47/1-c Trafik Ceza Kodu Nedir?

47/1-c trafik ceza kodu, trafik işaret levhalarına, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uyulmadığını gösteren koddur. Karayolları Trafik Kanunu, insanların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla bir dizi kural belirlemiştir. Bu kuralların uygulanmasını kolaylaştırmak için belirli kodlar atanmıştır. Bu kodlardan biri de 47/1-c trafik cezası kodudur.

Trafik işaretlerine uyma:

  • Madde 47 – Karayollarından faydalananlar aşağıdaki sıralamaya göre;

c) Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara…

Uymak zorundadırlar.

47/1-c Trafik Cezası Ne Kadar?

Trafik işaret ve kurallarına uyma zorunluluğu” başlıklı kanunun 47. Maddesinde 47/1-c bendi yer alır. Bu maddeye göre trafik levhalarına ve cihazlarına uyulmaması yasaktır. 2024 yılında bu maddeye uymayan sürücüler 690 TL ceza ödemek zorundadır.

47/1-c Kusur Oranı Nedir?

“KTK 47/1-c kural ihlali, sürücünün Karayolları Trafik Kanunu’nun “Trafik işaret ve kurallarına uyma zorunluluğu” başlıklı 47. Maddesi gereğince trafik kazalarında kusurlu olarak kabul edilmektedir. Sürücünün 47/1-c kusur durumu ise, “Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak” olarak tanımlanmıştır.”

47/1-c Asli Kusur Mu? Tali Kusur Mu?

KTK 47/1-c, tali kusur maddesidir ve kazanın oluşumunda ikincil bir rol oynar. Kazada asli ve tali kusur oranlarının belirlenmesi oldukça önemlidir. Özellikle maddi hasar ve araç değer kaybı gibi ödemelerin belirlenmesinde bu oranlar temel alınır.

47/1-c kuralı, kusur oranının tali kusur olarak kabul edilmesini sağlar. Trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davalarında, araç değer kaybı ve hasar bedelinin belirlenmesinde kusur durumu büyük önem taşır. Çünkü tazminat miktarı, kusur durumuna göre hesaplanır.

47/1-c Kusur Oranı Yüzde Kaçtır?

KTK 47/1-c kusur oranı yüzde üzerinden hesaplanırken, kazaya karışan diğer araçların, yayaların veya diğer faktörlerin kusur durumu (ihlal durumu) esas alınır. Ancak genel olarak bu kural ihlalinin kusur oranı %25 olarak kabul edilmektedir.

47/1-c Kusur Oranı İtirazı Nasıl Yapılır?

47/1-c kusur oranına itiraz etmek için belirli yasal prosedürleri izlemek gerekmektedir. Polis tutanağı dışında kalan taraflar, Kaza Tespit Tutanağına E-Devlet üzerinden itiraz edebilirler. Çünkü taraflar arasındaki tutanaklar, sigorta şirketleri tarafından kusur oranının tespitinde kullanılır. Ancak polis veya jandarma tutanakları resmi belge niteliğindedir ve kusura itiraz etmek için mahkemeye başvurulmalıdır. E-Devlet üzerinden kusur oranına itiraz etmek için “Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama ve İtiraz” adresini kullanabilirsiniz. Ayrıca, yargılama sırasında dosyanın incelenmesi talep edilebilir ve kusur tespiti yapılabilir.

47/1-c Kusur Oranı İtiraz Süresi Ne Kadardır?

Kusur oranına itiraz süresi yasal mevzuatta belirlenmemiştir. Ancak sigorta şirketlerinin tuttuğu tutanaktaki orana 7 gün içinde E-Devlet üzerinden itiraz edilebilir. Diğer yandan, polis veya jandarma tutanaklarına itiraz süresi belirtilmemiştir, bu nedenle her zaman mahkeme yoluyla itiraz edilebilir.

47/1-c Trafik Ceza Kodunda Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atma Suçu Oluşur Mu?

KTK 47/1-c trafik koduyla işlem görmüş sürücüye karşı, kolluk tarafından yürütülecek işlemler sonucunda trafik güvenliğini tehlikeye atma suçu hükümleri uyarınca soruşturma başlatılabilir.

Trafik güvenliğini tehlikeye atma suçu; Türk Ceza Kanunu’nun 179. Maddesi’nde düzenlenmiştir. Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atma Suçu hakkındaki yazımızda işbu suça ilişkin detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Trafik Levhalarına Uymama Yargıtay Kararları

  • Yargıtay 12.Ceza Dairesi’nin 2020/7927 E., 2023/4845 K. Sayılı Kararı

 03/08/2015 tarihli trafik bilirkişi raporunda ”Otomoil sürücüsü sanık …’ün düz çizgiler üzerinden geçmememesi yani dönüş yapmaması gerekirken aksine hareketle dönüşünü düz çizgi üzerinden yaptığı, bu nedenle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 47/1-c (trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymak zorundadır) bendini ve ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun’da asli kusur olarak belirtilen hallerden madde 84/f (doğrultu değiştirme manevlarını yanlış yapma) bendini ihlal ettiğinden 1.derecede asli kusurlu olduğu kanaatine varıldığı, …

Olay günü saat 23:30 sıralarında sanığın sevk ve idaresindeki otomobille meskun mahal dışında, iki yönlü, iki şeritli, aydınlatmasız, gidiş istikametine göre geçiş düz çizgi ile belirlenmiş geçiş yasağı bulunan yolda seyir halindeyken ”U” dönüşü yaptığı esnada , aynı istikamette arkasından seyreden …’in sevk ve idaresindeki motosikletle çarpıştıkları, kaza nedeniyle …’in öldüğü, motosiklette yolcu olarak bulunan …’ın yaralandığı olayda; mahkemenin kabul ve uygulamasında isabetsizlik görülmemiştir…

  • Yargıtay 12.Ceza Dairesi’nin 2021/6020 E., 2023/5172 K. Sayılı Kararı

21.07.2015 tarihli trafik kazası tespit tutanağında, … plaka sayılı kamyon sürücüsü sanık …’ın 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 84/b, 47/1.c maddelerinde belirtilen \”taşıt giremez levhasının bulunduğu karayoluna veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şerit veya bağlantı yoluna girmek ve karayollarından faydalananlar trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymak zorundadır, \”U\” dönüşünün yasak olduğunun levha ile belirtildiği halde \”U\” dönüşü yapmak\” kurallarını ihlal ettiğinden kusurlu olduğunun; … plaka sayılı motosiklet sürücüsü …’in ise aynı kanunun 52/1.a maddesinde belirtilen \”araçların hızını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, darköprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak\” kuralını ihlal ettiğinden kusurlu olduğunun belirtildiği,

18.08.2015 tarihli bilirkişi raporunda; … plaka sayılı kamyon sürücüsü sanık …’ın dönülmesi yasak bölgede dönüş yapması, trafik işaret ve levhalarına uymaması ve kavşaklarda düz giden araçlara ilk geçiş hakkını verme kuralına uymamış olması nedeniyle, 1. derecede asli kusurlu olduğunun, … plaka sayılı motosiklet sürücüsü Mahmut AKÇİL’in ise kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmamak kusurunu işlediğinden 2. derecede tali kusurlu olduğunun belirtildiği,

Dosya kapsamında tanık olarak dinlenilen …’un sahibi olduğu kamyonun arıza yapması üzerine sanığın çalıştığı tamirhaneye götürdüğü, tamiri tamamlanan ve kontrol için …’un yolcu koltuğunda oturduğu, sanığın idaresinde seyre çıkılan araçla, gece vakti, meskun mahalde, aydınlatmanın bulunmadığı bölünmüş asfalt kaplama karayolunda, olay mahalli dört yönlü kavşağa geldiklerinde, U dönüşü yasak tabelası bulunan yerden Salihli istikametine ”U” dönüşü yaptıkları sırada, kamyonun sağ yan kısımlarıyla, sağ şeritte seyreden motosikletin ön kısmıyla çarpmasıyla, sanığın geçiş önceliğine uymayarak asli kusuruyla, motosiklette bulunan iki kişinin ölümüne sebebiyet verdiği olaya ilişkin mahkemece tayin edilen kusur durumu takdirinde ve bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmasında isabetsizlik bulunmamıştır.

Stj. Av. Ezginur Aktaş
Av. Serhan Cantaş

Blog Yazılarımız: 47/1-B Trafik Ceza Kodu Nedir?