Evlat Edinme ve Koruyucu Aile Nedir?
Yazı

Evlat Edinme ve Koruyucu Aile Nedir?

KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİ VE KORUYUCU AİLE GİRİŞ  Küçüğün evlat edinilmesi Türk Medeni Kanunu’nun 305-312 maddelerinde düzenlenen, mahkeme kararıyla neticelenen bir süreç iken, koruyucu ailelik Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 24. maddesi ve Koruyucu Aile Yönetmeliği kapsamında kuruluş bakımına alternatif koruma altındaki çocukların aile yanında bakımlarına yönelik süreli ve geçici bir hizmet yöntemidir. KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİ Evlat edinme...

Evlenmenin İptali Davası ve Şartları Nelerdir?
Yazı

Evlenmenin İptali Davası ve Şartları Nelerdir?

EVLENMENİN İPTALİ DAVASI VE ŞARTLARI GİRİŞ Evlenme, Türk Medeni Kanunu açısından karşı cinsten iki insanın evlendirmeye yetkili memur önünde karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarını açıklaması ile oluşur. Boşanma hukuken geçerli olan bir evliliğin kanundaki şartların gerçekleşmesi halinde mahkeme kararı ile sona erdirilmesini ifade etmekteyken; evlenmenin butlanı kanun tarafından aranan geçerlilik koşullarını taşımayan bir evliliğin...

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?
Yazı

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI GİRİŞ 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma davası iki şekilde açılabilecektir: Anlaşmalı Boşanma Davası Çekişmeli Boşanma Davası Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin boşanmanın tüm sonuçları hakkında özgür iradeleriyle anlaşarak evlilik birliliğini sona erdirmek üzere açtığı boşanma davasıdır. Çekişmeli boşanma davası, boşanmada hangi tarafın kusurlu olduğu, maddi ve manevi tazminat, nafaka, velayet ve...

Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurma
Yazı

Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurma

ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ GİRİŞ Çocuk, ergin olmayan ve 18 yaşını tamamlamamış kişileri kapsamaktadır. Çocuğun velayet hakkının anne veya babadan birine bırakılması halinde, velayet hakkı verilmeyen tarafın, çocukla nasıl ve ne şekilde kişisel ilişki kuracağı mahkeme belirlenir. Türk Medeni Kanunu’nun 182. Maddesinde de mahkemenin ana ve babanın boşanma veya ayrılığa kararını verirken,...

Nafaka Davası Nedir? Nafaka Davası Nasıl Açılır?
Yazı

Nafaka Davası Nedir? Nafaka Davası Nasıl Açılır?

NAFAKA DAVASI  GİRİŞ Nafaka davası, boşanma nedeniyle, eşlerin birbirlerine ve çocuklarına yardım yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla açılan davadır. Boşanma davasında da nafaka talebinde bulunulabileceği gibi, boşanma davasından ayrı olarak nafaka davası açılabilmesi de mümkündür. NAFAKA ÇEŞİTLERİ Türk Medeni Kanunu’nda dört çeşit nafaka düzenlenmiştir: 1. Tedbir Nafakası Bu nafaka türünün en önemli özelliği geçici nitelikte bir...

Ziynet Eşyası Davası, Düğün Takısı Davası Nedir?
Yazı

Ziynet Eşyası Davası, Düğün Takısı Davası Nedir?

ZİYNET EŞYASI DAVASI  GİRİŞ Genellikle kadınların taktıkları altın, gümüş türünden süs eşyalarına ziynet denilmektedir. Edinilmiş mallara katılma rejimine göre evlilik birliğinin devamı süresince eşlerden her birinin gerek kişisel malları gerek edinilmiş malları üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarrufta bulunma hakları kendilerine aittir. Bu sebeple eşlerin ziynet eşyaları üzerinde de yönetim, yararlanma ve tasarrufta bulunma hakları kendilerine...

Katılma Alacağı Davası, Katkı Payı Alacağı ve Değer Artış Payı
Yazı

Katılma Alacağı Davası, Katkı Payı Alacağı ve Değer Artış Payı

KATILMA ALACAĞI DAVASI, KATKI PAYI ALACAĞI VE DEĞER ARTIŞ PAYI GİRİŞ Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası sonucunda verilen boşanma kararı kesinleştikten sonra boşanan taraflar arasında mal paylaşımı davası görülür. Tarafların mal paylaşımı davası ile aşağıda sayılan üç talepte bulunması mümkündür. Katılma Alacağı, Katkı Payı Alacağı, Değer Artış Payı Alacağı Boşanmada mal paylaşımı, tarafların evlilik birliği...

Uzaklaştırma Kararı Nedir? Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?
Yazı

Uzaklaştırma Kararı Nedir? Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

UZAKLAŞTIRMA KARARI NEDİR? GİRİŞ Aile, toplum için en önemli sosyal kurumlardan biridir ve bilinen bütün toplumlarda da muhakkak bir şekilde bulunan bir kurumdur. Aile içi şiddet ise hem toplumun temeli kabul edilen aile birliğini temelden sarsmakta hem de bu ortamda yetişen bireylerin toplumda faydalı, sağlıklı birer birey olmalarının önüne geçmektedir. Şiddet bedensel yönde zarar verici...

Mal Rejimi Davası Nedir? Edinilmiş Mal Davası Nedir?
Yazı

Mal Rejimi Davası Nedir? Edinilmiş Mal Davası Nedir?

MAL REJİMİ DAVASI GİRİŞ Eşlerin evliliğin öncesinde ve sonrasında edindikleri mallar üzerindeki hak ve yükümlülüklerinin, boşanmadan sonraki süreçte tasfiye edilmesine ilişkin kurallara mal rejimi denmektedir.  Mal rejimi, eşlere ait malların yönetimini, mallar üzerindeki haklarını ve borçlarının sorumluluğu düzenlemektedir. Eşler arasındaki mali ilişkilerin evlilik birliği süresince veya bu birliğin sonlanması halinde hukuken nasıl olacağı mal rejimi...

Boşanma Davası Nedir?
Yazı

Boşanma Davası Nedir?

BOŞANMA DAVASI NEDİR? GİRİŞ Boşanma, dava yoluyla ancak mahkeme kararı ile gerçekleşir. Boşanma nedeni gerçekleştiği takdirde, dava hakkı olan eş mahkemeye başvurarak boşanmayı talep edebilecektir. Ancak belirtmek gerekir ki boşanma sebebi davanın açılmasından önce gerçekleşmiş olmalıdır, dava açıldıktan sonra gerçekleşen boşanma sebebi ancak yeni bir boşanma davasına konu olabilecektir.  Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli boşanma...