İhtiyati Haciz Nedir? İhtiyati Haciz Nasıl Alınır?
Yazı

İhtiyati Haciz Nedir? İhtiyati Haciz Nasıl Alınır?

İHTİYATİ HACİZ NEDİR? GİRİŞ  İhtiyati haciz, alacaklının bir para veya teminat alacağının zamanında ödenmesini güvence altına almak için, kesin haciz aşamasından önce, mahkeme kararı ile borçlunun mallarına geçici olarak el konulmasıdır. İhtiyati haciz koruma tedbiri İcra ve İflas Kanunu’nun 257 ve devamı maddelerinde düzenlenmektedir. İhtiyati haciz, alacaklının para veya teminat alacağını güvence altına alan geçici...

Taşıma ve Teslim Engelleri Nelerdir?
Yazı

Taşıma ve Teslim Engelleri Nelerdir?

TAŞIMA VE TESLİM ENGELLERİ NELERDİR? Taşıma Engelleri Nelerdir? Taşıma engeli, taşıma sözleşmesinin yapılmasından sonraki bir aşamada ortaya çıkan ve eşyanın taşınmasını tamamen veya sevk mektubunda yazılı şekliyle belirtilen güzergah üzerinden taşınmasını imkansızlaştıran herhangi bir olaydır. Taşıma engeli oluşturan imkansızlık ise eşyanın taşınması faaliyetinin devamına ve buna bağlı olarak da varma yerine ulaştırılmasına ve gönderilene zamanında...

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?
Yazı

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim Şirket Nasıl Kurulur? GİRİŞ Türk Hukuku’nda anonim şirketin tanımı TTK madde 329’da düzenlenmiştir. Buna göre “Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.” Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur. Anonim şirket basit veya nitelikli kuruluş şeklinde kurulabilir. Basit kuruluşta sermaye,...

Limited Şirket Nasıl Kurulur?
Yazı

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited Şirket Nasıl Kurulur? GİRİŞ Türkiye’de en fazla sayıda kurulmuş olan şirket olarak limited şirket, TTK madde 124/2’ye göre bir sermaye şirketidir.  Sermaye şirketi olmasının yanı sıra bazı kanuni düzenlemeler doğrultusunda şahıs şirketlerinin özelliklerini de taşımaktadır. TTK 125. Maddeye göre limited şirket, ortaklarından bağımsız tüzel kişiliğe sahip olması dolayısıyla da hak ve fiil ehliyetine sahip...

Eşyanın Taşınmasından Kaynaklanan Taşıyıcının Sorumluluğunun Sınırlandırılması
Yazı

Eşyanın Taşınmasından Kaynaklanan Taşıyıcının Sorumluluğunun Sınırlandırılması

Eşyanın Taşınmasından Kaynaklanan Taşıyıcının Sorumluluğunun Sınırlandırılması GİRİŞ Türk Ticaret Kanunu m. 875’de eşyanın taşınmasında zıya veya hasar ile gecikmeden doğan zarardan sorumluluk düzenlenmiştir. İlgili madde “(1) Taşıyıcı, eşyanın taşınmak üzere teslim alınmasından teslim edilmesine kadar geçecek süre içinde, eşyanın zıyaından, hasarından veya teslimindeki gecikmeden doğan zararlardan sorumludur. (2) Zararın oluşmasına, gönderenin veya gönderilenin bir davranışı...

Anonim Şirketlerde Bölünme, Birleşme ve Tür Değiştirme Nedir?
Yazı

Anonim Şirketlerde Bölünme, Birleşme ve Tür Değiştirme Nedir?

ANONİM ŞİRKETLERDE BÖLÜNME, BİRLEŞME VE TÜR DEĞİŞTİRME Giriş Anonim şirketler günümüzde piyasanın en önemli aktörlerinden biridir. Anonim şirketler kar amacı güderler ve bu amaç doğrultusunda her zaman değer maksimizasyonunu amaçlarlar ve bu sebeple kimi zaman faaliyet hacimlerini genişletmek, daraltmak ya da yapısal değişikliğe gitme yolunu tercih edebilirler. Bu değişiklikler TTK’da birleşme, bölünme ve tür değiştirme...

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Nedir?
Yazı

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Nedir?

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI Giriş Geçmişten günümüze insanlar hayatın her alanında kendisine zarar verebilecek tehlikelerle karşılaşabilirler. Günümüzün pek çok saatini geçirdiğimiz trafik de tehlikeyle karşılaşabileceğimiz yerlerin başında gelmektedir. Öyle ki TÜİK verilerine göre ülkemizde 2021 yılında toplam 1 milyon 186 bin 353 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 998 bin 390 tanesi maddi hasarlı,...

Tahkim Nedir?
Yazı

Tahkim Nedir?

Tahkim Nedir? Bir uyuşmazlıkta tarafların anlaşarak, uyuşmazlığın bağımsız mahkemeler yerine alanında uzman tarafsız özel kişilerce incelendiği ve bu kişilerce karar verilip uyuşmazlığın çözümlenmesine tahkim denir. Tahkimde verilen karar aynı bağımsız mahkemelerce verilen kararlar gibi sonuçlar doğurur. Tahkim kurumsal tahkim ve ad hoc tahkim olarak ikiye ayrılır. Kurumsal Tahkim: Tarafların anlaşarak önceden belirli kuralları olan bir...

Arabuluculuk Nedir? Ticari Arabuluculuk Nedir? Dava Şartı Arabuluculuk Nedir?
Yazı

Arabuluculuk Nedir? Ticari Arabuluculuk Nedir? Dava Şartı Arabuluculuk Nedir?

ARABULUCULUK GİRİŞ Anayasa’nın 9. Maddesine göre yargılama yetkisi bağımsız mahkemelere aittir. Ancak özel hukuktan doğan uyuşmazlıklarda mahkeme dışı alternatif uyuşmazlık çözüm yolları bulunmaktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın uzmanlık eğitimi almış tarafsız ve bağımsız üçüncü bir kişinin katılımıyla gönüllü bir şekilde yürütülen hızlı ve kesin bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Ek olarak, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na...

Anonim Şirketlerin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
Yazı

Anonim Şirketlerin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

ANONİM ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ Anonim şirketlerin sona ermesi infisah (kendiliğinden sona erme) ve fesih (bir iradeye ile sona erme) olarak TTK’da iki şekilde belirtilmiştir. Sona Erme Sebepleri Nelerdir? 1. Sürenin Sona Ermesi Anonim şirketler şirket esas sözleşmesinde belirli bir süre öngörülerek kurulabilir. Esas sözleşmede belirtilen bu sürenin dolması ile şirket sona erer ve...

  • 1
  • 2