Hisse Senedi Müzekkeresi Nedir?

Hisse senedi müzekkeresi, bir borçlu aleyhine icra takibi başlatılması ve kesinleşmesinin ardından, borçlu yanın tespit edilen birçok mal varlığına haciz işlemi uygulanabilir. Bunlardan birisi de hisse senedi haczidir. Hisse senedi tespit edilen borçlunun hisse senedine haciz uygulanması için İcra Müdürlüğü’ne talep açılabilir. (HİSSE SENEDİ HACZİ TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ) Hisse senedi haczi talebi gönderilmesinin ardından İcra Müdürlüğü söz konusu hisse haczi için Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne bir müzekkere gönderir.

Hisse Senedi Müzekkeresi Örneği

T.C.
ANKARA

……..İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2019/1234…

ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ALACAKLI                         : Alacaklı Adı Soyadı veya Şirket ise Ünvanı

VEKİLİ                               : Av. Serhan CANTAŞ

ADRESİ                             : Yaşam Cad. Neoroma Plaza No:13/65-66 Söğütözü/ANKARA

BORÇLU                            : Borçlu Adı Soyadı

BORÇ MİKTARI                  : 1.000,00 TL

Yukarıda alacaklı ve borçlusu belirtilen icra takibi ile ilgili olarak; Yukarıda kimliği kayıtlı borçlunun aşağıda bilgileri bulunan şirketin ortağı (yönetim kurulu üyesi ) olduğu tespit edilmiştir. Borç miktarını geçmemek üzere borçluya ait şirket hissesine haciz konulmasına karar verilmiştir.

Karar gereği işlem yapılarak ilgili kayıtlara haciz şerhinin işlenmesi ile neticeden dosyasına bilgi verilmesi arz/rica olunur.

İCRA MÜDÜRÜ
İmza

HACİZ İŞLEMİNİN UYGULANACAĞI,

ŞİRKET TİCARET UNVANI                     : Borçlu Hissesi Olan Şirket Ünvanı

SİCİL NO                                                 : Şirket Sicil No

ADRESİ                                                   : Şirket Adresi

Dilekçe Örnekleri: Banka Hesap Haczi Talebi Dilekçesi