Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

GİRİŞ

Kasten Yaralama Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinde düzenlenmiştir. Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar altında düzenlenen kasten yaralama suçunda korunan, bireyin fiziki ve psikolojik bütünlüğüdür. Kasten bir başkasının vücuduna acı veren veya sağlığına ya da algılama yeteneğini bozan kişi bu maddeye göre cezalandırılmaktadır.

Kasten Yaralama Suçu Nedir?

Kasten Yaralama suçu, başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmaktır. Kasten yaralama suçunda fail herkes olabilir. Fakat madde metninde failin yakınlarından birini bu suçu işlemesi artırım nedeni olarak öngörülmüştür.

 • Madde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Madde metninden “başkasının vücudu” olarak düzenlendiği için kişinin kendisine kasten verdiği yaralama eylemleri suç sayılmamaktadır.

Mağdurun vücudunda yaralamayı oluşturacak kasıtlı yapılmış her türlü eylem kasten yaralama suçunu gündeme getirecektir. Kişinin Kasıtlı olarak yapmadığı yaralama suçlarında ise “Taksirle Yaralama Suçu” gündeme gelecektir.

Örnek vermek gerekirse;

 • Kişinin kolundan sert bir şekilde tutarak yaralanmasına sebep olması,
 • Bir kişiye tokat, yumruk atmak.

Burda önemli olan olayın gerçekleşme şekli değil, mağdurda bıraktığı etkidir. Failin yaptığı hareketin çok hafif veya sert bir hareket olması farketmeksizin mağdurda oluşturduğu yaralama dikkate alınır.

Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Kasten Yaralama

Kasten yaralama fiilinin, kişinin vücudunda oluşturduğu yaralanmanın veya etkisinin “basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek” ölçüde olması halinde kişi daha az ceza alır. Failin, mağdura attığı hafif bir tokat sonucu kişinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek bir yaralanma olduğu aşikardır.

Bu maddede sayılan suçun soruşturulması “mağdurun şikayetine” bağlıdır. Mağdurun şikayetine bağlı suçlarda zamanaşımı ise “6 aydır.” Fail ve fiili öğrenme tarihinden itibaren altı ay içinde şikayette bulunulması gerekmektedir.

 • Madde 86-(2) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Kasten Yaralama Suçunun Nitelikli Halleri

1.Kasten Yaralama Suçunun Üstsoya, Altsoya, Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenmesi

Kasten yaralama suçunu fail, sayılan kişilere karşı işlemesinde alacağı ceza artmaktadır.

Madde 86 (3) Kasten yaralama suçunun; a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılmaktadır.

2.Kasten Yaralama Suçunun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi

Kasten yaralama suçunun, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı işlenmesi de artırıcı neden olarak görülmüştür. Burada beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişinin belirlenmesi gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken savunamayacak konumda olan kişinin bu durumu, yaralama eylemi sonucunda oluşması değil. Yaralama eyleminden önce var olması gerekmektedir. Mağdurun yaralama eylemi sonucunda bu duruma düşmesi bu madde kapsamında değil TCK 87 kapsamında değerlendirilip ayrı bir cezayı gündeme getirmektedir.

Kişinin savunamayacak durumda olmasını mahkeme bilirkişi raporları doğrultusunda somut olaya göre değerlendirecektir.

 • Madde 86 (3) Kasten yaralama suçunun; b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılmaktadır.

3. Kasten Yaralama Suçunun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlemesi

Kasten yaralama suçunun, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle meydana gelmesi halinde de cezada artırıcı neden olarak öngörülmüştür. Kamu Görevlisi deyiminden, kamu görevine yerine getiren kişi anlaşılacaktır. Türk Ceza Kanunu’nun 6. maddesinde kamu görevlisi deyiminden ne anlaşılması gerektiği açıklanmıştır.

 • Madde 6 (c) Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi,

Kamu görevlisinin belirlenmesinin ardından, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama suçunu işlemesi hali de cezada artırıcı neden olarak öngörülmüştür.

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılmaktadır.

4. Kasten Yaralama Suçunun Silahla İşlenmesi

Kasten yaralama suçunun silahla işlenmesi de artırıcı neden olarak düzenlenmiştir. Silah deyiminden ne anlamamız gerektiği yine Türk Ceza Kanunu’nun 6.maddesinde açıklanmıştır.

 • Madde 6 – (f) Silah deyiminden;
  1. Ateşli silahlar,
  2. Patlayıcı maddeler,
  3. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet,
  4. Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler,
  5. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik
  maddeler

Silah tanımında burada yazan kriterlere göre bir karar vermek gerekecektir. Somut olayda kullanılan aracın silah olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceği 6. madde kapsamında değerlendirilip incelenmelidir. Bunun sonucunda kişinin kullandığı aracın silah niteliği taşıdığı durumlarda cezada artırıcı neden olarak cezaya hükmolunalacaktır.

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılmaktadır.

Kasten Yaralama Suçunun Cezası Nedir?

Kasten yaralama eylemi sonucu verilecek ceza 1 yıdan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.

Kasten yaralama sonucu oluşan fiil basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek derecede bir yaralama ise 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır.

Yukarıda sayılan artırıcı nedenlerin varlığı halinde ceza yarı oranında artırılmaktadır.