İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi? İstifa Eden İşçinin Hakları
Yazı

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi? İstifa Eden İşçinin Hakları

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi? İstifa Eden İşçinin Hakları GİRİŞ Kıdem tazminatı, yasada belirtilen çalışma süresini dolduran işçinin, yasada belirtilen durumlardan biriyle iş sözleşmesinin sonlanması sonucu olarak işverence işçiye ödenmesi gereken bir tazminat kalemidir. İstifa, kendi isteğiyle işten veya bir hizmetten ayrılma anlamına gelmektedir. İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir Mi? Yürürlükte bulunan...

İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Formu
Yazı

İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Formu

İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Nedir? İş hukukundan doğan davalardan önce arabulucuya başvuru şartı, dava şartıdır. Arabulucuya başvurmadan İş Mahkemesinde açılacak davalar usulden reddedilecektir. Bu nedenle iş mahkemesinde bir dava açmadan önce arabulucuya başvurmak gerekmektedir. Arabulucuya başvururken doldurmanız gereken bir form bulunmaktadır. Asıl davada yetkili mahkeme neresi ise yetkili arabulucu da orasıdır. İş Uyuşmazlıklarında Dava...

İşe İade(Dönüş) Davası
Yazı

İşe İade(Dönüş) Davası

İşe İade(Dönüş) Davası Nedir? İşe iade davası, işçinin işveren tarafından işten çıkarılmasının ardından, söz konusu işten çıkarmanın geçersiz olduğu ve haklı bir nedene dayanmadığını düşündüğü durumlarda açtığı “tespit davasıdır.” İşe iade davasının bir tespit davası olması, işten çıkarmanın tespitini gerektirmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi işe iade davasını düzenlemektedir. İş Kanunu 21. madde:“İşverence geçerli...

  • 1
  • 2