İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Formu

İş hukukundan doğan davalardan önce arabulucuya başvuru şartı, dava şartıdır. Arabulucuya başvurmadan İş Mahkemesinde açılacak davalar usulden reddedilecektir. Bu nedenle iş mahkemesinde bir dava açmadan önce arabulucuya başvurmak gerekmektedir. Arabulucuya başvururken doldurmanız gereken bir form bulunmaktadır. Asıl davada yetkili mahkeme neresi ise yetkili arabulucu da orasıdır.

ARABULUCULUK BAŞVURU BİLGİ FORMU
BAŞVURUCUNUN;
Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
 Adres
Cep Telefonu
 İşin Yapıldığı Adres
Vekillerinin Adı ve Soyadı-Baro SiciliAv. Serhan CANTAŞ
Cep Telefonu 0 312 437 57 47
KARŞI TARAF ;
Şahıs ise;
Adı ve Soyadı
T.C.Kimlik Numarası
Şirket ise;
1.Şirketin Açık İsmi
2.Şirketin Açık İsmi
Vergi Numarası veya Mersis Numarası
 Adres
İletişim Numaraları
Başvuru Konusu (DAVA TÜRÜ)
İşçinin Arabulucukta Talep EdebileceğiKalemlerİşçininTalep edip

Etmediği

     (X)

İşçinin Arabulucukta Talep Edebileceği KalemlerİşçininTalep edip

Etmediği

     (X)

İşe İadeKötüniyet tazminatı
ÜcretSendikal tazminatı
Prim/ikramiye alacağıHaksız Fesih tazminatı
Yol ParasıÖlüm tazminatı
Yemek ParasıBakiye süre ücret  alacağı
Eğitim yardımıCezai Şart alacağı
Çocuk parasıManevi tazminat
Asgari geçim indirimi alacağı(AGI)Toplu iş sözleşmesi kaynaklı alacaklar
Fazla çalışma ücreti/Fazla sürelerle çalışma ücretiGece vardiyası zammı
Hafta tatili ücretiTransfer ücreti
Bayram ve genel tatil ücretiYarım Ücret Alacağı
Yıllık ücretli izin alacağıİş arama izni ücreti
İlave tediye alacağıGemiadamı iaşe bedeli
Kıdem Tazminatıİşe iade sonrası boşta geçen süre ücreti
İhbar Tazminatıİşe almama tazminatı
Ayrımcılık TazminatıDiğer..

Pratik Bilgiler: Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi