SGK İşten Çıkış Kodları – SGK İşten Çıkarma Kodları

İşten Çıkış Kodu

İşten Çıkış ve Fesih Nedenleri

Kıdem Tazminatıİhbar Tazminatıİşsizlik Maaşı
1Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
4Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8Emeklilik (yaşlılık) veye toptan ödeme nedeniyle
9Malulen emeklilik nedeniyle
10Ölüm
11İş kazası sonucu ölüm
12Askerlik
13Kadın işçinin evlenmesi
14Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15Toplu işçi çıkarma
16Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17İşyerinin kapanması
18İşin sona ermesi
19Mevsim bitimi  (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
20Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21Statü değişikliği
22Diğer nedenler
23İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih
26Disiplin Kurulu kararı ile Fesih
27İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
30Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
324046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi
33Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
356495 SK nedeniyle devlet memurluğuna geçenler
36KHK ile işyerinin kapatılması
37KHK ile kamu görevinden çıkarma
38Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma
39696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış
41Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler: SGK tarafından değişik gerekçeler nedeniyle  işten ayrılışları re’sen düzenlenenler için seçilecek koddur.
42İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
43İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
44İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
45İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
46İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
47İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
48İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
49İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
50İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.
İşverenin, bildirim yapılan işten çıkış kodunu, işçinin çıkış tarihinden itibaren sonraki 10 gün içinde düzeltme imkanı mevcuttur.

Kıdem Tazminatı Hakkı Kazandıran Kodlar Hangileridir?

 • Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi (Kod 4)
 • Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi (Kod 5)
 • Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle (Kod 8)
 • Malulen emeklilik nedeniyle (Kod 9)
 • Ölüm (Kod 10)
 • İş kazası sonucu ölüm (Kod 11)
 • Askerlik (Kod 12)
 • Kadın işçinin evlenmesi (Kod 13)
 • Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması (Kod 14)
 • Toplu işçi çıkarma (Kod 15)
 • İşyerinin kapanması (Kod 17)
 • İşin sona ermesi (Kod 18)
 • İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih (Kod 23)
 • İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih (Kod 24)
 • İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih (Kod 25)
 • İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih (Kod 27)
 • İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih (Kod 28)
 • Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih (Kod 31)
 • 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih (Kod 32)
 • Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi (Kod 33)
 • İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih (Kod 34)
 • 6495 SK. Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş (Kod 35)
 • 696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış (Kod 40)

İhbar Tazminatı Hakkı Kazandıran Kodlar Hangileridir?

 • Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi (Kod 4)
 • Toplu işçi çıkarma (Kod 15)
 • İşyerinin kapanması (Kod 17)
 • İşin sona ermesi (Kod 18)
 • Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih (Kod 31)
 • 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih (Kod 32)
 • İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih (Kod 34)
 • 696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış (Kod 40)

İşsizlik Maaşı Hakkı Kazandıran Kodlar Hangileridir?

 • Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi (Kod 4)
 • Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi (Kod 5)
 • Toplu işçi çıkarma (Kod 15)
 • İşyerinin kapanması (Kod 17)
 • İşin sona ermesi (Kod 18)
 • İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih (Kod 23)
 • İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih (Kod 24)
 • İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih (Kod 25)
 • İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih (Kod 27)
 • İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih (Kod 28)
 • Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih (Kod 31)
 • 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih (Kod 32)
 • Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi (Kod 33)
 • İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih (Kod 34
 • 696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış (Kod 40)

Pandemi Sürecinde İşten Çıkış Yasağı Kapsamına Girmeyen SGK İşten Çıkış Kodları

 • Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (Kod 2)
 • Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) (Kod 3)
 • Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi (Kod 5)
 • Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle (Kod 8)
 • Malulen emeklilik nedeniyle (Kod 9)
 • Ölüm (Kod 10)
 • İş kazası sonucu ölüm (Kod 11)
 • Askerlik (Kod 12)
 • Kadın işçinin evlenmesi (Kod 13)
 • Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması (Kod 14)
 • Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli (Kod 16)
 • İşyerinin kapanması (Kod 17)
 • İşin sona ermesi (Kod 18)
 • Mevsim bitimi (Kod 19)
 • Kampanya bitimi (Kod 20)
 • Statü değişikliği (Kod 21)
 • İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih (Kod 23)
 • İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih (Kod 24)
 • İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih (Kod 25)
 • İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih (Kod 29)
 • Vize süresinin bitimi (Kod 30)
 • Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi (Kod 33)
 • 6495 sayılı Kanun nedeniyle Devlet memurluğuna geçenler (Kod 35)
 • KHK ile işyerinin kapatılması (Kod 36)
 • KHK ile kamu görevinden çıkarma (Kod 37)
 • Doğum nedeniyle işten ayrılma (Kod 38)
 • 696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçiş (Kod 39)
 • 696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış (Kod 40)
 • SGK tarafından re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler (Kod 41)
 • İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması (Kod 42)
 • İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması. (Kod 43)
 • İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması (Kod 44)
 • İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması (Kod 45)
 • İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. (Kod 46)
 • İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi. (Kod 47)
 •  İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi (Kod 48)
 • İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi (Kod 49)
 • İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması. (Kod 50)

Blog Yazılarımız: İşçinin Rekabet Etme Yasağı Nedir?

Stj. Av. Altuğ Eliri
Av. Serhan Cantaş