Kategori: Ticaret Hukuku

Anasayfa/Ticaret Hukuku

1

Kas

Anonim şirket genel kurulu, murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin hazır bulunmaları şartıyla hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortakların katılımıyla toplanır. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağırılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki …

25

Eki

Türk Hukuku’nda şirket ortaklığından çıkma ve çıkarılma, Türk Ticaret Kanunu’nda düzenleme alanı bulmuştur. TTK madde 638’de genel olarak düzenlenmiştir; TTK MADDE 638 - “Şirket sözleşmesi, ortaklara şirketten çıkma hakkını tanıyabilir, bu hakkın kullanılmasını belirli şartlara bağlayabilir. Her ortak, haklı sebeplerin varlığında şirketten çıkmasına karar verilmesi için dava açabilir. Mahkeme istem üzerine, dava süresince, davacının ortaklıktan …

21

Eyl

İhtiyati haciz, alacaklının bir para veya teminat alacağının zamanında ödenmesini güvence altına almak için, kesin haciz aşamasından önce, mahkeme kararı ile borçlunun mallarına geçici olarak el konulmasıdır. İhtiyati haciz koruma tedbiri İcra ve İflas Kanunu’nun 257 ve devamı maddelerinde düzenlenmektedir. İhtiyati haciz, alacaklının para veya teminat alacağını güvence altına alan geçici bir hukuki koruma tedbiridir. …

31

Ağu

Taşıma engeli, taşıma sözleşmesinin yapılmasından sonraki bir aşamada ortaya çıkan ve eşyanın taşınmasını tamamen veya sevk mektubunda yazılı şekliyle belirtilen güzergah üzerinden taşınmasını imkansızlaştıran herhangi bir olaydır. Taşıma engeli oluşturan imkansızlık ise eşyanın taşınması faaliyetinin devamına ve buna bağlı olarak da varma yerine ulaştırılmasına ve gönderilene zamanında teslim edilerek taşıyıcının yükümlülüğünü yerine getirmesine engel teşkil …

26

Ağu

Anonim şirketin tanımı TTK madde 329’da düzenlenmiştir. Buna göre “Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.” Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur. Anonim şirket basit veya nitelikli kuruluş şeklinde kurulabilir. Basit kuruluşta sermaye, sadece nakit olabilirken nitelikli kuruluşta, nakit dışında …

18

Ağu

Türkiye’de en fazla sayıda kurulmuş olan şirket olarak limited şirket, TTK madde 124/2’ye göre bir sermaye şirketidir.  Sermaye şirketi olmasının yanı sıra bazı kanuni düzenlemeler doğrultusunda şahıs şirketlerinin özelliklerini de taşımaktadır. TTK 125. Maddeye göre limited şirket, ortaklarından bağımsız tüzel kişiliğe sahip olması dolayısıyla da hak ve fiil ehliyetine sahip olan, kuruluş anı itibariyle de …

29

Tem

Türk Ticaret Kanunu m. 875’de eşyanın taşınmasında zıya veya hasar ile gecikmeden doğan zarardan sorumluluk düzenlenmiştir. İlgili madde “(1) Taşıyıcı, eşyanın taşınmak üzere teslim alınmasından teslim edilmesine kadar geçecek süre içinde, eşyanın zıyaından, hasarından veya teslimindeki gecikmeden doğan zararlardan sorumludur. (2) Zararın oluşmasına, gönderenin veya gönderilenin bir davranışı ya da eşyanın özel bir ayıbı sebep …

24

Haz

Anonim şirketler günümüzde piyasanın en önemli aktörlerinden biridir. Anonim şirketler kar amacı güderler ve bu amaç doğrultusunda her zaman değer maksimizasyonunu amaçlarlar ve bu sebeple kimi zaman faaliyet hacimlerini genişletmek, daraltmak ya da yapısal değişikliğe gitme yolunu tercih edebilirler. Bu değişiklikler TTK’da birleşme, bölünme ve tür değiştirme olarak tanımlanmıştır. Anonim Şirketlerde Birleşme Birden fazla ticaret …

17

Haz

Geçmişten günümüze insanlar hayatın her alanında kendisine zarar verebilecek tehlikelerle karşılaşabilirler. Günümüzün pek çok saatini geçirdiğimiz trafik de tehlikeyle karşılaşabileceğimiz yerlerin başında gelmektedir. Öyle ki TÜİK verilerine göre ülkemizde 2021 yılında toplam 1 milyon 186 bin 353 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 998 bin 390 tanesi maddi hasarlı, 187 bin 963 adedi ise …

15

Haz

Tahkim, bir uyuşmazlıkta tarafların anlaşarak, uyuşmazlığın bağımsız mahkemeler yerine alanında uzman tarafsız özel kişilerce incelendiği ve bu kişilerce karar verilip uyuşmazlığın çözümlenmesine denir. Tahkimde verilen karar aynı bağımsız mahkemelerce verilen kararlar gibi sonuçlar doğurur. Tahkim kurumsal tahkim ve ad hoc tahkim olarak ikiye ayrılır. Kurumsal Tahkim: Tarafların anlaşarak önceden belirli kuralları olan bir kurum aracılığında …