Katılma Talebi Dilekçesi

Ceza mahkemelerinde görülmekte olan davalar için söz konusu olaydan zarar gören kişiler yani müştekiler yargılama aşamasında davaya katılmak istediklerini belirtmeleri halinde katılan sıfatına haiz olurlar. Katılma talebi ise bir dilekçe ile yapılmaktadır.

………………………………….CEZA MAHKEMESİ’NE

Dosya No:2019/1234..

KATILMA TALEBİNDE BULUNAN              : Adı Soyadı

VEKİLİ                                                         : Av.Serhan CANTAŞ

KONU                                                          : Katılma Talebimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil …………., yargılaması devam eden davada suçtan zarar gören konumundadır.

(AÇIKLAMALAR)

(OLAYIN ÖZETİ)

Bu itibarla, müvekkilin suçtan zarar gören sıfatıyla bulunduğu işbu davaya katılma talebimizin kabulüne karar verilmesini saygılarımızla diler ve isteriz.

Katılma Talebinde Bulunan,
Adı Soyadı
Vekili
Av.Serhan CANTAŞ

Pratik Bilgiler: ALACAKLI OLDUĞU İCRA DOSYASINA HACİZ TALEBİ