Apartmanda İşyeri Nasıl Açılır? Apartmanda Hangi İşyeri Türleri İçin İzin Gereklidir?
Yazı

Apartmanda İşyeri Nasıl Açılır? Apartmanda Hangi İşyeri Türleri İçin İzin Gereklidir?

APARTMANDA HANGİ İŞYERLERİ AÇILABİLİR? GİRİŞ Toplu konut kavramının hayatımıza daha yeni girdiği dönemlerde apartmanlar insanların barındığı yerler iken işyerleri de iş merkezlerinde bulunurdu. Zamanla barınma ve çalışma amaçlı kullanım birbirine yaklaştı ve apartmanların önce giriş katlarında ve sonrasında da neredeyse her katında işyerleri görünmeye başlandı. Bununla beraber bir apartmanın temel varlık amacı, insanların barınma ihtiyacının...

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir? Kısa Çalışma Ödeneği Nasıl Alınır?
Yazı

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir? Kısa Çalışma Ödeneği Nasıl Alınır?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ GİRİŞ Kısa çalışma ödeneği, İşsizlik Sigorta Fonu kapsamında sağlanan bir imkan olup, genel ekonomik kriz, sektörel kriz ya da bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin “geçici olarak” en az ⅓ oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en azı dört hafta süreyle durudulması...

Davalarda Verilen Kesin Süre Nedir? Kesin Süreye Riayet Edilmemesi Durumunda Ne Olur?
Yazı

Davalarda Verilen Kesin Süre Nedir? Kesin Süreye Riayet Edilmemesi Durumunda Ne Olur?

KESİN SÜRE GİRİŞ Süreler, yasanın kendisine hukuksal sonuç bağladığı belli zaman kesitleridir. Kesin süre, bir işlemin yapılması için verilen, verilen süre içinde yapılmadığı takdirde ilgili tarafın işlemi yapma hakkını ortadan kaldırır. Kesin süre,  kanunda düzenlenir veya hakim tarafından takdir edilir. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kanun tarafından belirtilen sürelerin kesin olduğunu düzenlemektedir. (HMK m. 94/1)...

Dilekçede Olması Zorunlu Olan Talep Sonucu Nedir?
Yazı

Dilekçede Olması Zorunlu Olan Talep Sonucu Nedir?

DİLEKÇEDE OLMASI ZORUNLU OLAN TALEP SONUCU Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Unsurlar Nelerdir? Dava açılabilmesi için dava dilekçesi şarttır. Dava dilekçesi, davalıya yönelik iddia ve talepleri ile ilgili davacının mahkemeden hukuki koruma talep ettiği yazılı beyanıdır. Dava dilekçesinde hangi unsurların bulunması gerektiği Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 119’da düzenlenmektedir. Bunlar: (a) Mahkemenin adı (b) Davacı ile davalının...

Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararı
Yazı

Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararı

KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI GİRİŞ Davaların temelini, dava açılmasına sebep olan uyuşmazlık konuları oluşturur. Taraflar arasındaki çekişmeli bu konuları mahkeme karara bağlayacaktır. Ancak bazı durumlarda görülmekte olan dava konusuz kalabilmektedir. Görülmekte olan bir davada, davanın konusuz kalması iki şekilde kendini gösterir. Davanın konusuz kalması, davanın görülmesi esnasında “o davaya uygulanan mevzuat hükümlerinin değişmesi” halinde...

Üniversite Öğrencileri İle İlgili Davalar
Yazı

Üniversite Öğrencileri İle İlgili Davalar

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE İLGİLİ DAVALAR GİRİŞ Üniversitelerde görev yapan akademik personel ve memurlar dışında, öğrencilerle ilgili idari işlemler de dava konusu olabilmektedir. Üniversitelerde okuyan öğrencilere “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” mevzuatı uygulanmaktadır. Bu yönetmeliğe göre öğrencilere disiplin cezaları verilebilmekte ve bu disiplin cezaları da idari dava konusu olabilmektedir. Üniversite Öğrencileri İle İlgili Dava Çeşitleri Nelerdir?...

Akademik Personelle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar
Yazı

Akademik Personelle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar

AKADEMİK PERSONELLE İLGİLİ İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN DAVALAR Akademik personel, bir üniversitenin herhangi bir kademesinde yer alan eğitimden sorumlu ve akademik unvana sahip kişilere verilen isimdir. Bu kişilerin özlük işleri 2547 sayılı kanun hükümlerine göre yapılmaktadır. ATAMA-ATAMA İSTEMİNİN REDDİ Akademik personelin atamasına esas teşkil edecek sebepler; disiplin soruşturması neticesinde getirilen teklifler, ihtiyaç ya da idarenin işleyişindeki değişim...

İhtiyati Tedbir Nedir? İhtiyati Tedbir Kararı Nasıl Alınır?
Yazı

İhtiyati Tedbir Nedir? İhtiyati Tedbir Kararı Nasıl Alınır?

İHTİYATİ TEDBİR KARARI NEDİR? GİRİŞ Bir dava açılması ile birlikte hemen sonuç alınması beklenemez. Davanın sonuçlanması için beklenen sürenin uzaması sebebiyle davacının zarar görmesi, hakkın elde edilmesinin zorlaşması gibi mağduriyetlerin oluşmaması için İhtiyati Tedbir müessesesi ortaya çıkmaktadır. İhtiyati tedbir müessesi 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 10. kısmında Geçici Hukuki Korumalar başlığı altında 389 ile 399....

DEVLET MEMURLARINA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARININ TÜRLERİ NELERDİR?
Yazı

DEVLET MEMURLARINA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARININ TÜRLERİ NELERDİR?

DEVLET MEMURLARINA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARININ TÜRLERİ NELERDİR? GİRİŞ 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu m. 124/2’ de disiplin cezası ve türleri tanımlanmıştır. Devlet Memurları Kanunu 124/2 – Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı...

Ankara İcra Avukatı Telefon Numaraları
Yazı

Ankara İcra Avukatı Telefon Numaraları

Ankara İcra Avukatı Telefon Numaraları Ankara’da avukatlık yapmakta olan avukatların telefon numaralarını Ankara Baro Levhasından edinebilirsiniz. Avukatlarla iletişime geçmek birçok hukuki sorunun çözümü için önemlidir. Gerek hukuki bir hizmet alabilmek için gerekse de tarafı olduğunuz dosyaların karşı taraf vekilleriyle iletişime geçebilmek adına telefon numarası büyük önem taşımaktadır. Bu telefon numaralarını Ankara Baro Levhasından edinebilirsiniz. Avukatlık...