Stajyer Avukat Muvafakatname Örneği
Yazı

Stajyer Avukat Muvafakatname Örneği

Muvafakatname Nedir? Stajyer avukatlar, yanında staj yaptığı avukatın işleri ile alakalı işlem yapabilmeleri için muvafakatnameye ihtiyaç duyarlar. Yanında staj yapan avukatın imza altına alacağı muvafakatname ile mahkeme, icra müdürlükleri vb. birçok yerde avukatın işlerini yürütebilirler. Avukatlar arasında verilen yetki belgesinin stajyere verilen hali olarak da isimlendirilebilir. Muvafakatnameye baro pulu yapıştırılması gerekmemektedir. Bu nedenle avukatın imza...

103 Davetiyesi Dilekçe Örneği
Yazı

103 Davetiyesi Dilekçe Örneği

103 Davetiyesi Nedir? Borçlunun taşınır veya taşınmazına haciz konulabilir. Konulan haciz kişinin yokluğunda gerçekleşmişse, konulan haczin kişiye haber verilmesi gerekmektedir. İşte bu haber verme işlemi İcra İflas Kanunu’nda 103. maddede düzenlenmiştir. Bu nedenle uygulamada çıkarılan tebligatlara da 103 davetiyesi ismi verilmiştir. 103 davetiyesi tebliğ edilen kişiye 3 gün içerisinde beyanlarını sunması için süre verilecektir. 3...

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi
Yazı

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi

Adli Kontrol Kararı Nedir? Tutuklama kararı verilebilecek kişiye, belirli şüphenin varlığına ve kişi nezdinde oluşan bazı şartların birleşmesi halinde bir tedbir olarak adli kontrol kararı verilebilir. CMK Madde 109-Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, 100 üncü maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilir. Adli Kontrole İtiraz Dilekçesi  ...

Mehil Vesikası Talebi Dilekçe Örneği
Yazı

Mehil Vesikası Talebi Dilekçe Örneği

Mehil Vesikası Nedir? Bir mahkeme ilamının icra takibine konulması için kesinleşmesi her durum ve koşulda şart değildir. Hatta bazı istisnalar dışında mahkeme kararları kesinleşmeden ilamlı icraya konu olabilmektedir. Bu icra takibinin borçlusu henüz dosya mahkeme ilamı kesinleşmeden ödeme yapmak istemeyebilir. Alacaklı tarafın yaptığı icra takibi sırasında bunu ifa etmek istemeyen borçlu üst mahkemede olan dosyasına...

Maaş Haczi Müzekkeresi
Yazı

Maaş Haczi Müzekkeresi

Maaş Haczi Müzekkeresi Nedir? Maaş haczi müzekkeresi, Borçlu kişilere karşı yapılan icra takiplerinin kesinleşmesinin ardından alacaklı yanın, alacağını tahsil etmek amacıyla başvurduğu haciz yollarından birisi olan maaş haczinde borçlu yanın çalıştığı kuruma gönderilen bir bildirim kağıdıdır. Borçlunun maaşına haciz konulması için öncelikle alacaklı tarafın İcra Dairesi’ne bir maaş haczi talebi ile başvurması gerekmektedir. (Maaş Haczi...

Tebligat Kanunu m.35’e göre Tebliğ Talebi
Yazı

Tebligat Kanunu m.35’e göre Tebliğ Talebi

Tebligat Kanunu Madde 35 Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen Tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır. Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakınbir nüshası...

Maaş Haczi Talebi Dilekçesi
Yazı

Maaş Haczi Talebi Dilekçesi

Maaş Haczi Nedir? İcra Müdürlüklerinde yürütülen icra takiplerinin kesinleşmesinin ardından taşınır, taşınmaz, maaş, alacaklı olduğu icra dosyasına haciz gibi takip dosyasının tahsili için yürütülen hacizlerden bir tanesi de maaş haczidir. Kişinin SGK sorgulaması sonucunda bir yerde çalıştığı tespit edilen borçlunun maaşının haczi için çalıştığı kuruma bir müzekkere yazılması gerekmektedir. Bu müzekkerenin yazılması için ise İcra...

İşveren İhtarname Örneği
Yazı

İşveren İhtarname Örneği

İşveren İhtarname Örneği Şahıs veya şirket farketmeksizin bünyesinde işçi çalıştıran kişiler işveren sıfatına haizdirler. İşverenler bazı durumların varlığı halinde işçilerine ihtar çekmekle yükümlüdürler. İşveren ihtar vb. yükümlülüklerini ihlal ettikleri durumlarda haklı konumunda bulunmalarına karşın yüklü tazminat ödemek veya farklı olumsuzluklarla karşılaşabilmektedirler. İşveren haklı hallerin varlığı halinde noter tarafından yapacakları ihtarnamelerle kendilerini güvence altına alabilmektedirler. İş...

Avukatın Sır Saklama, Aydınlatma ve Sadakat Yükümlülüğü
Yazı

Avukatın Sır Saklama, Aydınlatma ve Sadakat Yükümlülüğü

“Avukatlık Kanunu Madde 34 –Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.” Avukatlık Kanunu’nda belirtildiği gibi avukatlar, üstlendikleri görevi bu görevin kutsallığına yakışır şekilde yerine getirmekle yükümlüdürler. Avukatların...

Hukuki Danışmanlık Nedir? Avukat Danışma Ücreti Nedir?
Yazı

Hukuki Danışmanlık Nedir? Avukat Danışma Ücreti Nedir?

Hukuki Danışmanlık Nedir? Hukuki bir konuda danışmanlık verme yetkisi yalnızca avukatlara özgülenmiştir. Yıllarca süren hukuk fakültesi eğitiminin ardından mesleki deneyim ve tecrübesini kişilere aktaran avukatlar, bu danışmanlık hizmetini verebilecek yetiye sahip tek meslek grubudur. Bilgi kirliliğini ve avukat dışında başka bir kişiden alınacak yanlış hukuki bilgilerin önüne geçebilmek adına bu yetki avukatlara verilmiştir. İsmi farklı...