İsim Değiştirme ve Soyadı Değiştirme Davası

İsim Değiştirme ve Soyadı Değiştirme Davası

GİRİŞ

Günümüzde git gide yaygınlaşan isim veya soyadı değişikliğinin nedenleri farklı şekilde sıralanabilir. Kişi kimliğinin en önemli sembolü olan isim ve soyadıdır. İsim veya soy ismi değiştirme hakkı, kişiye sıkı sıkıya bağlanmış bir haktır. Kişilerin toplum içinde bilinirliğini ve kişiliğini temsil eden isim ve soyadı kişilerin açacağı bir dava ile değiştirilebilir. Bu davanın ismi “isim veya soyadı değiştirme davasıdır.”

İsim Değiştirme ve Soyadı Değiştirme Davası Nedir?

İsim değiştirme ve soyadı değiştirme davası dayanağını Türk Medeni Kanunu 27. maddesinden alan ve kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hakkın kullanımını gündeme getiren bir dava türüdür. Kişi ismini değiştirebilir, isim ekletebilir, birden fazla isminin olması halinde istediğini çıkarabilmektedir.

Madde 27 – Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur. Ad değişmekle kişisel durum değişmez. Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.

İsim değiştirme davası ancak haklı sebeplerin varlığı halinde açılabilir. Türk Medeni Kanunu bunu açık bir şekilde düzenlemiştir. Fakat  haklı sebeplerden ne anlaşılması gerektiği konusunda zaman içerisinde oluşan Yargıtay içtihatları doğrultusunda haklı sebeplerin geniş yorumlanması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.

Haklı sebeplere örnek vermek gerekirse;

  • Kişinin adı veya soyadı kişinin itibarını düşürecek nitelikteyse,
  • Kişinin adı veya soyadı kişiyi dalga konusu yapıyorsa veya komikse,
  • Kişinin adı veya soyadı sosyal hayatta kişiye karşı bir olumsuzluk katıyorsa,
  • Kişinin ismini sadece resmi yerlerde kullanması, sosyal hayatında başka bir isimle tanınması,
  • Kişinin adı veya soyadı kişiye ruhsal bir travmayı hatırlatıyorsa,
  • Kişinin adı veya soyadı resmi evraklarda sıklıkla karışıklığa sebep oluyorsa,

Şeklinde sıralayabileceğimiz ve daha birçok nedenle kişi isim veya soyadını değiştirebilir. Haklı sebeplere dayanmanın geniş yorumlanması gerekeceği verdiğimiz örneklerle de görülebileceği gibi Yargıtay’ın birçok içtihadında da görülebilir.

İsim veya soyadı değişikliği kişinin diğer kişisel durumlarından hiçbirinde değişiklik meydana getirmez. İkinci fıkrada düzenlenen bu durum kişinin isim değişme hakkı yalnızca ismin değişikliği olarak anlaşılmalıdır. Kişinin medeni hali, doğum yeri, nüfusa kayıtlı olduğu yer vb. durumlar ismin değişmesiyle değişmez.

İsim veya Soyadı Değiştirme Davası Kime Karşı Açılır?

İsim veya soy isim değiştirme davası “Nüfus İdaresi Müdürlüğü’ne” karşı açılır. Genellikle yapılan hata davalı olarak anne ve babanın gösterilmesidir. Fakat husumet Nüfus Müdürlüğü’ne yöneltilmelidir.

İsim veya Soyadı Değiştirme Davasını Kimler Açabilir?

İsim değiştirme davasını yalnızca ismini değiştirmek isteyen kişi bu davayı açabilir. Özel yetkili vekaletname verdiği avukat da bu davayı açabilir.

İsim Değişikliği Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

İsim Değişikliği davasında yetkili mahkeme isim değiştirecek kişinin “ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi” yetkilidir.

İsim değişikliği davasında görevli mahkeme “Asliye Hukuk Mahkemeleridir.”

Örnek vermek gerekirse; Kırıkkale’de ikamet eden birisi isim değiştirme davası açmak istediğinde Görevli ve Yetkili Mahkeme: “Kırıkkale Asliye Hukuk Mahkemeleridir.”

İsim veya Soyadı Değiştirme Davası Ne Kadar Sürer?

İsim değiştirme davası gerekli evrakların ve tanıkların hızlı dinlenmesi halinde en uzun “5 ay” sürmektedir. Tabi yargılamanın yapıldığı mahkemeye göre değişiklik gösterebilmektedir.

İsim veya Soyadı Değiştirme Davasının Sonucu Nedir?

İsim değiştirme davasını başvuran kişinin bu dava sonucunda yalnızca ismi veya soy ismi değişebilir. Kişinin medeni hali, doğum yeri, nüfusa kayıtlı olduğu yer vb. bilgiler değişmemektedir. Dava sonucunda isim ekletmesi, değiştirmesi veya çıkarması hallerinden biri gerçekleştiğinde kişi artık yeni durumuyla normal yaşantısına devam eder. Resmi yerlerde artık bu bilgileri vermekle yükümlü hale gelir.

Evlilik birliği içinde erkeğin soyadı değiştirdiği durumlarda, kadının soyadı da kendiliğinden değişir. Aynı şekilde evlilik birliğinden olan çocukları ve evlatlıklarının soyadı da kendiliğinden değişir.

İsim veya soyadı değiştirme davası sonucunda talebi kabul edilen davacının ismi veya soy ismi mahkeme tarafından gazetede ilan ettirilir. Ayrıca kişilerin başvuru yapmaksızın mahkeme re’sen Nüfus müdürlüğüne durumu ve gerekli işlemleri yapması gerektiğini bildirir.

Blog Yazılarımız: Hakaret İçeren Tezahürat Suçu

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir