Vekalet Sunma Dilekçesi Örneği

Vekalet sunma dilekçesi, belirli bir dosyaya vekil kaydının yapılabilmesini için ekli vekaletname uyarınca başvurulan birimden vekil kaydının istenilmesidir

ANKARA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No:2018/15019

Yukarıda dosya numarasını belirtmiş olduğumuz dosyaya ekli vekaletname uyarınca, UYAP sistemine vekil kaydımızın yapılmasını saygılarımızla diler ve isteriz. 22.08.2019

Alacaklı/Borçu Vekili
Av. Serhan CANTAŞ

Dilekçe Örnekleri:Hisse Haczi Talebi Dilekçesi