47/1-d Trafik Ceza Kodu Nedir?

47/1-d trafik ceza kodu, trafikte tehlikeli hareketlerde bulunmak doğrudan suç teşkil eder. Özellikle trafik güvenliğini tehlikeye sokmak 47/1-D kapsamına girer ve sürücü belirli bir ceza ile cezalandırılır. Trafikte her zaman ciddiyetle davranmak gereklidir. Küçük bir hatanın bile trafik akışını bozabileceği ve hatta ölümlere yol açabileceği bilinmektedir. Bu nedenle, trafikte güvenli ve düzenli davranmak büyük önem taşır.

Trafik işaret ve kurallarına uyma zorunluluğu:

  • Madde 47 – Karayollarından faydalananlar aşağıdaki sıralamaya göre;

d) Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere,

Uymak zorundadırlar.

47/1-d Cezası Ne Kadar?

47/1-d cezasının belirli bir miktarı vardır ve bu miktar ceza kesilen kişi tarafından ödenmelidir. Ancak, her yıl bu ücretin güncellendiğini belirtmek gerekir. Güncel olarak, 47/1-d trafik cezası 690 TL olarak bilinir. Bu cezanın erken ödenmesi durumunda ise %25 indirim uygulanır. Bu nedenle, cezayı 15 gün içinde ödeyenler indirimden faydalanabilirler.

KTK 47/1-d Kusur Oranı Nedir?

KTK 47/1-d ihlali, sürücünün Karayolları Trafik Kanunu’nun “Trafik işaret ve kurallarına uyma zorunluluğu” başlıklı 47. Maddesi gereğince trafik kazalarında kusurlu sayılmaktadır. Sürücünün 47/1-d kusur durumu ise, “Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak” olarak tanımlanmıştır.

KTK 47/1-d Asli Kusur Mu? Tali Kusur Mu?

KTK 47/1-d, tali kusur maddesidir. Başka bir deyişle, kazanın meydana gelmesinde ikincil bir etkiye sahiptir. Kazada kusur oranının asli-tali olması, maddi hasar ve araç değer kaybı gibi ödemelerin belirlenmesinde kullanılır. 47/1-d kusur oranı tali kusur olarak kabul edilir.

KTK 47/1-d Kusur Oranı Yüzde Kaçtır?

KTK 47/1-d kusur oranı yüzde üzerinden hesaplanır ve kazaya karışan diğer araçların, yayaların veya diğer etkenlerin kusur durumu baz alınarak belirlenir. Ancak genel olarak, bu madde ihlalinin kusur oranı %25 olarak kabul edilir.

47/1-d Kusur Oranı İtirazı Nasıl Yapılır?

47/1-d kusur maddesine itiraz etmek için belirli yasal prosedürler izlenmelidir. Polis tutanağı dışında kalan taraflar, Kaza Tespit Tutanağına E-Devlet üzerinden itiraz edebilirler. Ancak polis veya jandarma tutanakları resmi belge niteliğindedir ve kusura itiraz etmek için mahkemeye başvurulmalıdır. E-Devlet üzerinden kusur oranına itiraz etmek için “Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama ve İtiraz” adresini kullanabilirsiniz. Ayrıca, yargılama sırasında dosyanın incelenmesi talep edilebilir ve kusur tespiti yapılabilir.

Kusur Oranına İtiraz Süresi Ne Kadardır?

Trafik kazalarında kusur oranına itiraz süresi yasal mevzuatta belirlenmemiştir. Ancak sigorta şirketlerinin tuttuğu tutanaktaki orana 7 gün içinde E-Devlet üzerinden itiraz edilebilir. Diğer yandan, polis veya jandarma tutanaklarına itiraz süresi belirtilmemiştir, bu nedenle her zaman mahkeme yoluyla itiraz edilebilir.

47/1-d Trafik Ceza Kodu Yargıtay Kararları

  • Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 2020/5056 E., 2023/5406 K. Sayılı Kararı

Trafik Kazası Tespit Tutanağında; kaza yerinin meskun mahalde, iki yönlü, yayanın yola giriş yaptığı yer itibariyle 21 metre genişliğinde, düz ve eğimsiz cadde üzeri kavşak mahalli olduğu, zeminin kuru ve asfalt kaplama olduğu, yayaya ait kan izinin yaya kaldırımına 2.6 metre mesafede olduğu, aracın bu izden 14 metre ileride 6.3 metre genişliğindeki bağlantı yolunda duruşa geçtiği tespitleri yapılarak kazanın oluşumunda, ölen yaya …’ın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun (2918 sayılı Kanun) 68/1-b-3 maddesindeki \”Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde veya kavşaklarda güvenlikleri açısından yaklaşan araçların uzaklık ve hızını göz önüne almamak \” kusurunu, şüpheli sürücünün de aynı Kanunun 47/1-d maddesindeki \” Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak\” kusurunu işlediğinin belirtildiği; soruşturma aşamasında alınan 13.04.2015 tarihli Bilirkişi Raporunda da, yaya …’ın 2918 sayılı Kanun’un 68/b-3 maddesi ile yönetmeliğin 138. maddesini ihlal ettiğinden Asli kusurlu olduğu, … üzerinde yol kullanıcılarını uyarmak için ışıklı veya sesli uyarıcı işaretlerin bulunmadığı anlaşıldığından sürücü …’in aynı Kanunun 47/1d maddesini ihlal ettiği görüşünün bildirildiği anlaşılmaktadır.

  • Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 2020/7990 E., 2023/4061 K. Sayılı Kararı

Kaza tespit tutanağında; … sürücüsü …’nın karayolları trafik kanunun 47/1-d maddesini ihlal ettiği, maktul …’in ise karayolları trafik kanunun 68/1-b-3 maddesini ihlal ettiği belirtilmiştir.

Olay günü saat 14:45 civarında sanığın park halinde bulunan kapalı kasa kamyonetini, geri manevra yaparak park halinden çıkarmak istediği esnada, aracın arkasından yaya olarak yürüyen …’e aracının arka kısmı ile çarparak yayanın ölümüne neden olduğu olayda;

Yargılama sürecindeki işlemlerin usûl ve kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç vasfı ile yaptırımların, temel ceza miktarının doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, sanığın yerinde görülmeyen tüm temyiz sebepleri reddedilmiştir.

Stj. Av. Ezginur Aktaş
Av. Serhan Cantaş

Blog Yazılarımız: 47/1-c Trafik Ceza Kodu Nedir?