Sebepsiz Zenginleşme Davası Nedir?
Yazı

Sebepsiz Zenginleşme Davası Nedir?

Sebepsiz Zenginleşme Davası Nedir? GİRİŞ Türk Borçlar Kanunu’nda 3 farklı borç doğuran olay vardır. Sözleşme, haksız fiil ve konumuz olan sebepsiz zenginleşme. Sebepsiz zenginleşme hükümleri Türk Borçlar Kanunu 77-82. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Sebepsiz zenginleşme temel olarak herhangi bir haklı sebep olmaksızın, örneğin diğer borç doğuran sebeplerden sözleşme veya haksız fiil, bir başkasının malvarlığı veya emeğinden...

Erken Tahliye Nedeniyle Kira Kaybı Alacağı Davası
Yazı

Erken Tahliye Nedeniyle Kira Kaybı Alacağı Davası

Erken Tahliye Nedeniyle Kira Kaybı Alacağı Davası GİRİŞ Günümüzde birçok kiracı-kiraya veren ilişkisinde erken tahliye gündeme gelmektedir. Genel anlamı ile erken tahliye, kira sözleşmesinin bitim tarihinden önce kiracının söz konusu taşınmazı terk etmesidir. Kiracının evi erken tahliye etmesi nedeniyle kiraya veren bir gelir kaybı yaşayabilir. Bu gelir kaybını kiracıdan bazı şartların oluşmasına bağlı olarak talep...

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri
Yazı

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri GİRİŞ Kira sözleşmeleri Türk Borçlar Kanunu’nun 299 ve 378. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanun koyucu kira sözleşmelerini üç başlık altında düzenlenmiştir. Bunlar “Genel Hükümler” “Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları” ve “Ürün Kirası”dır. Kanun koyucu, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerini ise 339 ve 356. maddeler arasında düzenlemiştir. Konut ve çatılı işyeri...

Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızası
Yazı

Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızası

Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızası GİRİŞ Kefalet Sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu’nun 581. maddesinde şu şekilde açıklanmıştır: “Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir.” Kefalet sözleşmesinin yasadaki tanımından yola çıkarsak kefalet sözleşmesinin ortaya çıkması için gereken unsurları şu şekilde sıralayabiliriz; Kefalet sözleşmesi, kefil ile alacaklı arasında yapılan bir...