Karayollarındaki Kusurlardan Doğan Davalar
Yazı

Karayollarındaki Kusurlardan Doğan Davalar

KARAYOLLARINDAKİ KUSURLARDAN DOĞAN DAVALAR GİRİŞ Karayollarında gerçekleşen kazaların tümü bireylerin kusurundan kaynaklanmaz. Kamu hizmetlerini yerine getirmekle görevli kılınan idare, bu görevini yerine getirirken hizmetten yararlananlar bakımından bir takım zararlara yol açabilir. Araç sürücülerinin kusurlarının yanı sıra Karayolları Genel Müdürlüğü’nün de kusuru söz konusu olabilmektedir. Bu sebeple karayolunun bozuk, hasarlı veya bakımının eksik olması sebebiyle meydana...

Doktorun-Hekimin Kusuru Sonucu Oluşan Zararın Tazmini Davaları
Yazı

Doktorun-Hekimin Kusuru Sonucu Oluşan Zararın Tazmini Davaları

HEKİMİN KUSURU SONUCU OLUŞAN ZARARIN TAZMİNİ DAVALARI GİRİŞ Hekimin hastanın bedensel ve ruhsal sağlığına kavuşması ya da sağlığını koruması amacıyla yapmış olduğu müdahaleyi tıbbi müdahale olarak kabul edilmektedir. Hekimin hastanın üzerinde, beden bütünlüğüne yönelik yaptığı tıbbi müdahaleler kişilik hakları kapsamında kişinin beden bütünlüğü üzerindeki kişiye sıkı sıkıya bağlı olan kişilik hakkına yönelik bir müdahaledir. Hekimin...

Manevi Tazminat Davası Nedir? Hangi Durumlarda Açılabilir?
Yazı

Manevi Tazminat Davası Nedir? Hangi Durumlarda Açılabilir?

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI NEDİR ? Maddi tazminat davası, hukuka aykırı bir eylem ya da işlem sebebiyle meydana gelen maddi zararların giderilmesi için açılan davadır. Manevi tazminat davası ise, bu hukuka aykırı eylem ya da işlemler sebebiyle kişinin yaşadığı elem ve üzüntü gibi manevi boyutta olan zararların giderilmesi için açılan dava türüdür. Maddi ve manevi tazminat...

Trafik Kazası Tazminat Davası – Değer Kaybı Davası
Yazı

Trafik Kazası Tazminat Davası – Değer Kaybı Davası

Araç Değer Kaybı Nedir? Ülkemizde giderek artan araç sayısı doğrultusunda çok sayıda trafik kazası meydana gelmektedir. Oluşan trafik kazası ölümlü, yaralamalı veya yalnızca maddi hasarlı olabilir. Yalnızca maddi hasarlı trafik kazalarında, anlaşma halinde bir polis ekibinin çağrılmasına gerek kalmaksızın kazaya karışan araç sahipleri kendi aralarında anlaşarak bir “kaza tespit tutanağı” düzenleyebilirler. Tarafların kaza sonucu anlaşamaması...