TAKBİS Talebi (Taşınmaz Haczi Talebi)

TAKBİS, açılım olarak takdiyat bilgisi sorma talebidir. Kesinleşen bir icra takibi sonrasında borçluya karşı haciz işlemlerinin devamı için söz konusu İcra Müdürlüğü’ne talepte bulunmak gerekmektedir. Bu talepler kişinin üzerine kayıtlı bulunan farklı değerler için olabilir. TAKBİS talebi de bunlardan birini oluşturur. TAKBİS talebi genel olarak kişinin üzerinde bulunan taşınmaz malların haczi için bulunulan taleptir.

TAKBİS Talebi Dilekçe Örneği

……….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :2019/1234…

Müdürlüğünüz nezdinde bulunan, yukarıda numarasını belirttiğimiz dosya borçlusunun üzerine kayıtlı taşınmazın olup olmadığının TAKBİS’ten tespitine, tespiti halinde üzerine haciz konması için ilgili tapu müdürlüğüne haciz müzekkeresi yazılmasına karar verilmesini talep ederiz. 06.01.2020

ALACAKLI VEKİLİ
Av. Serhan CANTAŞ

Pratik Bilgiler: Hisse Senedi Müzekkeresi