Adi Ortaklık Sözleşmesi Örneği
Yazı

Adi Ortaklık Sözleşmesi Örneği

Adi Ortaklık Sözleşmesi Nedir? Adi ortaklık sözleşmesi, kişilerin belli bir iş veya amaç için aralarında yaptıkları bir sözleşme ile oluşturdukları şirkettir. Adi Ortaklık Sözleşmesi   ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ   İlgili standartlara uygun olarak hazırlanmış olan bu adi ortaklık anlaşması (bundan bu şekilde “antak kalma” olarak anılacaktır) … Tarihinde: Taraf: … Adresinde mukim (telefon numarası …Ve faks numarası …) A (bundan bu şekilde “A”)...

Abone Devir Sözleşmesi Örneği
Yazı

Abone Devir Sözleşmesi Örneği

Abone Devir Sözleşmesi Nedir? Başka bir kişi üzerinde bulunan elektrik,su veya doğalgaz aboneliğinin devri için kişilerin arasında yaptığı sözleşmedir. Abone Devir Sözleşmesi Örneği     ABONE DEVİR SÖZLEŞMESİ Devir Eden                        : TC                                     : Devir Alan       ...

İlamsız İcra takibi Nedir?
Yazı

İlamsız İcra takibi Nedir?

İlamsız İcra Takibi Nedir? İcra İflas Kanunu, ilamlı icradan başka, yalnız para ve teminat alacakları için ilamsız icra yollarını da kabul etmiştir. İlamsız icrada, kişilerin alacaklarının bir mahkeme ilamı ile tespit edilmiş olması şart değildir. Yani alacaklı kişi, borçludan alacağı para ve teminat alacağı hakkında, daha önce hiç dava açmadan doğrudan icra dairesine giderek ilamsız...

Ankara Hukuk Bürosu
Yazı

Ankara Hukuk Bürosu

Ankara Hukuk Bürosu Her şehirde adliyelerin yakın olduğu yerlerde hukuk büroları yoğunluk göstermektedir. Fakat gerek ülke genelinde gerekse Ankara avukat sayısının da artmasının etkisiyle hukuk bürolarının yerleşimleri çeşitlilik arz etmiştir. Ankara’nın en bilindik adliyesi olan Sıhhiye Adliyesi civarında Ankara Hukuk Bürosu yoğunluk arz etmektedir. Necatibey Caddesi ve Strazburg Caddesinde oldukça yoğun bir şekilde Ankara Hukuk...

Suç Duyurusu Dilekçe Örneği
Yazı

Suç Duyurusu Dilekçe Örneği

Suç Duyurusu Nedir? Suç duyurusu, Türk Ceza Kanunu’nda sayılı fiillerden birini gerçekleştiren kişi hakkında soruşturma ve devamında kovuşturma yapılması için Savcılığa yapılan bir bildirimdir. Ceza kanunumuzda sayılan suçların bazıları “şikayete bağlı” suçlardır. Eğer suç şikayete bağlı bir suç ise suç duyurusu yapılmazsa kişi hakkında herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Suç Duyurusu Dilekçe Örneği   ANKARA CUMHURİYET...

İcra Edilebilirlik Şerhi Talebi
Yazı

İcra Edilebilirlik Şerhi Talebi

İcra Edilebilirlik Şerhi Nedir? İcra edilebilirlik şerhi, arabulucuda anlaşma sağlayan taraflardan birinin edimini yerine getirmediği takdirde bunun icrasını başlatabilmek için sulh hukuk mahkemesinden talepte bulunduğu bir hukuku durumdur. Sulh hukuk mahkemesine icra edilebilirlik şerhi talebi ve ekleriyle dava açılmasının ardından söz konusu mahkeme davayı inceler ve hükmü verir. İcra Edilebilirlik Şerhi Talebi Dilekçe Örneği  ...

Ödeme Taahhüdü Örneği
Yazı

Ödeme Taahhüdü Örneği

İCRA ÖDEME TAAHHÜDÜ ÖRNEĞİ   ………………….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Dosya No: 2019/1234…  E. Alacaklı vekili ve borçlu geldi. Borçlunun hüviyeti görüldü, bir sureti dosyaya alındı. Borçlu söz alarak; Müdürlüğünüzün yukarıda numarası belirtilen icra dosyasından gönderilen ödeme emrini tebliğ aldım. Hakkımda yapılan takibe ve borca bir itirazım yoktur. İİK.md.20 lehime düzenlenen sürülere ilişkin haklarımdan feragat ile takibin kesinleşmesine...

Katılma Talebi Dilekçesi
Yazı

Katılma Talebi Dilekçesi

Katılma Talebi Nedir? Ceza mahkemelerinde görülmekte olan davalar için söz konusu olaydan zarar gören kişiler yani müştekiler yargılama aşamasında davaya katılmak istediklerini belirtmeleri halinde katılan sıfatına haiz olurlar. Katılma talebi ise bir dilekçe ile yapılmaktadır. Katılma Talebi Dilekçe Örneği ……..CEZA MAHKEMESİ’NE Dosya No:2019/1234.. KATILMA TALEBİNDE BULUNAN              : Adı Soyadı...

Alacaklı Olduğu İcra Dosyasına Haciz Talebi
Yazı

Alacaklı Olduğu İcra Dosyasına Haciz Talebi

Alacaklı Olduğu İcra Dosyasına Haciz Talebi Nedir? Alacaklı olduğu icra dosyasına haciz talebi, icra takibinin kesinleşmesinin ardından kişinin uyap üzerinden yapılan sorgulamasında farklı mal varlıkları görünmektedir. Bunlardan birisi de kişinin alacaklı olduğu icra dosyasıdır. Dosya borçlusunun başka bir icra dosyasında alacaklı tarafta bulunmasıdır. Başka bir icra dosyasında alacaklı olarak bulunan dosya borçlusuna karşı borcun tahsili...

TAKBİS Talebi (Taşınmaz Haczi Talebi)
Yazı

TAKBİS Talebi (Taşınmaz Haczi Talebi)

TAKBİS Talebi Nedir? Taşınmaz Haczi Talebi Nedir? TAKBİS, açılım olarak takdiyat bilgisi sorma talebidir. Kesinleşen bir icra takibi sonrasında borçluya karşı haciz işlemlerinin devamı için söz konusu İcra Müdürlüğü’ne talepte bulunmak gerekmektedir. Bu talepler kişinin üzerine kayıtlı bulunan farklı değerler için olabilir. TAKBİS talebi de bunlardan birini oluşturur. TAKBİS talebi genel olarak kişinin üzerinde bulunan...