47/1-b Trafik Ceza Kodu Nedir? Kırmızı Işıkta Geçme Cezası Nedir?

Karayolları Trafik Kanunu m. 47/1-b’de belirtildiği üzere, sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekmektedir. 47/1-b trafik ceza koduna göre kırmızı ışığa rağmen durmayıp yoluna devam eden sürücülere trafik cezası kesilir. EDS tarafından bu trafik cezası tespit edilir ve sürücünün adresine gönderilir.

Trafik işaret ve kurallarına uyma zorunluluğu:

  • Madde 47 – Karayollarından faydalananlar aşağıdaki sıralamaya göre;

b) Trafik ışıklarına…

Uymak zorundadırlar.

47/1-b Para Cezası Ne Kadar?

Yeni trafik ceza kodları 2024 yılında güncellenmiştir ve 47/1-b ceza kodu için belirlenen miktar 1.506 TL’dir. Bu ceza, kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere kesilmektedir. Ayrıca, bu ceza alan sürücülere 20 trafik ceza puanı da verilmektedir. Dolayısıyla, 2024 yılında kırmızı ışık ihlali cezası 1.506 TL olarak uygulanmaktadır.

Kırmızı Işık Cezasının İndirimli Tutarı Ne Kadar?

Kırmızı ışık ihlal cezası tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenirse %25 indirimle 713,25 TL olarak ödenir. 15 gün içinde ödenmezse, cezanın tam miktarı olan 1.129,50 TL olarak ödenir.

47/1-b Kusur Oranı Nasıl Belirlenir?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-b maddesi, trafik kazalarında kusurlu kabul edilen sürücülerin ihlalini düzenlemektedir. Bu kurala göre, kural olarak kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin kusur oranı %75 olarak kabul edilmektedir.

47/1-b Asli Kusur Mudur?

KTK m.47/1-b, asli kusur olarak kabul edilen bir madde olup, trafik kazasında birincil etken olarak değerlendirilir. Kusur oranının asli veya tali olması, tazminat miktarının belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

47/1-b Kusur Oranı İtirazı Nasıl Yapılır?

47/1-b kusur maddesine itiraz etmek için belirli yasal prosedürler izlenmelidir. E-Devlet üzerinden Kaza Tespit Tutanağına itiraz edilebilir veya mahkemeye başvurulabilir. Ayrıca, dosyanın kusura gönderilmesi talep edilerek kusur tespiti yapılabilir.

Kusur Oranına İtiraz Süresi Ne Kadardır?

Trafik kazalarında kusur oranına itiraz süresi yasal olarak belirlenmemiştir. Ancak sigorta şirketlerinin tutanağa itiraz süresi 7 gün olarak kabul edilirken, polis veya jandarma tutanaklarına itiraz süresi belirlenmemiştir. Bu nedenle, her zaman mahkeme yoluyla itiraz edilebilir.

47/1-b Trafik Ceza Kodunda Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atma Suçu Oluşur Mu?

KTK 47/1-b trafik koduyla işlem görmüş sürücüye karşı, kolluk tarafından yürütülecek işlemler sonucunda trafik güvenliğini tehlikeye atma suçu hükümleri uyarınca soruşturma başlatılabilir.

Trafik güvenliğini tehlikeye atma suçu; Türk Ceza Kanunu’nun 179. Maddesi’nde düzenlenmiştir. Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atma Suçu hakkındaki yazımızda işbu suça ilişkin detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Kırmızı Işık İhlali Yargıtay Kararları

  • Yargıtay 12.Ceza Dairesi’nin 2022/2172 E. , 2023/3822 K. Sayılı Kararı

1.Mahkemece ”Olay günü saat 08:50 sıralarında sanık …’nun, sevk ve idaresindeki otobüs ile Sandıklı-Antalya karayolunda seyir halinde iken kaplıca kavşağına yaklaştığında kırmızı ışıkta geçmesi sonucu dava dışı diğer sanık …’ ın sevk ve idaresindeki kamyonun ön kısmına çarptığı, olay sonucunda otobüste yolcu olarak bulunan iki kişinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralandığı, düzenlenen kaza tespit tutanağına ve tüm aşamalarda tanık olarak dinlenen …’ in birbiri ile uyumlu beyanlarından da anlaşılacağı üzere; sanık …’ nun kırmızı ışıkta geçmesi nedeniyle tam kusurlu olduğu, olayın meydana gelmesinde, sanık aşamalardaki beyanlarında kendisinin kusursuz olduğunu beyan etmiş ise de, otobüsün ön yolcu koltuğunda oturan müştekinin beyanından da anlaşıldığı üzere … plakalı Otobüs şoförü …’nun idaresindeki yolcu otobüsü ile Sandıklı ilçesi Kaplıca Kavşağı civarına geldiğinde gidiş istikametine göre kırmızı ışık yandığı halde ışık ihlali yaparak kavşağa girdiği ve … plakalı kamyon şoförü …’ın idaresindeki kamyona çarptığı ve çift taraflı trafik kazasına sebebiyet verdiği, sanığın 2918 sayılı Kanun 47/1-b maddesi uyarınca ışık ihlali nedeniyle asli kusurlu olduğu sabit görülmüştür. Aynı yöndeki bilirkişi raporu bu yönüyle hükme esas alınmıştır. Tanık …’ın ve sanık …’nun aracında yolcu olarak bulunan yaralanların aşamalardaki birbiri ile uyumlu beyanlarını destekler nitelikteki kaza tespit tutanağı ve mahalli bilirkişi raporu ile de kırmızı ışık ihlali yaptığı sabit olduğu nazara alınarak, sanık …’in eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirdiği ve tayin olunan cezasında TCK’nın 22/3. maddesi uyarınca arttırım yapılmış ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.” Biçimindeki gerekçe ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmişti

Somut olayda sanığın kırmızı ışık ihlali yaparak, kazaya tam kusuruyla sebebiyet verdiğinden bilinçli taksir koşullarının oluştuğu tespit edilmişse de, katılanların yaralamaların niteliğinin, anılan kanuni düzenleme uyarınca takibi şikayete bağlı suçlar kapsamında kaldığı..

Hükmün, 1412 sayılı Kanun’un 321 inci maddesinin birinci fıkrası gereği BOZULMASINA…

  • Yargıtay 4.Hukuk Dairesi’nin 2022/3488 E. , 2023/7981 K. Sayılı Kararı

Dosyaya alınan kusur raporunda; olayda iki kazanın söz konusu olduğunu, birinci kazada, davalıya sigortalı araç sürücünün kırmızı ışıkta geçmesi ile … … plakalı aracın çarpması neticesinde oluşan kazada davalıya sigortalı araç sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 47/1-b maddesi uyarınca %100 oranında kusurlu olduğunu, ikinci kazanın ise davacıya ait araç sürücüsünün takip mesafesini koruyamaması nedeni ile … … plakalı araca arkadan çarpması neticesinde meydana geldiği ve bu kazada davacının 2918 sayılı KTK’nun 56/1-c maddesi gereği asli kusurlu olduğu sonucuna varılmıştır.

… tarafından ise davacı talebi kabul edilerek 29.000,00 TL hasar bedeli ve 14.000,00 TL değer kaybı olmak üzere toplam 43.000,00 TL tazminata karar verilirken, davalının itirazı neticesinde … tarafından kusur oranlarının tespitine yönelik bilirkişi incelemesinin yerinde olduğu ancak teminat limitinin aşılması nedeni ile … kararının kaldırılarak 29.000,00 TL hasar bedeli, 12.000,00 TL değer kaybı olmak üzere toplam 41.000,00 TL tazminata karar verilmiştir.

Ancak gerek kaza tespit tutanağında ve gerekse bilirkişi raporunda, davacının yeterli takip mesafesini korumaması nedeni ile … … plakalı araca arkadan çarptığı ve kazada kusurlu olduğu sabittir. Zira kaza tespit tutanağında davacının kazada tali kusurlu olduğu beyan edilmişken bilirkişi raporunda olayda iki kaza olduğu ve ikinci kazanın meydana gelmesinde davacının takip mesafesini korumaması nedeni ile asli kusurlu olduğu beyan edilmiştir.

Bu durumda İtiraz Hakem Heyetince, üç kişilik heyetten, kaza tutanağı ve bilirkişi raporundaki, çelişkilerin giderildiği, kazadaki kusur oranlarının belirlendiği ve davacının aracında oluşan hasar ve değer kaybı ile davalının eylemi arasında illiyet bağı olup olmadığının irdelendiği, denetime elverişli, ayrıntılı rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetli olmamıştır.

Stj. Av. Ezginur Aktaş
Av. Serhan Cantaş

Blog Yazılarımız: 47/1-A Trafik Ceza Kodu Nedir?