olan Çukurambar, kentsel dönüşümle beraber Ankara’nın en lüks semtlerinden biri haline gelmiştir. Bu bölgede avukatlar da yoğunlukta bulunmaktadır.

YDA Center Ankara Avukat

YDA Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan en işlek iş merkezlerinden biridir. YDA’ya ulaşım çok kolaydır. YDA civarında avm’ler ve plazalar bulunmaktadır. Birçok hukukçu da bu bölgede hukuki hizmet ve danışmanlık vermektedir.

Ankara Kızılırmak Mahallesi Avukat

Kızılırmak Mahallesi, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir mahalledir. Birçok avukat bu bölgede hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Kızılırmak mahallesi Balgat semtinde yer alır. İş Mahkemeleri ve Ticaret Mahkemeleri de Balgat semtinde yer alan adliyede bulunur. Kızılırmak mahallesi de bu adliyeye yakındır.

Kira Davası Ankara Avukat

Kira ilişkilerinde ortaya birçok uyuşmazlık çıkabilmektedir. Bu uyuşmazlıkların doğru çözülmesi için Ankara Kira Avukatına ulaşmak gerekmektedir. Avukatlardan en doğru bilgiye ulaşarak hukuki danışmanlık hizmeti almak mümkündür. Ankara kira hukuku avukatları işyeri, konut kira sözleşmesi, kira tespit davası, kira tahsili, tahliye davası, taahhütname alınması gibi konularda hukuki danışmanlık verip davaları takip etmektedir.

Hakaret Davası Ankara Avukat

Hakaret; şerefe ve kişilik haklarına karşı işlenen bir suçtur. Günlük hayatımızda sürekli karşımıza çıkar ve TCK’da suç olarak düzenlenmiştir. Ankara’da bu alanda çalışan avukatlar bulunmaktadır. Kişiye hakaret edildiğinde bir avukattan hukuki danışmanlık almakta ve suç durusunu avukatla beraber yapmakta fayda vardır. Bu nedenle Ankara’daki tecrübeli avukatlara başvurmak gerekmektedir.

Ankara İcra Avukat

İcra hukuku, borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır. Ankara’da da avukatlar icra hukuku alanında danışmanlık vermektedir. Avukat yardımı olmadan icrayla uğraşmak zor olacağı için tecrübeli avukatlardan yararlanmakta fayda vardır.