İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Formu

Paylaş:

İş hukukundan doğan davalardan önce arabulucuya başvuru şartı, dava şartıdır. Arabulucuya başvurmadan İş Mahkemesinde açılacak davalar usulden reddedilecektir. Bu nedenle iş mahkemesinde bir dava açmadan önce arabulucuya başvurmak gerekmektedir. Arabulucuya başvururken doldurmanız gereken bir form bulunmaktadır. Asıl davada yetkili mahkeme neresi ise yetkili arabulucu da orasıdır.

ARABULUCULUK BAŞVURU BİLGİ FORMU
BAŞVURUCUNUN;
Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
 Adres
Cep Telefonu
 İşin Yapıldığı Adres
Vekillerinin Adı ve Soyadı-Baro Sicili Av. Serhan CANTAŞ
Cep Telefonu 0 312 437 57 47
KARŞI TARAF ;
Şahıs ise;
Adı ve Soyadı
T.C.Kimlik Numarası
Şirket ise;
1.Şirketin Açık İsmi
2.Şirketin Açık İsmi
Vergi Numarası veya Mersis Numarası
 Adres
İletişim Numaraları
Başvuru Konusu (DAVA TÜRÜ)
İşçinin Arabulucukta Talep EdebileceğiKalemler İşçininTalep edip

Etmediği

     (X)

İşçinin Arabulucukta Talep Edebileceği Kalemler İşçininTalep edip

Etmediği

     (X)

İşe İade Kötüniyet tazminatı
Ücret Sendikal tazminatı
Prim/ikramiye alacağı Haksız Fesih tazminatı
Yol Parası Ölüm tazminatı
Yemek Parası Bakiye süre ücret  alacağı
Eğitim yardımı Cezai Şart alacağı
Çocuk parası Manevi tazminat
Asgari geçim indirimi alacağı(AGI) Toplu iş sözleşmesi kaynaklı alacaklar
Fazla çalışma ücreti/Fazla sürelerle çalışma ücreti Gece vardiyası zammı
Hafta tatili ücreti Transfer ücreti
Bayram ve genel tatil ücreti Yarım Ücret Alacağı
Yıllık ücretli izin alacağı İş arama izni ücreti
İlave tediye alacağı Gemiadamı iaşe bedeli
Kıdem Tazminatı İşe iade sonrası boşta geçen süre ücreti
İhbar Tazminatı İşe almama tazminatı
Ayrımcılık Tazminatı Diğer..

Pratik Bilgiler: Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi