Vekalet Sunma Dilekçesi Örneği

Vekalet Sunma Dilekçesi Nedir?

Vekalet sunma dilekçesi, belirli bir dosyaya vekil kaydının yapılabilmesini için ekli vekaletname uyarınca başvurulan birimden vekil kaydının istenilmesidir.

Vekalet Sunma Dilekçesi Örneği

 

ANKARA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No:2018/15019

Yukarıda dosya numarasını belirtmiş olduğumuz dosyaya ekli vekaletname uyarınca, UYAP sistemine vekil kaydımızın yapılmasını saygılarımızla diler ve isteriz. 22.08.2019

Alacaklı/Borçu Vekili
Av. Serhan CANTAŞ

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir