Maaş Haczi Müzekkeresi

Maaş haczi müzekkeresi, Borçlu kişilere karşı yapılan icra takiplerinin kesinleşmesinin ardından alacaklı yanın, alacağını tahsil etmek amacıyla başvurduğu haciz yollarından birisi olan maaş haczinde borçlu yanın çalıştığı kuruma gönderilen bir bildirim kağıdıdır. Borçlunun maaşına haciz konulması için öncelikle alacaklı tarafın İcra Dairesi’ne bir maaş haczi talebi ile başvurması gerekmektedir. (Maaş Haczi Talebi Dilekçesi)

Bu maaş haczi dilekçesinin ardından İcra Müdürlüğü borçlunun çalıştığı kuruma bu müzekkereyi göndermesi gerekmektedir. Fakat uygulamada bu böyle olmamakta müzekkereyi de yine alacaklı taraf hazırlayıp İcra Müdürlüğü yoluyla kişi kurumuna tebliğ ettirmektedir.

Maaş Haczi Müzekkeresi

 T.C.

ANKARA

…….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2019/123..

(Borçlunun Çalıştığı Kurum Ünvanı Yazılacak)

Borçlunun Çalıştığı Kurum Adresi Yazılacak

ALACAKLI            :  Alacaklı Adı Soyadı

VEKİLİ                   :  Av. Serhan CANTAŞ

BORÇLU               :  Borçlu Adı Soyadı (T.C. Kimlik No:……)

MİKTAR                               : …….TLTOPLAM

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı borçlunun iş bu borcu nedeni ile İcra ve İflas Kanunu’nun 83. maddesi gereğince almakta olduğu maaşının ¼’ü ile  borçluya ödenecek her türlü tazminat,yardım ve ikramiyelerin, döner sermaye ödenekleri ile diğer tüm ek ödeneklerinin tamamına  borç bitinceye kadar haczine karar verilmiştir.

Verilen bu karar gereğince;

Borçlunun maaşının İcra ve İflas Kanunu’nun 355. maddesi gereğince ¼’ünün ve  borçluya ödenecek her türlü tazminat, yardım ve ikramiyelerin, döner sermaye ödenekleri ile diğer tüm ek ödeneklerinin haczine, haczin tatbik edildiğinin, borçlunun maaş veya ücret miktarının 7 gün içerisinde bildirilmesi, borçlunun maaşında başkaca haciz varsa bu dosyamız için ne zaman sıra geleceğinin yine aynı süre içerisinde bildirilmesi, yapılan kesintilerin kesintiyi takip eden 7 gün içerisinde müdürlüğümüze intikalinin sağlanması,

Adı geçenin maaş ve ücretinde değişiklik olması halinde ya da başka bir yere atanması veya görevine son verilmesi halinde bu durumun da derhal müdürlüğümüze bildirilmesi,

Yukarıda belirtilen hususlara riayet edilmediği takdirde İ.İ.K.’nun 356. maddesi gereğince ayrıca mahkemeden hüküm alınmadan ilgili birim amirinin maaş veya sair mallarından kesmedikleri miktar kadar tahsili yoluna gidileceği ve İ.İ.K.’nun 357. maddesi gereğince Cumhuriyet Başsavcılığı’nca doğrudan ceza takibatının yapılacağının bilinmesi, yazımız doğrultusunda işlem yapılması ile 7 gün içerisinde cevap verilmesi rica olunur.

  İcra Müdür Y.
İmza

……..İCRA MÜD.
EMANET KASA HESAP IBAN NO:
TR…00001…

Dilekçe Örnekleri: Maaş Haczi Talebi Dilekçesi