İntihara Yönlendirme Suçu ve Cezası

İntihara Yönlendirme Suçu ve Cezası

GİRİŞ

İntihara yönlendirme suçu Türk Ceza Kanunu’nun 84. Maddesinde düzenlenmiştir. Türk Hukuku’na göre intihar suç değildir fakat intihara yönlendirme suç olarak kabul edilmiştir. İntihara yönlendirme içerisinde; azmettirme, teşvik etme, başkasının intiharına yardım etme şeklinde gerçekleşebilir.

İntihara Yönlendirme Suçu Nedir?

  • Madde 84- (1) Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İntihara yönlendirme, failin tamamen veya kısmen yarattığı etkiyle bir kişiyi intihar eylemini gerçekleştirmeye ikna etmesidir. İntihara yönlendirme farklı şekillerde olabilir.

Bunlar;

Azmettirme: İntihar düşüncesini hiç taşımayan kişiye yarattığı etkiyle onu intihara zorlamak veya bu düşünceyi kişide uyandırmak.

Teşvik Etme: Başkasının intihar kararına destek veren ve onu güçlendiren.

Yardım Etme: Başkasının intihar kararına yardım eden ve intiharını kolaylaştıran.

İntihar Eden Kişi Ölmediğinde Ceza Var mıdır?

Eski 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda kişinin intihar eylemi sonucu ölmesi, intihara yönlendiren kişinin ceza alması için şart konulmuştu. Kişi intihar eylemi sonucu ölürse cezaya hükmediliyordu.

5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu’nda kişinin ölmesi şartı aranmamış, intihar eden kişi vefat etmese dahi intihara yönlendiren kişi ceza almaktadır.

İntihar Eden Kişi Ölürse Ceza Artar mı?

  • Madde 84 – (2) İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İntihara yönlendirme sonucu kişinin intihar etmesi ve bunun sonucunda kişinin vefatı cezayı artırıcı bir neden olarak düzenlenmiştir. İntihara yönlendirilen kişinin intiharı ölüme sebebiyet vermezse daha az bir cezayı. Kişi intihar eylemi sonucu vefat ederse ceza daha ağır bir şekilde hükmolunmaktadır.

Alenen İntihara Yönlendirme

Kişinin başkalarını intihara alenen teşvik etmesi hali de artırıcı neden olarak düzenlenmiştir. Alenen teşvik eden kişiye daha ağır bir ceza öngörülmüştür.

  • Madde 84 – (3) Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İntihara Yönlendirme ve Kasten Öldürme

İntihara yönlendirme eylemi, kişinin yaptığı fiilin anlam ve sonuçlarını algılamayacak kişilere uygulanması veya cebir ve şiddet ile kişinin zorla intiharına neden olan kişiler kasten adam öldürme suçundan sorumlu olacaklardır. Bu şekilde intihara yönlendirme suçu işleyen kişiler kasten öldürme suçundan yargılanmaktadır.

  • Madde 84 – (4) İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar.

İntihara Yönlendirme Suçunun Cezası Nedir?

Başkasını intihara yönlendiren, azmettiren, teşvik eden veya yardım eden kişiler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi 4 yıldan 10 yıla kadar hapsi cezası ile cezalandırılır.

Başkasını intihara alenen teşvik eden kişi 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Blog Yazılarımız: KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ