Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, taşınmazlar üzerinde yapılan tüm işlemleri ve ilgili tasarrufları inceleyen hukuk dalıdır.
Anasayfa/Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku içeriğinde birçok dava türünü barındırmaktadır.

Tapu İptal Ve Tescil

Tapu iptal ve tescil davaları, bir taşınmazın hukuka aykırı bir şekilde kayıt veya tescil işlemlerin gerçeğe uygun hale getirilmesidir.

İzale-i Şuyu

Ortaklığın giderilmesi davaları, bir taşınmazda ortak paya sahip kişilerin işbu ortaklığı sona erdirmek için açtıkları dava türüdür.

Kamulaştırma

Kamulaştırma, devletin kamu yararını gerekçe göstererek bir taşınmazın özel mülkiyetine rızası dışında el koymasıdır.

Danışmanlık

Taşınmazlara ilişkin her türlü iş ve işlemlere ilişkin önleyici hukuk tedbirlerinin alınması için işlem öncesi hukuki danışmanlık alınması durumudur.

Hizmetler

Gayrimenkul Hukuku Davaları

Müvekkillerimize, müvekkillerimizin iş hedeflerine ve gereksinimlerine göre şekillendirilmiş kararlı, proaktif ve pratik tavsiyeler sağlamaktayız. Bu kapsamda gayrimenkul hukuku alanında hizmet verdiğimiz bazı davalar;

  • Tapu İptal ve Tescil Davaları,
  • Kamulaştırmasız El Atma, Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescili Davaları,
  • Arsa Payı Düzeltme Davası ve İmar Davaları,
  • Taşınmaz İstihkak Davaları ve Taşınmaz Sınır ve Yüzölçümü Düzeltme Davaları,
  • Taşınmazlara İlişkin Önleyici Hukuki Mütalaaların Verilmesi,

Sık Sorulan Sorular

Avukat, yıllar süren bilgi ve deneyimlerin bir bütünü olarak hizmet verir. Oldukça karmaşık bir hukuk düzeni olan ülkemizde yasalarla, sürelerle ve iletişim halinde olunması gereken birçok yargı personeli ile uğraşmak oldukça zor ve önemli bir iştir. Yapacağınız çok ufak bir hata sizi çok kötü sonuçlara götürebilir. Bu sebeple sürekli bu kargaşanın içinde bulunan ve bunu defalarca kez deneyimlemiş bir avukatla çalışmanız sizin için en doğru tercih olacaktır

Danışmanlık ücreti ülkemizde henüz pek alışılmış bir uygulama değildir. Fakat avukatın, bir konu hakkında mesleki bilgi ve tecrübesine dayanarak hizmet sunması söz konusu olduğu için ücrete tabi olacaktır. Türkiye Barolar Birliği’nin de bu konuda yayınlamış olduğu bir ücret tarifesi bulunmaktadır. Nitekim bu ücret tarifesi de avukatların danışmanlık ücreti istemesinin yasa dışı bir uygulama olmadığının göstergesidir.

Türk Hukuku’nda avukat ile temsil zorunluluğu yoktur. Herkesin mahkemeler önünde kendisi temsil hakkı bulunmaktadır. Her mahkeme önünde avukat tutmaksızın kendini temsil etmek hakkın her bireyin vardır. Fakat hukuki işlemler uzmanlık gerektiren işlerdir. O sebeple avukat ile temsil oldukça önem arz etmektedir.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte dava ile ilgili yapılan çoğu işlem internet üzerinden yapılmaktadır. Ülkemizde oluşturulan UYAP platformu üzerinden dava iş ve işlemleri yürütülmektedir. Ayrıca e-devlet sisteminin de oldukça gelişmesi ile beraber dava sorgusu da e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Avukatlık sözleşmesi bir nevi vekalet sözleşmesidir. Bir kişi ve avukatın aralarındaki ilişkinin başlaması kişinin, avukata vekaletname vermesi ile başlar. Vekaletname herhangi bir şekil şartına bağlı değildir. Fakat uygulamada sıkıntılar yaşamamak adına Noter’den çıkarılmaktadır.

Avukatlık sözleşmesi, kurumsal veya bireysel kişilerin avukat ile aralarında oluşturdukları sözleşmedir. Sözleşmenin içeriğini aralarında kurulan vekalet ilişkisinden doğan yükümlülükler oluşturmaktadır. Genelde kişilerin bir ücret ödemeyi, bunun karşılığında avukatın ise avukatlık hizmeti sunduğu sözleşmelerdir.