Alacaklı Olduğu İcra Dosyasına Haciz Talebi

Alacaklı olduğu icra dosyasına haciz talebi, icra takibinin kesinleşmesinin ardından kişinin uyap üzerinden yapılan sorgulamasında farklı mal varlıkları görünmektedir. Bunlardan birisi de kişinin alacaklı olduğu icra dosyasıdır. Dosya borçlusunun başka bir icra dosyasında alacaklı tarafta bulunmasıdır. Başka bir icra dosyasında alacaklı olarak bulunan dosya borçlusuna karşı borcun tahsili için o icra dosyasına müzekkere yazılması söz konusu İcra Müdürlüğü’nden istenebilir. Bu da alacaklı olduğu icra dosyasına haciz talebini gündeme getirir.

Alacaklı Olduğu İcra Dosyasına Haciz Talebi Dilekçesi

………….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Dosya No:2019/1234…

Yukarıda dosya numarasını belirtmiş olduğumuz dosya borçlusunun uyap sisteminde görünen alacaklı olduğu icra dosyasına haciz işleminin uygulanarak gerekli müdürlüğe müzekkere yazılmasını saygılarımızla diler ve isteriz. 26.08.2019

Alacaklı Vekili
Av. Serhan CANTAŞ

Pratik Bilgiler: TAKBİS TALEBİ