Kategori: İş Hukuku

Anasayfa/İş Hukuku

3

Nis

Dünyada ve ülkemizde hızlı bir şekilde yayılmakta olan ve herkes için oldukça endişe verici bir düzeye ulaşan Corona virüsü iş hukuku açısından da oldukça önem arz etmektedir. Corona Virüs nedeniyle evden çalışma, mücbir sebep nedeni ile iş akdi feshi, işçiye ücretli veya ücretsiz izin verilmesi, kısa çalışma ödeneği gibi birçok konu karşımıza çıkmaktadır. İş Sağlığı …

28

Şub

Kıdem tazminatı, yasada belirtilen çalışma süresini dolduran işçinin, yasada belirtilen durumlardan biriyle iş sözleşmesinin sonlanması sonucu olarak işverence işçiye ödenmesi gereken bir tazminat kalemidir. İstifa, kendi isteğiyle işten veya bir hizmetten ayrılma anlamına gelmektedir. Yürürlükte bulunan yasa hükümleri gereğince işyerinden kendi özgür iradesi sonucu ayrılan yani istifa eden işçinin kıdem tazminatı alma hakkı bulunmamaktadır. Fakat …

21

Ara

İş hukukundan doğan davalardan önce arabulucuya başvuru şartı, dava şartıdır. Arabulucuya başvurmadan İş Mahkemesinde açılacak davalar usulden reddedilecektir. Bu nedenle iş mahkemesinde bir dava açmadan önce arabulucuya başvurmak gerekmektedir. Arabulucuya başvururken doldurmanız gereken bir form bulunmaktadır. Asıl davada yetkili mahkeme neresi ise yetkili arabulucu da orasıdır. ARABULUCULUK BAŞVURU BİLGİ FORMU BAŞVURUCUNUN; Adı ve Soyadı T.C. …

14

Ara

İşe iade davası, işçinin işveren tarafından işten çıkarılmasının ardından, söz konusu işten çıkarmanın geçersiz olduğu ve haklı bir nedene dayanmadığını düşündüğü durumlarda açtığı "tespit davasıdır." İşe iade davasının bir tespit davası olması, işten çıkarmanın tespitini gerektirmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 21. maddesi işe iade davasını düzenlemektedir. İş Kanunu 21. madde:"İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen …