Maaş Haczi Talebi Dilekçesi

Maaş haczi, İcra Müdürlüklerinde yürütülen icra takiplerinin kesinleşmesinin ardından taşınır, taşınmaz, maaş, alacaklı olduğu icra dosyasına haciz gibi takip dosyasının tahsili için yürütülen hacizlerden bir tanesidir. işinin SGK sorgulaması sonucunda bir yerde çalıştığı tespit edilen borçlunun maaşının haczi için çalıştığı kuruma bir müzekkere yazılması gerekmektedir. Bu müzekkerenin yazılması için ise İcra Müdürlüğü’ne bir maaş haczi talebi dilekçesi verilmesi gerekmektedir.

Maaş Haczi Talebi Dilekçesi

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :2019/1234

Müdürlüğünüz nezdinde bulunan, yukarıda numarasını belirttiğimiz dosya borçlusunun, ABCDE ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı işyerinde çalıştığı uyap sistemi üzerinden yaptığımız sorgulamalar sonucu anlaşılmaktadır. Maaşının haczi için çalıştığı kuruma müzekkere yazılmasını saygılarımızla diler ve isteriz.17.12.2019

ALACAKLI veya  Alacaklı Vekili
İmza

Pratik Bilgiler: İşveren İhtarname Örneği