Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi (İİK madde 89/1)

BAKIRKÖY 11. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No:2022/495

BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE

İTİRAZ EDEN

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS                 : …………………………………………….. LTD. ŞTİ.

VEKİLİ                                 : Av. Serhan CANTAŞ

ALACAKLI                          : ……………………………………………… LTD. ŞTİ.

VEKİLİ                                 : Av. Murat….

BORÇLULAR                      : ……………………………………………… A.Ş.

KONU                                    : 84.887,90 TL bedelli birinci haciz ihbarnamesinin tamamına itirazımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR                :

Yukarıda numarası yazılı müdürlüğünüz dosyasında tarafımıza İİK m.89/1 uyarınca Birinci Haciz İhbarnamesi gönderilmiştir. Tarafımıza gönderilen birinci haciz ihbarnamesini ………………. tarihinde tebliğ almakla gönderilen birinci haciz ihbarnamesine süresi içinde  itirazlarımızı sunuyoruz.

Yukarıda numarası yazılı müdürlüğünüz dosyasında borçlu bulunan tarafın şirketimizde hiçbir hak ve alacağı bulunmamaktadır. Hatta borçlu şirketin tarafımıza da borcu bulunmaktadır. İşbu sebeple tarafıma tebliğ edilen 84.887,90 TL’lik birinci haciz ihbarnamesinin tamamına itiraz ediyoruz.

TALEP ve SONUÇ           : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle yasal süresi içinde birinci haciz ihbarnamesine yapmış olduğumuz itirazlarımın kabulüne karar verilmesini saygılarımızla diler ve isteriz. 23.10.2023

………………………….. LTD. ŞTİ.
Vekili
Av. Serhan CANTAŞ

Dilekçe Örnekleri: Hisse Haczi Talebi Dilekçesi