Kasten Öldürme Suçunun İhmali Davranışla İşlenmesi

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi

GİRİŞ

Kasten Öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, Türk Ceza Kanunu’nun 83. Maddesinde düzenlenmiştir. Kasten insan öldürme ihmali davranış ile de işlenebilir.

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi Nedir?

  • Madde 83/1 –  Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.

Kişinin yükümlü olduğu davranışı gerçekleştirmemesi neticesinde bir suç meydana gelirse bundan sorumlu olacaktır. İhmali davranışı gerçekleştiren kişinin böyle bir sorumluluk altında kalması için kişinin gerçekleştirdiği ihmali davranış, icrai davranışa “eşdeğer” olmalıdır. Kişinin ihmali davranışı, icrai davranışa eşdeğer değilse sorumluluk doğmayacaktır.

Yasa, kişinin yükümlü olduğu davranışı gerçekleştirmemesi nedeniyle bir ölüme sebebiyet verdiği durumlarda kişiyi kasten adam öldürme suçuyla cezalandırmaktadır.

Hangi Hallerde İhmali ve İcrai Davranış Eşdeğerdir?

  • Madde 83/2-a  Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,
1.Belli bir icrai davranışta bulunması için kişinin sözleşmeden doğan bir yükümlülüğünün bulunması

Örneğin;

  • Bir doktorun ameliyatta yapması gereken bir takım işlemleri bilerek ve isteyerek yapmaması ve hastanın ölümüne neden olması.
  • Hemşirenin husumet duyduğu bir hastaya ilaç vermeyerek ölümüne neden olması.
2.Belli bir icrai davranışta bulunması için kişinin yasal düzenlemelerden doğan bir yükümlülüğünün bulunması

Örneğin;

  • Annenin bakım ve gözetimine tabi olan küçük çocuğunu ihmal ederek ölümüne sebebiyet vermesi.
3.Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili tehlikeli bir durum oluşturması
  • Madde 83/2-b – Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması,

Örneğin;

  • Kişinin trafik kazası neticesinde çarptığı kişiye yardım etmeyip olay yerinden kaçması, ve kişinin hayatını  kaybetmesi durumu.

ÖNEMLİ

Failin ihmal suretiyle öldürme suçunu işleyebilmesi için neticeyi engelleyebilecek imkanının bulunması gerekmektedir. Failin neticeyi engelleme imkanı bulunmayan durumlarda bu suç oluşmayacaktır. Fail neticeyi engelleyebilecek imkanı bulunmasına rağmen bunu gerçekleştirmiyorsa o durumda “ihmal suretiyle kasten öldürme suçu” gündeme gelecektir.

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesinin Cezası Nedir?

Belli bir yükümlülüğün ihmali ile bir kişinin ölümüne sebebiyet veren kişi hakkında, temel ceza olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 20 yıldan 25 yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine 15 yıldan 20 yıla kadar, diğer hallerde ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmonulabilir. Ceza da indirim de yapılmayabilir.

  • Madde 83/3 –  Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.

 İşkence Suçu İçin Özel Düzenleme

Madde 94/5 – İşkence suçunun ihmali davranışla işlenmesi halinde, cezada indirim uygulanmaz.

Blog Yazılarımız: Memnu Hakların İadesi Nedir?