Hisse Haczi Talebi Dilekçesi

Hisse haczi talebi, hakkında bir icra takibi başlatılan ve kesinleşen kişinin hisse senetlerine haciz işlemi uygulanması amacıyla icra dairesine yapılan bir taleptir. Hisse senedine sahip olduğu anlaşılan borçlunun bu hissesine haciz işlemi uygulanmak için de İcra Müdürlüğü’ne bir talep açılması gerekmektedir.

Hisse Haczi Talebi Dilekçesi

…………………İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No:2019/1234….

Dosyamız borçlusunun ortağı olduğu aşağıda unvanı ve adresi yazılı şirket hissesine haciz konulmasına karar verilmesini ve karar gereği işlem yapılarak ilgili kayıtlara haciz şerhinin işlenmesi için ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE müzekkere yazılmasını saygılarımızla diler ve isteriz. 02.01.2019

Alacaklı Vekili
Av. Serhan CANTAŞ

HACİZ İŞLEMİNİN UYGULANACAĞI,

ŞİRKET TİCARET UNVANI                 : (ŞİRKET TİCARET ÜNVANI)

SİCİL NO                                              : (ŞİRKET TİCARET SİCİL NO)

ADRESİ                                                 :(ŞİRKET ADRESİ)

Pratik Bilgiler: HARİCEN TAHSİL BİLDİRİM DİLEKÇESİ