Denetimli Serbestlik Nedir? Denetimli Serbestlik Şartları Nelerdir?
Yazı

Denetimli Serbestlik Nedir? Denetimli Serbestlik Şartları Nelerdir?

DENETİMLİ SERBESTLİK GİRİŞ Denetimli serbestlik, şüpheli, tanık veya hükümlünün toplum içinde denetim ve takibinin yapıldığı, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı alternatif bir ceza ve infaz yöntemidir. Denetimli serbestlik, hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışların düzeltilerek, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi,...

Yakalama Nedir? Yakalama Kararı Çıkan Kişi Ne Yapmalıdır?
Yazı

Yakalama Nedir? Yakalama Kararı Çıkan Kişi Ne Yapmalıdır?

Yakalama GİRİŞ Türk Hukuku’nda yakalama bir koruma tedbiri olarak düzenlenmiştir ve geçici mahiyettedir. Yakalama, mahkeme veya hakim kararı olmaksızın suç şüphesi altında bulunan kişilerin özgürlüklerinin kısıtlanmasıdır. Yakalama, İfade Alma ve Gözaltına Alma Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde yakalamanın tanımı yapılmıştır. Buna göre: “Yakalama: Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik var olan bir tehlikenin...

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Nedir?
Yazı

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Nedir?

Hakaret Davalarında Manevi Tazminat Davası GİRİŞ Türk hukukunda hakaret suçu TCK m. 125-131 aralığında düzenlenmiştir. TCK madde 125 – “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para...

Şantaj Suçu ve Cezası Nedir? (TCK madde 107)
Yazı

Şantaj Suçu ve Cezası Nedir? (TCK madde 107)

Şantaj Suçu GİRİŞ Türk Hukukunda şantaj suçu Türk Ceza Kanunu’nun 107.  Maddesinde düzenlenmiştir. Korunması amaçlanan hukuksal yarar kişinin karar verme özgülüğüdür. Tehdit suçunun özel bir görünüm biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Şantaj suçunun varlığı için iradeyi etkilemeye objektif olarak elverişli olmalıdır. İradenin gerçekten etkilenip etkilenmediği önem arz etmez. Bu sebeple şantaj somut tehlike suçudur. TCK m....

ElKoyma Nedir? El Konulan Eşya Nasıl Alınır?
Yazı

ElKoyma Nedir? El Konulan Eşya Nasıl Alınır?

ElKoyma Nedir? GİRİŞ Elkoymanın tanımı Önleme Aramaları Yönetmeliğinin 4. maddesinde yapılmıştır. “Suçun veya tehlikelerin önlenmesi amacıyla veya suçun delili olabileceği veya müsadereye tâbi olduğu için, bir eşya üzerinde, rızası olmamasına rağmen, zilyedin tasarruf yetkisinin kaldırılması işlemini, ifade eder.” Türk Hukukunda Elkoyma, ceza olarak değil, bir koruma tedbiri olarak düzenlenmiştir. Elkoyma koruma tedbiri olarak düzenlendiğinden geçici...

Trafik Güveliğini Tehlikeye Sokma Suçu Nedir?
Yazı

Trafik Güveliğini Tehlikeye Sokma Suçu Nedir?

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Nedir? GİRİŞ Hukukumuz trafik güvenliğinin sağlanabilmesi adına idari yaptırımların yanında adli yaptırımlar da ortaya koymuştur. Korunması amaçlanan hukuksal yarar ise asıl olarak kamu güvenliğidir. Türk Ceza Kanunu’nun 179. maddesinde trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma suçu düzenlenmişken devamı 180. maddesinde ise trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma suçu düzenlenmiştir. Kanunda, trafik güvenliğini tehlikeye sokma...

Israrlı Takip Suçu Nedir? (TCK madde 123/A)
Yazı

Israrlı Takip Suçu Nedir? (TCK madde 123/A)

ISRARLI TAKİP SUÇU NEDİR?  TCK m. 123/A Israrlı Takip (1)Israrlı bir şekilde; fiziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile altı aydan iki yıla kadar...

Suçluların İadesi (Geri Verilmesi) Nedir?
Yazı

Suçluların İadesi (Geri Verilmesi) Nedir?

SUÇLULARIN İADESİ (GERİ VERİLMESİ) NEDİR? GİRİŞ Suç işledikten sonra yabancı bir ülkeye ya da ülkemize kaçan failin cezasız kalmaması, suçluların iade yoluyla teslimi ile mümkündür. Burada devletlerin birbirleriyle  karşılıklı bir yardımı söz konusudur. Bu şekilde ülkelerin suç işleyip kaçan faillere sığınak olması önlenmiş olacaktır. Suçluların iadesi, yabancı ülkede işlenen bir suç nedeniyle hakkında adli merciler...

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu (Mukavemet) Nedir?
Yazı

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu (Mukavemet) Nedir?

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU (MUKAVEMET) NEDİR? GİRİŞ Görevi yaptırmamak için direnme suçu, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanılması ile meydana gelir. Bu durum 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu m. 265’te düzenlenmektedir. Kamu görevlisinin görevini yapmasını engellemeye yönelik hareket, ister görevini yapmaya başlamasından önce ister başladıktan sonra yapılsın görevi yaptırmamak...

İyi Hal İndirimi (Takdiri İndirim) Nedir? Kravat İndirimi Nedir?
Yazı

İyi Hal İndirimi (Takdiri İndirim) Nedir? Kravat İndirimi Nedir?

TAKDİRİ İNDİRİM (İYİ HAL İNDİRİMİ) GİRİŞ  Uygulamada iyi hal indirimi olarak bilinen takdiri indirim, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 62. maddesinde düzenlenmektedir. Takdiri indirim nedenlerinin uygulanıp uygulanmayacağı konusu tamamen hakimin takdirindedir. Takdir yetkisi, hakime cezayı somut olayın özellikleri ve failin kişisel özelliklerine daha uygun hale getirme olanağı sağlamaktadır. Takdiri indirim nedenleri, kanun tarafından belirlenmeyerek hakimin...