Hisse Senedi Müzekkeresi
Yazı

Hisse Senedi Müzekkeresi

Hisse Senedi Müzekkeresi Nedir? Hisse senedi müzekkeresi, bir borçlu aleyhine icra takibi başlatılması ve kesinleşmesinin ardından, borçlu yanın tespit edilen birçok mal varlığına haciz işlemi uygulanabilir. Bunlardan birisi de hisse senedi haczidir. Hisse senedi tespit edilen borçlunun hisse senedine haciz uygulanması için İcra Müdürlüğü’ne talep açılabilir. (HİSSE SENEDİ HACZİ TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ) Hisse senedi haczi...

Hisse Haczi Talebi Dilekçesi
Yazı

Hisse Haczi Talebi Dilekçesi

Hisse Haczi Talebi Nedir? Hisse haczi talebi, hakkında bir icra takibi başlatılan ve kesinleşen kişinin hisse senetlerine haciz işlemi uygulanması amacıyla icra dairesine yapılan bir taleptir. Hisse senedine sahip olduğu anlaşılan borçlunun bu hissesine haciz işlemi uygulanmak için de İcra Müdürlüğü’ne bir talep açılması gerekmektedir. Hisse Haczi Talebi Dilekçesi …………………İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE Dosya No:2019/1234…. Dosyamız borçlusunun...

Haricen Tahsil Bildirim Dilekçesi
Yazı

Haricen Tahsil Bildirim Dilekçesi

Haricen Tahsil Bildirimi Nedir? Bir icra dosyasında, borçlu taraf borcu ifayı mutlaka icra dairesine yapmak zorunda değildir. Borçlu taraf, alacaklı taraf ile anlaşıp söz konusu borç miktarını direk olarak ona ödeyebilir. Avukat aracılığıyla yürütülen icra takiplerinde genellikle görülen borçlunun, alacaklı avukatı ile anlaşıp borcu sona erdirme durumudur. Bu durumda avukat söz konusu icra dosyasını kapatmak...

Avukat Yetki Belgesi Örneği
Yazı

Avukat Yetki Belgesi Örneği

Avukat Yetki Belgesi Nedir? Avukat yetki belgesi, bir avukatın bir dosya veya dava ile alakalı konularda başka bir meslektaşını yetkili kılmak için düzenlediği belgedir. Avukatın bu belgeyi imza altına alması ve uyaptan dosyaya kazandırmasıyla birlikte yetki verdiği avukat da aynı işlemleri yürütebilir. Avukatın yetki belgesi durumu en çok duruşmalar açısından karşımıza çıkmaktadır. Duruşma yoğunluğu nedeniyle...

İstifa(Vekillikten Çekilme) Dilekçesi Örneği
Yazı

İstifa(Vekillikten Çekilme) Dilekçesi Örneği

Vekillikten Çekilme(İstifa) Nedir? Avukatlar, vekalet ilişkisi kurdukları müvekkilleri ile aralarındaki vekalet ilişkisini farklı nedenlerle sonlandırabilirler. Bu sonlanma azil,istifa veya ölüm şeklinde olabilir. Avukatların yürüttüğü dava dosyalarından istifa etme hakları her halde bulunmaktadır. Belli bazı istisnalar ve hak kaybı yaşanmaması için istifanın ardından 15 günlük devam süreci burada önem arz etmektedir. Avukatların bu istifayı hem müvekkiline...

İcra Dosya Yenileme Talebi Dilekçesi
Yazı

İcra Dosya Yenileme Talebi Dilekçesi

Dosya Yenileme Talebi Nedir? İcra Müdürlüğü’nde bulunan bir dosyaya haciz talebinin ardından 1 yıl içerisinde herhangi bir işlem yapılmazsa dosya kapatılmaktadır. Dosya bu şekilde veya farklı şekillerde kapatılabilir. Bazen icra müdürlükleri hatalı olarak da dosya kapatılabilir. Bu nedenle İcra Müdürlüğü’ne bir yenileme talebi ile dosya yenilenmektedir. Dosya yenileme harçı ve harçsız olabilmektedir. Dosya Yenileme Talebi...

Taşınır Haczi Talebi Örneği
Yazı

Taşınır Haczi Talebi Örneği

Taşınır Haczi Talebi Nedir? Taşınır haczi talebi, bir icra takibinin kesinleşmesinin ardından, UYAP üzerinden yapılan EGM sorgulaması sonucu borçlu kişinin üzerinde taşınır kaydının çıkması halinde alacaklı yan, İcra Müdürlüğü’nden taşınırın haczedilmesi için talepte bulunur. Bu talepten sonra söz konusu icra müdürlüğü taşınırın üzerine haciz işlemini uygular. Haciz işleminden sonra haciz işlemini uygulayan icra müdürlüğü dosyaya...

Banka Hesap Haczi Talebi Dilekçesi
Yazı

Banka Hesap Haczi Talebi Dilekçesi

Banka Hesap Haczi Nedir? Borçluya karşı yapılan bir icra takibinin kesinleşmesinin ardından borçlunun malvarlığına ilişkin yürütülen haciz işlemlerinden birisi de banka haczidir. Borçlunun herhangi bir banka nezdinde hesabı bulunduğunu tespit eden alacaklı, borçlunun o banka hesabına alacağı kadar miktarına haciz konulmasını İcra Müdürlüğü’nden talep edebilir. Alacaklının talebi doğrultusunda haciz işlemi için söz konusu İcra Müdürlüğü...

İnternetten İçerik Kaldırma ve Erişimin Engellenmesi Dilekçe Örneği
Yazı

İnternetten İçerik Kaldırma ve Erişimin Engellenmesi Dilekçe Örneği

Erişimin Engellenmesi Nedir? Erişimin engellenmesi talebi, internet ortamında paylaşılan bir içeriğin, kişilik haklarını zedelemesi veya herhangi bir suç oluşturması nedeniyle sulh ceza hakiminden içeriğin kaldırılmasını, ulaşımın kesilmesini talep etmektir. Sulh ceza hakimi somut olay ve duruma göre karar vererek söz konusu içeriğe erişimi engelleyebilir. Erişimin Engellenmesi Dilekçesi Örneği   ……………………NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE TALEP EDEN        ...

2020 Yılı Trafik Cezaları Ücret Listesi
Yazı

2020 Yılı Trafik Cezaları Ücret Listesi

2020 Yılı Trafik Cezaları Ne Kadar Oldu? Trafik ceza ücretlerinin 2020 yılında ne kadar olacağı belli oldu. Yeniden değerleme oranı ise 22.58 olarak belirlendi. Belirli trafik cezalarının 2020 yılındaki artış ile ne kadar olacağı da bu oranla birlikte belirlenmiş oldu. 2020 Yılı Trafik Ceza Ücret Listesi Emniyet kemeri takmamanın 2019 yılındaki cezası 108 TL iken,...